1. třídy (I. Krejčová, H. Pešoutová)

Červen 2021
 
Prvňáčci děkují třídě 2.B za organizaci a možnost účasti na kvízovém poznávání domácích zvířat na naší zahradě.
Irena Krejčová (1.A)
 
 
 
Ukázky výtvarných prací 1.A
 
             
 
Návštěva 1.A v klášterní zahradě, kde Maiwaldova akademie uspořádala Osvětový Den dětí, jenž by zaměřený na téma Dub. Programu, který byl inspirován zřejmě nejkrásnějším broumovským stromem a jehož se během dopoledne postupně zúčastnilo 8 prvostupňových tříd Masarykovy školy, mj. zahrnoval vyprávění příběhu dubu, přesazování mladých stromků nebo výrobku skřítka Dubáčka.

               

Květen 2021
 
Paní učitelka Irena Krejčová vyráběla se svými prvňáky labutě a motýly.
 
             
 
Zahradníci z 1.B
 
Konečně tu máme jaro! Svítí slunko, je teplo. Příroda se probudila. Kvetou květiny, lidé na svých zahrádkách sejí semínka zeleniny. V prvouce se učíme o jarní přírodě a o práci na zahradě. Co potřebuje zahradník ke své práci? Jaké náčiní používá? Jaká semínka sejeme? Jaké rostlinky můžeme zasadit? O tom všem si povídáme. A nejen to… I my jsme si vyzkoušeli, jaké to je být zahradníkem. Každý z nás si přinesl květináč. Ten jsme naplnili hlínou a zaseli do ní semínka hrachu. Poctivě jsme semínka zalili a teď čekáme, až vykoukne první zelená rostlinka. Moc se těšíme!
Hedvika Pešoutová, Michaela Marková a žáci 1.B
 
     
 
Duben 2021
 
Čarodějnice v 1.A     
     
Dne 30.4. vládla v 1.A tajuplná atmosféra. Naši prvňáčci hned po příchodu do školy tušili, že tento den bude něčím jiný. Aby ne! Vždyť byl poslední dubnový den - čarodějnický. Pro děti byly připraveny čarodějné úkoly, po jejichž splnění na ně čekala odměna. Děti si s úkoly dobře poradily, jak s těmi lehkými (čtení s Bimbulou, čaropsaní či magické počítání), tak s těmi záludnějšími (čarodějné tvoření, skládání kouzelného puzzle). Děti byly za svou práci odměněny, poklad si ovšem musely najít samy. Na konci dne si každý odnášel čarodějné osvědčení, malý hlavolam i sladkou dobrotu. 
Irena Krejčová, Michaela Marková
 
                             
 
Únor 2021
 
O studánce v klášterní zahradě
 
Nemůžeme do knihovny? Knížka "přišla" za námi. V úterý 16.2. jsme se zúčastnili programu, který pro nás připravili pracovníci MěK v Broumově. V klášterní zahradě jsme si poslechli pověst O studánce v klásterní zahradě. Poté jsme hledali ukryté symboly všech podob vody. Nakonec jsme pátrali po tajemném místě, kde podle pověsti studánka s léčivou vodou byla. Ve třídě jsme si k pověsti namalovali obrázky. Jak se nám povedly? Posuďte sami.
Hedvika Pešoutová, Michaela Marková
 
       
 
Leden v 1. B
 
30. 1. 2021
Že nemůžeme na tělocvik do tělocvičny? To nám nevadí! Chodili jsme pravidelně ven. Využili jsme sněhové nadílky a tvořili ve dvojicích sněhové výtvory - sněhuláky či trpaslíky. Také jsme se vypravili za zvířátky. V prvouce se učíme o tom, jak u nás žijí zvířátka v zimě, kteří ptáci létají na krmítko. Přinesli jsme jim každý něco na přilepšenou a vyrazili do Ráje. Pověsili jsme naplněné krmítko pro ptáky, našli a zaplnili zásyp pro bažanty. Na kraji lesa jsme pod stromy nasypali tvrdé pečivo, mrkve a jablka pro srnky. Měli jsme štěstí na stopy zajíců, srn a bažantů.
Těšíme se na další vycházku do zimní přírody!
Hedvika Pešoutová, Michaela Marková
 
 
Pololetní vysvědčení v 1.A
28. 1. 2021
 
 
Pololetní vysvědčení v 1.B
28. 1. 2021
Je čtvrtek 28. ledna 2021. Pro nás prvňáčky významný den, dostali jsme totiž první vysvědčení. Nejprve jsme si povídali, co jsme se naučili, co nás nejvíce bavilo, co nám nejlépe šlo a jaké kamarády jsme si za první půl rok ve škole našli. Ke konci poslední hodiny si už každý prohlížel výsledky svého snažení. Přejeme našim prvňáčkům mnoho zdaru i v následujícím pololetí.
Hedvika Pešoutová, Michaela Marková
 
19.12.2020
První třídy se svými výrobky: čertovská nástěnka v 1.A paní učitelky Ireny Krejčové a lepený betlém 1.B paní učitelky Hedviky Pešoutové.