2. třídy (M. Říhová, D. Freiwaldová)

Červen 2021
 
Třída 2.B se s úsměvem rozloučila se školním rokem, a teď už hurá na prázdniny!
 
 
Agenti 003
 
V úterý 22.6. k nám do třídy přilétl při vyučování dopis, který nám hodně zamotal hlavu. Ale jsme šikulky a tajemný vzkaz jsme vyluštili! V úterý 29.6. jsme tedy vyrazili na šipkovanou, kterou pro nás připravili Agenti 003 (děti ze 3.A). Po broumovských cestách a uličkách, po kterých šly některé děti úplně poprvé, jsme plnili všelijaké úkoly. Šipky nás zavedly až k bráně u domečku odvážné paní učitelky Rojkovičové, která si vzala dvě třídy na svoji zahradu. Vše proběhlo bez problémů a dohromady jsme si užili báječné 2 hodiny předposledního dne školního roku. Agentům ze 3.A děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
(Dana Freiwaldová)
 
           
 
Schrollův "ZOO" park
 
V pondělí 28. června to v okolí Masaryčky žilo. Děti z II. stupně přichystaly pro své mladší spolužáky bohatý program. Ti nejmladší trávili dopoledne ve Schrollově parku, který se proměnil na ZOO. Po celé ploše bylo umístěno několik stanovišť, každé pojmenované po nejrůznějších zvířatech, čemuž odpovídala i náplň skupinových či individuálních úkolů. Dětem z 2.B se program moc líbil, což dokládaly komentáře typu: to bylo hustý/škoda, že tam nebyla skutečná zvířata/to byl můj nejlepší den/děsně se mi to líbilo atd.
 
 

Školní zahrada žije

...tak si to jistě přáli ti, kteří se zasloužili, aby se v roce 2007 slavnostně otevřela. Žáci 2.B a 3.A v pátek 11. června využili krásného počasí a v dvojčlenných skupinkách plnili úkoly, které pro ně paní učitelky připravily. Úkoly nebyly složité. Skoro vše jsme se učili v matematice, českém jazyce a prvouce. Pro rychlíky byly připraveny úkoly z informačních tabulí, které se na zahradě při její rekonstrukci instalovaly. Schválně, zastavte se u nich někdy. Poučte se a připomeňte si časy, které se už nevrátí.

2.B, 3.A

                 

 
2.B v knihovně
 
Na návštěvu Městské knihovny jsme se moc těšili, protože nám paní knihovnice slibovala velká překvapení. A to fakt bylo, vnitřní prostory jsme nepoznávali! Vše nové, čisté, úžasné. A co nás úplně dostalo, tak to byla dřevěná palanda s velkými polštáři. Paní knihovnice nám ukázaly spoustu nových a zajímavých knížek. Program byl zaměřen na detektivní pátrání. Vše dopadlo dobře a nám se vůbec nechtělo zpátky do školy. Ale slíbili jsme, že se do knihovny vrátíme nejen se třídou, ale i soukromě s mamkou nebo taťkou. Za program moc děkujeme paní Jenkové a paní Meškové.
D. Freiwaldová
 
                     
 
Jarní téma na obrázcích 2.A paní učitelky Michaely Říhové.
 
         
 
Krepákové šeříky 2.B.
 
       
 
Návštěva 2.B v klášterní zahradě, kde Maiwaldova akademie uspořádala Osvětový Den dětí, jenž by zaměřený na téma Dub. Programu, který byl inspirován zřejmě nejkrásnějším broumovským stromem a jehož se během dopoledne postupně zúčastnilo 8 prvostupňových tříd Masarykovy školy, mj. zahrnoval vyprávění příběhu dubu, přesazování mladých stromků nebo výrobku skřítka Dubáčka. Druháci byli nadšení a nyní starostlivě zalévají své dva doubky, které si zasadili a mohli přinést do školy. Holky mají Dubáčka a kluci Karla.
 
         
 
Květen 2021
 
10.5.2021
Máme za sebou další rotaci ve škole. Kromě diktátů, testíků a malování pampelišek a modřenců jsme stihli na zahradě POZNÁVAČKU obrázků s jarní tématikou.
D. Freiwaldová
 
     
 
9.5.2021
Děti z 2.B popřály vše nejlepší svým maminkám.
 
        
 
On-line čarodějnice 2.B
 
V pátek jsme si v onlinovém vyučování vytvořili čarodějnické hodiny. Užili jsme si čarodějnická podstatná jména a čarovné počítání. Sdíleli jsme 4 videa s písničkami a úkoly, a vyluštili jsme v šibenici nejznámější čarodějnici Saxánu. Zvládli jsme se naučit zpaměti básničku O čarodějnici a namalovat ji. Nakonec jsme zjistili, že prozatím neexistuje žádný lektvar na snadné učení a samo to nepůjde. Takže nezbývá, než se stále učit násobilku zpaměti, pravidelně číst a psát. V pondělí jsme si oddechli, protože nikdo neodletěl ani nebyl upálen.
Dana Freiwaldová
 
                                 
 
Čtenářské bingo
 
23.4.2021 
 
Do školy přišla potěšující zpráva:
 
Dobrý den,
 
s velkou radostí bych Vás ráda informovala, že proběhlo losování vítěze v soutěži Čtenářské bingo. Tuto soutěž se nám v rámci projektu MAP II podařilo uskutečnit ještě před uzavřením škol. Jejím motivem bylo vzbudit v žácích zájem o četbu a zaměřit se tak na čtenářskou gramotnost. Zúčastnili se jí žáci místních základních škol a jejich úkolem bylo splnit 16 úkolů ze soutěžních karet, které se týkaly četby. Její druhou část, se dlouho nedařilo naplnit. Po losování měla přijít „sladká“ odměna v podobě zážitku pro celou třídu např. výlet na zajímavé místo, které souvisí s četbou nebo knihami. Protože se ale situace nevyvíjela slibně, pracovní skupina pro čtenářskou gramotnost po dlouhém čekání rozhodla, že losování bude natočeno na video v broumovské i meziměstské knihovně za přítomnosti knihovnice či knihovníka a projektové manažerky MAP II.
Ráda bych Vám nyní představila vítěze soutěže:
- za knihovnu v Broumově se vítězkou stala Eliška Pátková z 2. B z Masarykovy základní školy, Broumov
- za knihovnu v Meziměstí se vítězem stal Damián Sobotka z 5. A ze Základní školy Meziměstí.
Vítězům moc gratulujeme!
Posílám také odkaz na video, které se nám podařilo k losování vytvořit.
S pozdravem a přáním krásného dne,
Lenka Wilkeová
 
 
Knihovnice v 2.B
 
7. 2. 2021
 
"Když nemůžete Vy do knihovny, můžeme přijít my k Vám do třídy. Přineseme nové knížky, připravíme s nimi nějakou aktivitu." Tak zněla nabídka z Městské knihovny v Broumově, kterou paní učitelka Freiwaldová pro své druháky využila. Primární poptávka byla po knížkách s básněmi, jelikož v únoru proběhne recitační soutěž. Paní Jenková s paní Meškovou přinesly do třídy ukázat několik zajímavých poučných i vtipných knížek s básničkami. Děti se bavily, poučily, zasmály, a po skončení návštěvy pokračovaly v rozboru básničky, kterou se ve škole učily navzájem zpaměti.
 

 

Pověst v klášterní zahradě
 
5. 2. 2021
 
Díky Městské knihovně Broumov prožily děti z 2.B příjemné dopoledne v klášterní zahradě. Součástí akce, jež se konala 20. ledna za krásného slunečného počasí, bylo společné čtení pověsti, plnění úkolů, ale také zkoumání různých skupenství vody, kdy žáci paní učitelky Freiwaldové hledali 5 obrázků, na nichž se vyskytovala voda v různých podobách. Po programu, jenž se dětem líbil, vypukla sněhová bitva holek proti klukům, válely se sudy, stavěli sněhuláci a do bílého podkladu se rýsovali andělíčci. Poděkování za organizaci akce patří Janě L. Jenkové a Marii Meškové.
 
   
 
15.12.2020
 
V rámci projektu "Zdravá svačinka aneb namaž si sám" připravovali druháci paní učitelky Freiwaldové sami sobě něco na zub. Možný byl společný postup, ale také improvizace s ozdobením dle vlastní fantazie. Děti si - po lehkém boji s noži - zvládly vše namazat, stvořit a naservírovat, dbalo se na etiketu stolování, a po hostině samozřejmě i na úklid včetně mytí nádobí a roztřídění odpadu.
 
     
 
19.11.2020
 
Distanční výuka výtvarným pohledem druháků od paní učitelky Dany Freiwaldové.
 
   
 
Úspěch nejmenších žáků
 
18.11.2020
 
Na začátku léta spustilo nakladatelství Grada "Velkou prázdninovou soutěž" určenou malým čtenářům od 6 do 15 let. Akce, která probíhala až do konce září, se zúčastnili také tehdejší prvňáčci pod vedením paní učitelky Dany Freiwaldové. Ta pojala soutěž jako ukázku třídních deníků svých žáků. Výuka byla komplikována pandemií, i tak se ale podařilo zvládnout všechna písmenka a základní techniku čtení. Čtenářské listy děti dostaly na konci loňského školního roku s tím, že se mají pokusit hodně číst, a vše přitom v průběhu prázdnin důkladně zapisovat. Snažili se skoro všichni. Nejzajímavější deníky paní učitelka Freiwaldová odeslala na adresu nakladatelského domu, přičemž dle svých slov "čekala a čekala, ale nic neočekávala", až na konci října přišel mail od vedoucí Dětského knižního klubu Grada, paní Michaely Tománkové. Zpráva obsahovala radostné sdělení, že se porota rozhodla udělit prvňáčkům (nyní již druhákům) Masarykovy školy v Broumově Zvláštní cenu za jejich statečnost a píli. Děti vyhrály knihy, některé čtenářské deníky pak byly zveřejněny na webových stránkách nakladatelství.