Projekty

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Hlavní cíl a výsledky projektu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Název projektu: Podpora žáků Masarykova ZŠ

Číslo jednací: MSMT-30240/2022-2

Realizace: 1. 9. 2021-30. 6. 2025

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším pomerem sociálne znevýhodnených žáku a reší nerovnosti ve vzdelávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

Název projektu: Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov