Bakaláři

Bakaláři - elektronická žákovská knížka

www.masarykovazsbakalari.cz

Na II. stupni je pouze elektronická žákovská knížka. Zákonní zástupci i žáci mají možnost nahlížet do elektronické žákovské knížky, kde lze sledovat: přehled známek, kontrolovat zadané úkoly, probranou látku, absenci, rozvrh, komunikovat se školou a další.

Na I. stupni slouží Bakaláři pouze ke komunikaci zákonných zástupců s třídními učiteli.

Soubory ke stažení