Bakaláři

Bakaláři - elektronická žákovská knížka

www.masarykovazsbakalari.cz

Na II. stupni je pouze elektronická žákovská knížka. Zákonní zástupci i žáci mají možnost nahlížet do elektronické žákovské knížky, kde lze sledovat: přehled známek, kontrolovat zadané úkoly, probranou látku, absenci, rozvrh, komunikovat se školou a další.

Na I. stupni mají přístup do aplikace pouze zákonní zástupci.

Novinka - Platební modul Bakaláři

Hlavním cílem je zcela odbourat práci s hotovostí mezi školou a rodiči a všechny platby provádět bezhotovostně převodem na účet školy. Škola tak splní všechny podmínky, které jí ukládá zákon týkající se evidence uvedených plateb.  

Upozorňuji na nutnost uvádět správné údaje pro platbu - variabilní a specifický symbol. Pokud se spletete, peníze se „nespárují“ s Vaším dítětem nebo se mohou přiřadit k jinému dítěti.

Spárování Vašich odeslaných plateb probíhá 1x týdně.

Návod k používání paltebního modulu si může stáhnout v souborech ke stažení (na této stránce dole).

Soubory ke stažení