1. třídy (P. Hašková, L. Zimmermannová)

29. června 2023
 
Tajný výlet pro 1.A
 
Přestože je Broumovsko malým regionem, nabízí mnoho jedinečných míst, zákoutí, výhledů, památek a úkazů, na které člověk nikdy nezapomene a stojí za to je zhlédnout. Jedno z nich naleznete v malebné krajině Hejtmánkovic, kde se nachází "Jízdárna Hejtmánkovice" se spoustou stájí, pastvin, vzorně upravených trávníků, bylinných a květinových záhonů. Den před vysvědčením do těchto míst zamířili prvňáci. Netušili, kam jdou, protože byl vyhlášený "Tajný výlet". Sraz na osmou ve škole, přesun na cyklostezku "Zaďák" a pěšky po 4,5 km cíl. To bylo milé překvapení, když se zastavilo u Jízdárny. Po domluvě s majiteli se nás ujala laskavá paní Svobodová (maminka Elišky), která nás celým areálem provedla, ukázala postroje, sedla a ochranné pomůcky určené pro jezdectví na koni. Následovala prohlídka stájí, pomazlení s kocourem, občerstvení melounem, lesními jahodami a na závěr tanec na pódiu. To byla jízda! Cesta domů busem školáky mile překvapila. Vůbec neprotestovali. Odměnou za dnešní předposlední společný školní den byla zmrzlina. Veliké poděkování majitelům Jízdárny i milé paní Svobodové. (P. Hašková)
 
                                                              
 
29. června 2023
 
Včerejší volný den trávila třída 1.A v broumovském sportovním areálu a na hřišti v Alejce.
 
                 
 
27. června 2023
 
Prvňáci u hasičů
 
Slunečné pondělí předjímalo vydařený školní den na stanici HZS Broumov. Rodiče Ajky Schejbalové, taťka hasič a mamka dispečerka na centrále v HK, nás pozvali na stanici v Broumově, aby školákům ukázali, jakou technologií, jakým způsobem a za jakých podmínek pomáhají lidem při výkonu svých pracovních povinností. Velkolepé přivítání sirénou hasičského vozu, hlášení planého poplachu, možnost vyzkoušet sezení na terénní šestikolce i v hasičském autě, vysunutí žebříku na jednom z vozů, vyzkoušení ochranného obleku, přilby a bot, stříkání požární hadicí, ukázka záchranného člunu a mnoho dalších aktivit mohli prvňáci v tento den na stanici Broumov zažít. Veliké poděkování všem organizátorům, členům hasičského sboru a především rodičům Schejbalovým za vřelé přijetí, trpělivost, pestrý program a krásné dárky. Báječně jsme si den užili. (P. Hašková)
 
                                     
 
21. června 2023
 
1.A na Hvězdě
 
Protože prvňáci během školního roku ukázali, že jsou dobrými sportovci a mají vřelý vztah k přírodě, padlo rozhodnutí uspořádat školní výlet do Broumovských stěn. Před výletem proběhla teoretická příprava, seznámení s místními legendami a pověstmi, ukázání vztyčných míst, kterými malí turisté půjdou. Již od rána bylo krásné počasí. Školáci nasedli do linkového autobusu a přemístili se do výchozího bodu - Police nad Metují. První zastávka byla u Ticháčkovy kapličky, kde nesměla chybět pořádná ranní svačina. Následovalo zastavení u Čertovy skály. Stoupavým terénem mezi skalami jsme prošli Kovářovou roklí, minuli Bumbrlíčka, shlédli ze Skalního divadla na mohutné skály a došli až na Hvězdu. Ve stínu stromů bylo potřeba se posilnit a nabrat sil. Z vyhlídky Hvězda čekal prvňáky zasloužený pohled do Broumovské kotliny. Poté po 320 schodech sestoupili ke kapličce Panny Marie Sněžné ve Křinicích. Na školáky ještě čekal nejtěžší úkol. Dojít poli a loukami ke škole, což bylo pro některé vzhledem k teplému slunečnému počasí velice náročné. Nakonec jsme trasu zvládli a v pořádku dorazili do cíle. Pochvala všem za neskutečnou výdrž. (P. Hašková)
 
                         
 
19. června 2023
 
Krásné dopoledne s Barčou (1.A)
 
Prvňákům byla dopřána příjemná dílna s psycholožkou Bárou. Při našem prvním podzimním shledání se noví spolužáci ještě moc neznali, neměli téměř žádné společné zážitky. Rok v první třídě uplynul rychle. Aktivitami, povídáním, hrou a malováním si prvňáci zrekapitulovali a připomněli, co se za první rok školy naučili a co zažili. Nebylo jednoduché si na vše vzpomenout, protože školní rok je protkán spoustou aktivit, činností, kulturních zážitků. Barča děti krásně vedla, družně komunikovala, vsouvala tělovýchovné, výtvarné i relaxační chvilky. Baru, veliké dílky a těšíme se na další společné chvíle ve druhé třídě. (P. Hašková)
 
           
 
18. června 2023
 
Čmeláci z 1.A
 
Prvňáci již brzy dočtou slabikář, na jehož konci jsou zařazeny poučné a zábavné texty, básničky i pohádky. Jeden z článků nás zavedl do hmyzí říše. Školáci zhlédli dokument o čmelácích, opisovali básničky, shromažďovali a sepisovali fakta o jejich životě, odpovídali na otázky k textu, zpívali si o nich písně, a v neposlední řadě je zkusili namalovat. Práce šla prvňákům báječně od ruky. (P. Hašková)
 
                                          
 
11. června 2023
 
Paní učitelka Hašková nafotila nejnovější výtvarné práce svých žáků.
 
                       
 
5. června 2023
 
Pasování prvňáčků na čtenáře (1.B)
 
V pátek 2.6. se konalo v dětském oddělení Městské knihovny slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Žáci 1.B nejprve seznámili rytíře Knížana, co se za celý rok ve škole naučili - poznávat, číst, psát všechna písmena, skládat slova a ze slov věty. Dokáží si přečíst pohádku nebo příběh. Už vědí, jak se správně chovat ke knihám s úctou a láskou. Každý také složil čtenářský slib a byl tak pasován rytířem Knížanem na čtenáře. Všichni obdrželi knížku Křeček v letu od Zuzany Barilové, kterou si společně s paní učitelkou přečtou ve druhé třídě. Každý měl v knížce krásnou záložku. L. Zimmermannová a 1.B
 
                                                  
 
2. června 2023
 
Pasování prvňáků na čtenáře (1.A)
 
Prvňáci byli slavnostně pasováni na čtenáře. Obřad proběhl v Městské knihovně Broumov, a to v režii paní knihovnice Jenkové, Meškové a Lelkové. Nechyběl rytíř, kterému prvňáci složili čtenářský slib. Veliké poděkování patří i paní Renatě Kolářové, která marionetu ovládala a propůjčila jí hlas. P. Hašková
 
                                                    
 
27. května 2023
 
Bělásci z 1.A
 
Prvňáci se během tohoto týdne seznamovali se životem běláska zelného. Četli naučné texty, přepisovali básničky, poznávali různé druhy motýlů a můr, podle osové souměrnosti motýly dokreslovali. Pracovali s velikou chutí a nasazením. (P. Hašková)
 
                               
 
24. května 2023
 
V 1.B rozkvetly vlčí máky.
 
                  
 
19. května 2023
 
Prvňáci svými namalovanými motýlky přivolávají teplé jarní počasí. (P. Hašková)
 
                             
 
4. května 2023
 
Žirafy z 1.A
 
Minulý týden se prvňáci naučili další nová písmenka - F,G. V souvislosti s těmito písmeny přišla řeč i na africká a asijská zvířata: gorila, žirafa, jaguár, gepard, tygr, lev nebo gazela. Mírumilovnou a býložravou žirafu si nakonec školáci zkusili namalovat. (P. Hašková)
 
                           
 
19. dubna 2023
 
Bylinkáři z 1.B.
 
                   
 
16. dubna 2023
 
Chrousti z 1.A
 
Tento týden se prvňáci seznámili s novým písmenkem CH. Proč si tedy nenamalovat třeba brouka chrousta, který na písmenko ch začíná a zároveň si neprocvičit práci s temperovými barvami? P. Hašková
 
                               
 
12. dubna 2023
 
Jaro v 1.A
 
Prvňáci si do truhlíků těsně před Velikonocemi zaseli řeřichu. Sledovali, že nejen půda, ale i voda, teplo a světlo ze slunce je nezbytně nutné pro růst rostlin. Během pár dnů řeřicha vzrostla, zazelenala se a tak si ji prvňáci mohli přidat do svých školních svačin. To byla dobrota! A poté se kresbami králíčků ve vozítku z mrkve definitivně rozloučili s letošními Velikonocemi. (P. Hašková)
 

                     

2. dubna 2023

Třída 1.A přeje veselé Velikonoce!

                   

5. března 2023

Žestě od prvňáků

Prvňáky hudební vystoupení žáků ZUŠ s žesťovými nástroji (viz příspěvek níže) natolik potěšilo a rozpohybovalo, že i své namalované žestě roztančili. Jak? Dokreslili jim části těl živočichů. Fantazie školákům nechyběla. (P. Hašková)

                 

3. března 2023

Není plech jako plech
 
Že žáci ZUŠ Broumov výborně zvládají náročnou disciplínu, jakou je hra na žesťové nástroje, jsme se přesvědčili během jejich návštěvy na naší škole. Přišli v doprovodu paní učitelky Němcové, která se svým svěřencům po celý školní rok věnuje. Díky její iniciativě byl našim žákům zprostředkován nejen hudební zážitek, ale i hravou a zábavnou formou představeny hudební nástroje. Za shledání velice děkujeme a přejeme hodně úspěchů a radostných zážitků z hudby.
(kolektiv učitelek 1. a 2. tříd)
 
          
 

27. února 2023

Prvňáci se pokusili o vlastní návrh zimní šály. (P. Hašková)

                                   

17. února 2023

I. třídy na masopustní slavnosti.

 

17. února 2023

Masopust v 1.A. Děkuji rodičům za skvělou přípravu kostýmů! (P. Hašková)

         

15. února 2023

Třída 1.A se svědomitě připravuje na masopustní slavnost, která se na naší škole bude konat už za dva dny...

                            

10. února 2023

Divočáci z 1.A

Když se prvňáci učili poznávat stopy zvířat, přišla řeč i na divoké prase, a na světě byla další výtvarná výzva! (P. Hašková)

                     

7. února 2023

Prostřený stůl 
 
Jaké potraviny jsou pro zdravý vývoj člověka vhodné a které nikoliv, jak důležitá je pestrá strava, ovoce, maso a zelenina, že i čokoláda je v dobré kvalitě a množství člověku prospěšná. Takovými a dalšími tématy se prvňáci v hodinách prvouky zabývali. S tím souvisí i stolování a dobře prostřený stůl, který si malí školáci v hodině pracovních činností sami zhotovili. Barevný papír jako ubrus, bílý papír pro vytrhávání misky a příboru pomocí osové souměrnosti. Přestože to byl úkol nelehký, školáci díky trpělivosti a píli zadáni splnili a z hotových výtvorů měli velkou radost. (P. Hašková)
 
             
 

3. února 2023

Dopoledne s Bárou

1. B si na začátku února užila příjemně strávený čas se školní psycholožkou Bárou, která si pro ně připravila dopolední program.
L. Zimmermannová
 
           
 

31. ledna 2023

Zasněžené stromy a jejich autoři z 1.B.

                                   

28. ledna 2023

Prvňáci pozorují živočichy
 
Sníh byl inspirací pro pozorování stop živočichů žijících v blízkosti lidských obydlí i stop zvířat ve volné přírodě. Nejvíce jsme mluvili o lišce, vysoké a černé zvěři, zajících, hlodavcích a bažantí rodině. Nakonec si prvňáci zkusili svého bažanta nakreslit. (P. Hašková)
 
                                                 
 

26. ledna 2023

Omluva školáků, kteří rozbili prvňákům sněhuláky - bylo jim vzniklé situace líto, a proto jim postavili symbolického sněhuláka se slovy, že se moc omlouvají. Prvňáci omluvu přijímají a za milého sněhuláčka děkují. (P. Hašková)

24. ledna 2023

1.A staví sněhuláky
 
Konečně napadl sníh a tak prvňáci vyrazili na školní zahradu postavit sněhuláky. S pomocí rodičů si zodpovědně obstarali potřebné dekorační prvky (mrkve, uhlíky, kamínky, oříšky, skořápky, klacíky, větvičky,...) a nezapomněli přijít ve vhodném zimním oblečení. Sníh byl mokrý a těžký, školáci přesto s neskutečným zápalem a energií váleli, opracovávali a vrstvili sněhové koule. Ze svých sněhuláků měli velikou radost a těšili se, jak se odpoledne pochlubí rodičům. Bohužel, s prvním zvoněním po vyučování se jejich výtvory proměnily v rozšlapané hromady sněhu. Škoda, že jsou mezi našimi žáky takoví škodílci a vandalové, kterým není cizí práci druhých zmařit.
P. Hašková
 

                         

19. ledna 2023

Prvňáci se v průběhu tohoto týdne zabývali tématy jako přátelství, kamarádi, dobré a špatné lidské vlastnosti. (P.Hašková)

                                

18. ledna 2023

Paní Zima ve výtvarném pohledu žáků 1.B.

         

12. ledna 2023

Žáci 1.A se pokusili nakreslit keramickou nádobu...

                   

9. ledna 2023

Žáci 1. B navštívili městskou knihovnu.

            

Děti z 1.B si před Vánocemi zkusily vyrobit dvě verze andělíčka. Jeden je prostorový - na zavěšení nebo postavení, druhý plochý - zápich do květináče na špejli.
Zimmermannová L.

                 

V předvánočním čase si prvňáčci vytvořili velkou černou ozdobu s barevným vyškrabováním , která nám zdobí nástěnku . K tomu jsme potřebovali obyčejnou čtvrtku, voskovky a temperové barvy a vytvořili jsme tak krásnou vánoční dekoraci.
L. Zimmermannová a děti z 1.B

              

6. ledna 2023

Prvňáci se s chutí pustili do vyrábění přáníček pro tříkrálovou sbírku. Také si Tři krále dle svého gusta nakreslili. (P. Hašková)

                               

25. prosince 2022

Prvňáci, i když se před Vánoci scházeli ve školních lavicích v malém počtu z důvodu veliké nemocnosti, se snažili pro své blízké vyrobit přání a svícínky, jež mají zpříjemnit svátky vánoční a příchod roku nového. (P. Hašková)

                             

17. prosince 2022

K pěkně zasněžené zimě plné venkovních radovánek patří také hrneček dobrého horkého čaje.
L. Zimmermannová a děti z 1. B

                   

15. prosince 2022

Prvňáci v divadle

Ve středu 14. prosince se naši prvňáci spolu s předškoláky sešli v Městském divadle Broumov na pohádce “Vánoce v naší chaloupce“. O čem byl děj pohádky? Jednou ze tří hlavních postav byla tetka Liduška, která dle českých zvyklostí chystala Vánoce. K tetce do chalupy zabloudil popletený andílek. Hledal kouzelného vánočního kapříka. Do děje vstoupil čert, který mu kapříka ukradl a slíbil, že ho vrátí, až po splnění tří přání. Andílkovi s plněním úkolů pomáhala tetka Liduška. Jak to v pohádkách bývá, vše dobře dopadlo. Do představení byly zapojeny děti, s nimiž herci sehráli živý betlém a zazpívali si společně známé vánoční koledy. Všem se představení velice líbilo.

(učitelky 1. tříd)

       

13. prosince 2022

Prvňáky by zima neměla zaskočit. Jsou připraveni. (P. Hašková)

       

6. prosince 2022

Prvňáci zkusili namalovat svoji první velkou svíčku. (1.A)

               

2. prosince 2022

Školáci zkoušeli práci s modelínou. Poddajnou hmotu se učili hnětat v rukou, vyvalovat hady, koulet kuličky, válečky, z modelíny skládat slova a svá vlastní jména.

P.Hašková 

                             

30. listopadu 2022

Andělé z 1.A.

                 

24. listopadu 2022

Prvňáci se pokusili pomocí suchých pastelů a modelíny vyčarovat pořádnou nadílku sněhových vloček. (P. Hašková)

                   

23. listopadu 2022

Vzpomínka 1.B na barevný podzim.

               

21. listopadu 2022

Ještě jedno tematické tvoření ke sv. Martinovi v 1.B.

                     

12. listopadu 2022

Den sv. Martina v 1.B

Děti z 1.B si připomněly oslavy svátku sv. Martina. V České republice je tento svátek spojen především s příchodem zimy a prvního sněhu. K tomuto datu se vztahuje velké množství zajímavých povětrnostních rčení a pranostik. Nejznámější přísloví uvádí, že v tento den začíná padat sníh a hovoříme o tom, že svatý Martin přijíždí na bílém koni a s sebou přiváží zimu a sníh. Dalším rčením je: Na svatého Martina, kouřívá se z komína!
L. Zimmermannová a děti z 1.B
 
                  
 
Den sv. Martina v 1.A
 
11. listopadu bylo v 1.A veselo. Nejen že byla malým školákům připomenuta pověst o sv. Martinovi, děti rovněž - s vlastnoručně vyrobenými koníky - vyrazily do Schrollova parku a klášterní zahrady, kde plnily různé sportovní disciplíny a užily si parádní jízdu v sedle.
P. Hašková

       

7. listopadu 2022

Vlaštovky z 1.A
 
Vlaštovky už sice odlétly do teplých krajin, ale ty naše, papírové, se u nás mohou proletět i během zimy.
P. Hašková
 
         
 

6. listopadu 2022

Vyletěl si pyšný drak (1.B)

Prvňáčci si zkusili namalovat draka. Prostřednictvím draků se děti učily geometrické tvary a co je krátké, delší a nejdelší. Učily se postřehu i procvičení paměti při hrách. Zazpívaly si písničku "O pyšném drakovi" a naučily se básničku s pohybem.
Lenka Zimmermannová

     

3. listopadu 2022

Halloweenská tematika v 1.B a vlastní návrhy "dýňových obličejů" přímo od dětí.

   

1. listopadu 2022

Děti z 1.A dnes poprvé zkoušely malovat suchým pastelem. Zvolené téma: "Ovocné zátiší".

                       

25. října 2022

Skřítci z 1.A.

                       

22. října 2022

1.A v knihovně
 
"Kamil neumí lítat" je titul knihy, za kterou jsme se v pátek 21. října vypravili do Městské knihovny Broumov. Po sedmi týdnech chození do školy se prvňáci dočkali. Začalo to všetečnými otázkami: "A kde je knihovna? K čemu slouží? A proč tam půjdeme? Pojedeme tam autobusem?" V knihovně jsme byli pěšky za deset minut i s přezutím. Ve dveřích nás vítaly paní knihovnice Jana Lacina Jenková a Marie Mešková. Dětem byla představena a přečtena kniha o špačkovi Kamilovi, který kvůli vášnivému čtení zapomněl na potřebu naučit se létat.
 
"Aha, a jak vlastně odletí do teplých krajin? Umrzne? Jak to s ním dopadne?" Děti bedlivě poslouchaly napínavé vyprávění. A protože je to pohádka, tak i tato měla šťastný konec. Školáci měli možnost prohlížet si knihy, které se v dětském oddělení nachází. Jedni lovili mezi fotbalovými tituly, jiní mezi princeznovskými, zvířecími, dobrodružnými, naučnými, ba dokonce i mezi vesmírnými.
 
Odcházet zpět do školy se nikomu nechtělo. Slíbili jsme si, že se zase v brzké době do knihovny vrátíme. Třeba už si nějakou knihu z edice První čtení přečtou prvňáci sami. Veliké poděkování patří paním knihovnicím za jejich laskavý přístup k dětem.
 
Petra Hašková a 1.A
 
                           
 

20. října 2022

Prvňáci a předškoláci na Doktorské pohádce
 
Rádi bychom poděkovali loutkovému divadlu Brum za možnost zhlédnout v klubu ROK jejich Doktorskou pohádku. Předloha díla známého spisovatele Karla Čapka nás zavedla na nedalekou Hejšovinu, kde sídlil kouzelník Magiáš. Protože náhle onemocněl, bylo potřeba sehnat doktora, který by Magiáše uzdravil. Cesta lesem za Magiášem byla plná náhodných setkání s pohádkovými bytostmi. A jak to v pohádkách bývá, i tato měla šťastný konec. Děti odměnily loutkáře i jejich loutky velikým potleskem. Divadlu Brum děkujeme a těšíme se na další vystoupení.
(učitelky 1. tříd a třídy Přípravné)
 
   
 

13. října 2022

Podzimní vítr (1.A)
 
Prvňáci opět pracovali s listy javoru. Nejprve si pomocí voskových barev pohráli s větrem, do jeho víru nanesli podzimní barevné tóny. Pozadí dekorovali javorovými listy, které obkreslili, vystřihli a nalepili do nabarveného podkladu.
P. Hašková
 
                   
 

10. října 2022

Podzimní tvoření v 1. B
 
Jsme již druhý měsíc ve škole a za tu dobu jsme udělali v našem tvoření velký pokrok. Děti si vyrobily při společně trávených chvílích krásné podzimní aranžmá.
Lenka Zimmermannová
 
               
 

9. října 2022

Podzimní procházka (1.A)
 
Byl by hřích nevyužít krásného podzimního dne k přírodovědné procházce do parku a klášterní zahrady, neboť školáci se v poslední dny učí o podzimu, jeho barvách, plodech, proměnlivém počasí. V jednom z takových dní žáci vyrazili poznávat listnaté stromy a jejich plody. Sbírali javorové listy a vytvářeli z nich podzimní listové housenky. Sem tam našli pod stromem zatoulaný žalud nebo kaštan. K chuti přišla popadaná jablka i hrušky, do kterých se prvňáci s radostí zakousli. Nezapomněli pátrat po skřítkovi Podzimníčkovi. Mnozí tvrdili, že ho spatřili v koruně klášterní hrušně. Kdo ví?
Petra Hašková
 
 
                       
 

4. října 2022

Kukuřičné děti 
 
Během měsíce září sklidili zemědělci z polí dozrálou kukuřici. Prvňáci se tuto plodinu pokusili zachytit ve svých kresbách rudkou nebo uhlem. Nejprve natřeli čtvrtku žlutou barvou. Poté dokreslovali listy a obilky. Opět musím školáky pochválit za jejich snahu pečlivě pracovat.
Petra Hašková
 
                                   
 

2. října 2022

Adaptační den 1.A
 
Jaké to je jít do školy ve sportovním oblečení, s batůžkem na zádech, bez penálu a učení, a hlavně s dobrou náladou, svačinou a pitím? To si během jednoho z pozdních zářijových dní poprvé vyzkoušeli prvňáci, kteří měli adaptační den. Zábavy, her, soutěží, dovádění, mnoho legrace a poznávání spolužáků si každý prvňák, pod vedením skvělé školní psycholožky Báry Krtičkové, užil vrchovatě. Zázemím jim byla nejen třída, ale i školní družina a tělocvična. Program s Barčou dovolil školákům lépe se poznat. Učili se pravidlům, která by měla podpořit nejen dobré vztahy, ale i tvůrčí atmosféru mezi spolužáky. Zábavný den byl zakončen prima podzimní procházkou po Broumovsku.
Petra Hašková
 
                        
 

29. září 2022

Makovice (1.A)
 
Přišel podzim. Prvňáci si zopakovali názvy plodin, které se v naší krajině pěstují a sklízí. Povídali si také o máku, jemuž věnovali část pracovních činností a výtvarné výchovy. Makovice kreslili rudkou, lepené vytvořili pomocí osové souměrnosti. Všichni prvňáci pracovali soustředěně a pečlivě. Naučili se také píseň o čížkovi, který zodpovídá dotazy všetečných dětí na téma "Jak se pěstuje mák".
Petra Hašková
 

                   

26. září 2022

Houbaři z 1.B

Ve třídě 1.B se nachází milovníci hub, kteří rádi chodí do lesa sbírat houby. Děti se nechaly touto činností výtvarně inspirovat. Nezapomněly ani na kouzelné muchomůrky, které jsou ozdobou každého lesa.
Lenka Zimmermannová
 

         

20. září 2022

Zdravé svačinky dětem
 
Ráda bych se podělila o zážitky, které jsem alespoň několika snímky zdokumentovala. Od prvních dní, které mohu prožívat s partou prvňáčků, mne každodenně fascinují jejich báječné svačinky, které jim nejen maminky, ale i tatínkové chystají s láskou, zodpovědností a těmi nejlepšími úmysly, bez ohledu na časovou i finanční náročnost. Žasnu, jak pečlivě uchystané, zdravé, barevně podbízivé, a co do skladby nutričně výživné potraviny jim nabízíte. Vážení rodiče, děkuji, že mohu být svědkem toho, jak Vám záleží na tom, co Vaše děti jedí.
Petra Hašková 
 
       
 

17. září 2022

Slunečnice ve spárech prvňáků

V pondělí 5. září usedli poprvé do školních lavic nově příchozí prvňáčci. Každý si našel podle přidělené značky své místo v lavici, a nejen to. Děti se během pár dní seznámily se spoustou nových spolužáků, se kterými se rychle skamarádily. Na slavnostní zahájení školního roku zavítali i zástupci města, kteří přinesli pozornost v podobě čokoládové medaile dětem a kytici ze slunečnic paní učitelce. A nápad pro naše první tvoření byl na světě. Slunečnice! Žáci si během prvních dní vyzkoušeli práci s barevným papírem, nůžkami, lepidlem, čtvrtkou, voskovkami a anilinkami. Hotové obrázky oživili slunečnicovými semínky. Nebyla to jednoduchá práce, ale školáci si s ní báječně poradili.
Petra Hašková

                     

6. září 2022

První společná fotografie třídy 1.A + sluníčka se jmény.

 

První společné fotografie třídy 1.B.

 

5. září 2022

Prvňáčky dnes přišli při jejich premiérovém školním dni podpořit nejenom rodiče, ale také místostarosta Broumova Kamil Slezák a Gabriela Vytlačilová z městského odboru školství. Třídu 1.A bude učit paní Petra Hašková, kolektiv 1.B má pak na starosti paní učitelka Lenka Zimmermannová. Dohromady v naší škole přibylo 54 nových žáčků (28+26), kterým přejeme do nové etapy života jenom to nejlepší!