1. třídy

Leden v 1. B
30. 1. 2021
Že nemůžeme na tělocvik do tělocvičny? To nám nevadí! Chodili jsme pravidelně ven. Využili jsme sněhové nadílky a tvořili ve dvojicích sněhové výtvory - sněhuláky či trpaslíky. Také jsme se vypravili za zvířátky. V prvouce se učíme o tom, jak u nás žijí zvířátka v zimě, kteří ptáci létají na krmítko. Přinesli jsme jim každý něco na přilepšenou a vyrazili do Ráje. Pověsili jsme naplněné krmítko pro ptáky, našli a zaplnili zásyp pro bažanty. Na kraji lesa jsme pod stromy nasypali tvrdé pečivo, mrkve a jablka pro srnky. Měli jsme štěstí na stopy zajíců, srn a bažantů.
Těšíme se na další vycházku do zimní přírody!
Hedvika Pešoutová, Michaela Marková
 
 
Pololetní vysvědčení v 1.A
28. 1. 2021
 
 
Pololetní vysvědčení v 1.B
28. 1. 2021
Je čtvrtek 28. ledna 2021. Pro nás prvňáčky významný den, dostali jsme totiž první vysvědčení. Nejprve jsme si povídali, co jsme se naučili, co nás nejvíce bavilo, co nám nejlépe šlo a jaké kamarády jsme si za první půl rok ve škole našli. Ke konci poslední hodiny si už každý prohlížel výsledky svého snažení. Přejeme našim prvňáčkům mnoho zdaru i v následujícím pololetí.
Hedvika Pešoutová, Michaela Marková
 
19.12.2020
První třídy se svými výrobky: čertovská nástěnka v 1.A paní učitelky Ireny Krejčové a lepený betlém 1.B paní učitelky Hedviky Pešoutové.