2. třídy (K. Golová, H. Sekelská)

31. ledna 2023

Nejnovější výtvarné příspěvky na nástěnce 2.A.

     

22. ledna 2023

2.B v Ulitě
 
Dolů, nahoru, levá, pravá, nebo ne...která je vlastně pravá? To se honilo druhákům v hlavě ve čtvrtek 19. ledna při návštěvě tvořivé dílny v Ulitě. Pletli totiž náramky. Při práci je podporovala vlídnými slovy Šárka Francová a zručnými prsty napravovala případné “zašmodrchaniny”. Dopadlo to výtečně a všichni si odnášeli vlastnoručně upletený náramek, který dostali někteří členové rodiny jako dodatečný vánoční dárek. Druhou dílnou byla dílna keramická. Dáša Zbořilová začala druháky seznamovat s keramickou hlínou a jejím zpracováním na krásné výrobky. Prvním pokusem druháků se staly hrnečky. Na ty si však musí ještě počkat, protože hrnečky teprve schnou a pak poputují do pece na vypálení. 2. B si užila celodenní tvoření a děkuje Dáše i Šárce za skvělé dopoledne.
Helena Sekelská
 
                            
 

10. ledna 2023

2.A pracovala na projektu "Kouzelný domov"...

       

6. ledna 2023

Stejně jako každý rok se žáci Masarykovy ZŠ, včetně druháků, připojili ke Tříkrálové sbírce. Připravili milá přání, které budou koledníci rozdávat při své pochůzce.

2.A

             

2.B

5. ledna 2023

Předvánoční dění ve druhých třídách
 
V průběhu prosince se druhákům prsty jenom kmitaly. Snaživě připravovali vánoční nadílku pro své nejbližší (proto jsme také neprozrazovali dříve). Za pomoci Dáši Zbořilové a Šárky Francové upletli z pedigu košíky a z nitek náramky. (pokračování níže)
 
2.A
 
 
2.B
 
                
 
Před vánočními svátky se školáci konečně dočkali rozuzlení tajemství, které se skrývalo v lahvi v dětském oddělení městské knihovny. Nebylo to zdaleka jednoduché. Museli splnit několik úkolů. Úkoly se vztahovaly ke knize O Dubánkovi. (pokračování níže)
 
2.A
 
                   
 
2.B
 
               
 
Poslední školní den před vánočními prázdninami si děti užily společné zpívání s ostatními školáky z prvního stupně v nádherném kostele sv. Vojtěcha. Se zájmem si všichni prohlédli betlém a pak se vrátili do školy. Ve třídě si u slavnostně prostřených stolů připomínali vánoční lidové obyčeje. Došlo i na drobnou nadílku.
(K. Golová, H. Sekelská)
         
 

1. prosince 2022

Kakaový vesmír druháků

"MUMLALALAU" nebyl název akce, při které by druháci mumlali, ale zajímavá tvořivá dílna s kakaem. Ve dnech 24. a 25. listopadu se žáci vypravili do neprobádaných dalekých krajin. Dostali se do vesmíru na planetu plnou kakaa. Svůj kakaový svět ztvárnili na papír a potom kousek z něj vložili do kouzelné baňky, která v tu chvíli představovala planetu. Jejich zaujetí a nadšení pro práci je vidět na přiložených fotografiích. Děkujeme lektorkám Pavle a Katce, které se druhákům věnovaly. Obyvatele kakaové planety mohou návštěvníci školy spatřit na chodbě v přízemí I. stupně, čímž si druháci ještě prodloužili zážitek z netradiční výtvarné techniky.

K.Golová a H.Sekelská

                 

17. listopadu 2022

2.A a 2.B v prvním čtvrtletí


4.10. a 19.10. prožili příjemné dopoledne žáci druhých tříd. Sešli se s paní psycholožkou Bárou, která si pro ně připravila řadu aktivit souvisejících s emocemi, vnímáním všemi smysly a vycházkou do krásné podzimní přírody.
 
             
 
25.10., tedy těsně před podzimními prázdninami, jsme si vzali své čtenářské průkazy a vypravili jsme se na návštěvu do městské knihovny. Paní knihovnice Jana a Maruška si připravily hry a úkoly k první části knihy Dubánek a tajný vzkaz. Všechny úkoly se nám dařilo splnit. V knihovně jsme objevili tento tajný vzkaz, který byl ukrytý ve skleněné láhvi. Co tajemného láhev skrývá, se dozvíme až při další návštěvě, která se odehraje 9. prosince. Z knihovny jsme tedy odcházeli plni očekávání a v rukách nám nechyběly knížky, které jsme si vypůjčili na naše, ještě novotou vonící, čtenářské průkazy.
 
Fotografie z knihovny (2.A).
 
           
 
Fotografie z knihovny (2.B).
 
         
 
3.11. divadlo BRUM opět nezklamalo! Čapkova Velká doktorská pohádka v provedení souboru byla zážitkem. Přinesla spoustu radosti. Druháci zareagovali krásnými dopisy a vyrobili jednoduché loutky. Děkujeme všem loutkohercům.
 
                     
 
Během projektového dopoledne ve čtvrtek 10.11. se druháci seznamovali s legendou o svatém Martinovi. Legendu si i zahráli, luštili osmisměrky, křížovky a jiné hádanky, ve kterých se ukrývaly pranostiky a zvyky. Samozřejmě nechybělo pečení martinských rohlíčků s různými
náplněmi.
 
                                   
 
Druháci děkují za podporu svým rodičům, kteří jim umožnili navštěvovat lekce plavání. V bazénu se pod vedením milých a vstřícných lektorů Šárky, Denisy a Zdeňka někteří zbavili strachu z vody, jiní se zdokonalili v plaveckých stylech a všichni si užili vířivku.
K. Golová a H. Sekelská
 
         

31. října 2022

Dýně z 2.B

     

20. října 2022

Děti z 2.A dnes ve Schrollově parku tvořily "podzimní mandaly".

              

Ukázky z výtvarných prací třídy 2.B.

     

Ukázky z výtvarných prací třídy 2.A.

         

11. října 2022

Podzimní témata ve výtvarném ztvárnění 2.A (listy) a 2.B (draci).

                         

6. října 2022

Adaptační den 2.B
 
V úterý 4.10. si druháci užili školu jinak. Čekala na ně školní psycholožka Bára. Děti pojmenovávaly emoce, vyjádřily je výtvarně, učily se spolupracovat v různých situacích. Venku pak týmy plnily zadané úkoly. Pět vyučovacích hodin uteklo jako voda a byl tu konec i se sladkou tečkou. Děkujeme a budeme se těšit zase příště.
2.B a Helena Sekelská
 
 
 

8. září 2022

Výtvarnou rekapitulaci s navštívenými prázdninovými lokacemi zpracovali žáci obou tříd, součástí práce bylo i vyplnění karet se záznamem míst, na která se podívali ostatní.