Veřejné zakázky

29. 3. 2022

Průvodní dopis k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „NÁKUP 36 ks PC – 2022“ na dodání 36 ks  PC.

Vážený dodavateli,

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „NÁKUP 36 ks PC – 2022“.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou uvedeny v přílohách.

Za Váš zájem o účast ve výběrovém řízení Vám předem děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Jan Voborník, ředitel školy

21. 4. 2022

Zápis z jednání komise k výběrovému řízení veřejné zakázky malého rozsahu.

Název zakázky: NÁKUP 36 ks PC – 2022

Seznam členů komise:
předseda komise - Arnold Vodochodský
Mgr. Jan Voborník
Ivana Dziaková

Seznam přítomných členů komise:
předseda komise - Arnold Vodochodský
Mgr. Jan Voborník
Ivana Dziaková

Seznam oslovených dodavatelů:
1. Alza.cz a.s.
2. CZC.cz s.r.o.
3. ALFA COMPUTER a.s.
4. DLNK s.r.o.
5. ITS Eden s.r.o.


Seznam přihlášených dodavatelů:
1. DLNK s.r.o. – HP ProDesk 405 G8 mini PC – nabízená cena 395089,-Kč včetně DPH.
2. ITS Eden s.r.o. – Premio Profesional I490 - nabízená cena 520000,-Kč včetně DPH. Uvedená nabídka nedodržela maximální rozměry PC skříně.
3. P A T R I O T s.r.o. – PC Lenovo ThinkCentre M75q-2(11JJ0008CK) - nabízená cena 458734,-Kč včetně DPH


Způsob hodnocení nabídek:
Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena při splnění minimální konfigurace.
U dodavatele, plátce DPH bude hodnocena celková cena vč. DPH.
U dodavatele, neplátce DPH bude hodnocena celková nabídková cena.
V případě rovnosti nabídkových cen více dodavatelů bude vybrána nabídka dodavatele s delší záruční dobou. Pokud bude nadále platit rovnost nabídek, pak bude vybrána nabídka, která byla zadavateli doručena nejdříve.

Vybraný dodavatel a pořadí ostatních dodavatelů:

Vybraný dodavatel: DLNK s.r.o.
2. P A T R I O T s.r.o.
3. ITS Eden s.r.o.

V Broumově dne 21.04.2022

Soubory ke stažení