2. třídy (K. Golová, H. Sekelská)

8. září 2022

Výtvarnou rekapitulaci s navštívenými prázdninovými lokacemi zpracovali žáci obou tříd, součástí práce bylo i vyplnění karet se záznamem míst, na která se podívali ostatní.