Projekty

Název projektu: Učení je zábava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019320

Realizace: 1. 2. 2021-30. 6. 2022

Hlavní cíl a výsledky projektu: společné vzdělávání žáků a podpora  extrakurikulárních/rozvojových aktivit prostřednictvím projektových dnů a klubů pro žáky