Projekty

Název programu: DIGITALIZUJEME ŠKOLU - REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti);
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.

Název projektu: Interaktivní tabule – Masarykova základní škola, Broumov

Číslo projektu: 23RGI02-0104

Realizace: 19. 6. 2023 - 31. 12. 2023

Cílem projektu je pořízení 3 kusů interaktivních tabulí a jejich prostřednictvím podpořit rozvoj oblastí, které se ukazují v praktické výuce jako problematické (názorová složka, rozvíjení slovní zásoby, vytváření významových vztahů,..). Snahou je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků a aktivovat jejich zájem o vzdělávání a dále zlepšení hygienických podmínek (bezprašnost, alergie na křídu) a práci s magnetickými pomůckami.
Cíl projektu jsou plně v souladu se školním vzdělávacím programem.

Projekt je realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Logo kraj

Název projektu: NOVÉ METODY VZDĚLÁVÁNÍ I.

Realizace: 1. 9. 2022 - 30. 6. 2025

Cílem projektu je rozvoj v oblastech personální podpory, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání, inovativního vzdělávání žáků, spolupráce s rodiči žáků a veřejností,které škola má jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Hlavní cíl a výsledky projektu: Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Název projektu: Podpora žáků Masarykova ZŠ

Číslo jednací: MSMT-30240/2022-2

Realizace: 1. 9. 2021-30. 6. 2025

IMPLEMENTACE REFORMY 3.2.2 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY
Investice podporuje školy s vyšším pomerem sociálne znevýhodnených žáku a reší nerovnosti ve vzdelávání v souladu s cíli Strategie 2030+.

Název projektu: Rekonstrukce ZŠ Masarykova, Broumov

Soubory ke stažení