Skončilo - Interaktivní tabule - 2023

19.9.2023

Průvodní dopis k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Interaktivní tabule - 2023“ na dodání 3 ks interaktivních tabulí.

Vážený dodavateli,

Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, si Vás tímto dovoluje vyzvat k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Interaktivní tabule - 2023“.

Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky jsou uvedeny v přílohách.

Za Váš zájem o účast ve výběrovém řízení Vám předem děkujeme.

S pozdravem

Mgr. Jan Voborník, ředitel školy

Soubory ke stažení