AKTUALIZACE - Péče o děti rodičů vybraných profesí

26. února 2021

27. 2. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

protože došlo k prodloužení nouzového stavu od 26.2. do 21. 3. 2021, škola dál poskytuje péči o děti rodičů vybraných profesí.
Upozorňuji na změnu od dosavadního stavu
Požadavky na péči o děti jsou ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení (původně i pro jiné pedagogické pracovníky)
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.

Postup zařazení dítěte do péče:

 1. Musím splňovat všechny podmínky zařazení.
 2. Zaměsnavatel zašle tabulku (viz. soubory ke stažení) na krajský úřad - paní Mgr. Svatava Odlová - sodlova@kr-kralovehradecky.cz
 3. Z kraje dostanete vyrozumění o povolení a spádové škole.
 4. Kontaktujete školu - paní Ing. Renata Veselá - 604 228 023

Jan Voborník

Soubory ke stažení

Zpět