O škole

NĚKOLIK SLOV O NAŠÍ ŠKOLE.

Masarykova základní škola má dlouholetou tradici.

V současné době jsou budovy školy moderně vybaveny. Máme počítačové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule na prvním i druhém stupni, rozsáhlou zahradu využívanou školní družinou a sloužící i jako venkovní učebna s naučnou stezkou. Pro žáky je k dispozici nově vybavená cvičná kuchyňka. Modernizací prošla i školní tělocvična. Po vyučování mohou děti trávit čas v prostorných a útulně zařízených odděleních školní družiny. Škola může využívat sportovní hřiště.

Ve škole je široká nabídka volitelných předmětů, které umožňují individuální přístup ke všem žákům včetně nadaných. Nabízíme výuku volitelné angličtiny již od první třídy. Ve čtvrtých a pátých třídách je to volitelný předmět Nestandardní úlohy z českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni jsou to například cizí jazyky i konverzace v nich, praktika v naukových předmětech a mnohé další.

V oblasti péče o žáky se speciálními potřebami vycházíme z doporučení odborných pracovišť. S dětmi pracují třídní učitelé, asistenti pedagoga i speciální pedagog a logoped. Poradenské služby na naší škole jsou obohaceny o práci školní psycholožky, která se zaměřuje na práci s jednotlivci i třídami. Individuální konzultace mohou využívat rodiče, žáci i pedagogové.

Ve škole se vyučuje podle ŠVP Slunečnice.

CO DĚTEM NABÍZÍME?

 • projektové vyučování na aktuální témata
 • akce zaměřené na oživování a udržování lidových tradic (Masopust, Morena, …)
 • vítání ročních období
 • oslavy Dne Země
 • výuku v přírodě
 • aktivity ve školní kuchyňce a dílně
 • volitelnou angličtinu již od 1.ročníku
 • školní časopis Komenďáček
 • využívání dopravního hřiště v Náchodě
 • kurzy plavání v plavecké škole
 • týdenní pobyty v Horním Maršově
 • využití programů v Planetáriu v Hradci Králové
 • lyžařské zájezdy – účast dětí všech ročníků
 • třídenní adaptační pobyty pro žáky 6. tříd
 • spolupráci s Ulitou, se ZUŠ Broumov, se Vzdělávacím a kulturním centrem Kláštera Broumov
 • exkurze do muzeí i do okolních států
 • sportovní akce (Olympijský běh, barevný volejbal, turnaj v kopané, Duatlon Tomáše Slavaty, štafetové závody,   Šedesátka Masarykovy školy) …