Informace pro žáky končící povinnou školní docházku ve školním roce 2020/2021

Žáci předají informaci o tom, na které škole chtějí pokračovat ve studiu paní Ing. Renatě Veselé elektronicky nebo osobně. Zpráva obsahuje přesnou adresu školy a obor kódem i slovně.
/žáci devátých ročníků řeší s paní Mgr. Volákovou při SVP/
Paní Veselá vytiskne přihlášky a předá je žákům / osobně po domluvené schůzce/.
Žák /zákonný zástupce/ je povinen odeslat přihlášky na zvolené školy do 1. března 2021.
Je tedy nutné předat informace včas /některé školy vyžadují lékařskou prohlídku/.
Přihlášky se můžou tisknout po uzavření 1. pololetí.
Každý žák může podat v prvním kole dvě přihlášky.
Kritéria pro přijetí stanovuje ředitel střední školy a nejsou povinné, ani jednotné přijímací zkoušky, o jejich konání rozhoduje ředitel SŠ. Další informace najdete na konkrétní SŠ, kterou jste si vybrali.
Jednotná přijímací zkouška:
12. , 13. 4. 2021 pro čtyřleté obory
14., 15. 4. 2021 pro osmileté obory /povinné/
Střední škola zveřejní výsledky přijímacího řízení nejdříve 28. 4. 2021.
Zápisový lístek obdrží zákonný zástupce žáka proti podpisu ve škole od 1. do 15. března 2021.
Zápisový lístek musíte uplatnit na SŠ, na kterou žák nastoupí, do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Odvolání je nutné podat do tří pracovních dní od sdělení rozhodnutí o nepřijetí.


Ing. Renata Veselá – zástupce ředitele a výchovný poradce