Projekty

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Hlavní cíl a výsledky projektu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Název projektu: Učení je zábava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019320

Realizace: 1. 2. 2021-30. 6. 2022

Hlavní cíl a výsledky projektu: společné vzdělávání žáků a podpora  extrakurikulárních/rozvojových aktivit prostřednictvím projektových dnů a klubů pro žáky

Název projektu: Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov