2. třídy (P. Hašková, E. Hubková)

Školní výlet 2.A

Cílem letošního školního roku byl jeden z vrcholů Broumovské kotliny - Ruprechtický Špičák. Cesta lučními i lesními cestami, hrneček vody u studánky, výhledy do krajiny, pokoření vrcholu (880 m), výstup na rozhlednu (100 schodů, 30 m výška), řízky od maminek, hledání pokladu, OSVĚŽOVNA pro 2.A a cesta vlakem.

To je jen malý výčet toho, co druháci zažili. Výlet se povedl, počasí přálo, školáci šlapali jedna radost a každý se vracel domů nejen s uťapanýma nohama, ale snad i se spoustou parádních turistických zážitků.

Petra Hašková
 
 
Plavecké závody druháků - 13.6. 2024

Dnešními plaveckými závody na 25 m se druháci rozloučili s jarním kurzem plavání. Pod vedením skvělých plavčíků (Šárka Slišová, Zdeněk Vévoda, Roman Radvanovský) se učili plavat a zlepšovat své plavecké styly. Nechyběly příjemné vodní hrátky, soutěže, skoky do vody a relax ve vířivce.

Děkujeme plavčíkům za skvělý přístup k dětem a budeme se těšit v příštím školním roce na další spolupráci.

Petra Hašková
 
 
2.A v Diakonii Broumov

"Chtěli byste se podívat do provozu Diakonie Broumov?" To byla otázka, na kterou se nedalo říci NE. Rychle domluveno a hurá na exkurzi.

Pan Dvořák, tatínek naší žákyně Aničky, nás přivítal u kamenného obchodu, ve kterém bazarové a pečlivě vytříděné zboží mohou lidé zakoupit.

Co znamená slovo diakonie? Proč nepoškozené věci, které lidé nechtějí a již nepotřebují, vyhazovat? Mají své další využití pro lidi? Jak to máme vymyšlené po stránce ekologické ve vztahu s vyhazováním nepotřebných věcí? Jak se dají textilní výrobky a hračky dále využívat či zpracovávat? Umíme je recyklovat? Kolik sběrných kontejnerů v České republice firma má? A kolik lidí zde nachází pracovní příležitost? Jak je provoz řízen a jakou práci musí lidé zastat, aby bylo vše pečlivě protříděno a dále použito, zpracováno?

Z návštěvy Diakonie Broumov jsme si odnesli nejen krásné dárkové plyšáky, ale především odpovědi na zvídavé otázky a mnoho informací o tom, jak se dá textilní materiál moderním a ekologickým způsobem znovu využívat (stavitelství, automobilový průmysl, nábytkářství,...).

Velice děkujeme za možnost nahlédnout do prostor, které nám až do dnešního dne byly neznámé.

Petra Hašková
 
 
2.A na programu Dubánci
 
Možná znáte dubánky, žaludové skřítky, kteří se snaží napodobovat život lidí. Učí se to pozorováním. Žijí v lese, jejich domečky jsou z větviček a kůry. Příběhy o zvědavém dubánkovi Borkovi paní autorky Kláry Smolíkové seznamují čtenáře s další postavou - kamarádkou Lidkou.

Městská knihovna v Broumově si pro své čtenáře i širokou veřejnost zapůjčila 15 velkoformátových fotografií pana Petra Václavka, který knihu o dubáncích ilustroval i nafotil. 2.A se zúčastnila nabízeného
výukového programu "Dubánci" a velice si to užila. Paní knihovnice vzorně připravily texty, které tématicky souvisely s vystavovanými obrazy. Školáci nejprve poslouchali text audioknihy, poté v týmech
četli, zjišťovali, zapisovali, vymýšleli názvy pro básně a spoluprací plnili připravené úkoly. Rozhodně nepromarněte shlédnutí fotografií a rovněž doporučujeme prvostupňovým školákům program
využít.

A paním knihovnicím opět velice děkujeme za skvělý program a možnost strávit příjemný čas v knihovně.
 
Petra Hašková
 
 
2.B maluje jarní stromy
 
Jednoho dne se malí umělci z 2.B třídy rozhodli ztvárnit  krásnou jabloň .
S temperovými barvami v rukou se dali do práce .
S úžasem vytvářeli každý detail - od křehkých květů, které tančily na větvích. Rozmazávali barvy na plátně, vytvářejíce zelené listy a květy různých odstínů.
Když malí umělci dokončili svá díla, stála před nimi jabloň plná života. Jejich malby byly jako okno do kouzelného světa, kde se mísily barvy, radost a přírodní krása.
A tak jabloň stála jako vznešená královna ve svém království, obklopená obrazy plnými lásky a úcty k přírodě, kterou děti tak krásně vyjádřily .
 
Žáci 2.B , Eva Hubková, Blanka Kubcová
 
 
Vyrábění čarodějnic v 2.B
 
Na začátku hodiny paní učitelka představila úkol: každý měl vytvořit vlastní čarodějnici pomocí papíru a temperových barev. Oči dětí zářily nadšením, když přemýšlely o tom, jaká čarodějnice by to mohla být - zda bude hodná, nebo zlá, zda bude mít dlouhé vlasy nebo zakřivený nos.
S velkou pilností a radostí se děti pustily do práce. Kreslily a stříhaly, ozdobovaly a barvily. Každá čarodějnice měla svůj jedinečný vzhled a osobnost. 
Když byly všechny čarodějnice hotové, děti je s úsměvem ukázaly svým kamarádům. Každá čarodějnice byla jedinečná a plná kouzla. 
 
Žáci 2.B , Eva Hubková, Blanka Kubcová
 
 

Jaro v 2.B


Jaro již nás všechny vítá krásným počasím. Možná jsme tomu pomohli i naším vítáním jara v amfiteátru naší školy . Nebo že by to bylo vytvářením krásných prací při výtvarné výchově a pracovních činnostech ? Posuďte sami. Jsou tu slepičky a kuřata, rozkvetlé stromy a tulipány a v neposlední řadě i ptáčci stavějící si hnízda ve větvích.

 

Pozdrav z 2.A

Snad se všem velikonoční svátky vydařily.

 

Jaro v 2.A

Druháci se nechali učarovat pátečním jarním sluníčkem.

 

2.B na návštěvě v knihovně

4.března jsme navštívili městskou knihovnu v Broumově. Paní knihovnice si pro nás připravily program s názvem Knížka o knížce – Jak se rodí knížka. Poutavým vyprávěním jsme se dozvěděli, co vše přichází před tím, než se knížka dostane ke všem čtenářům. Zajímavé byly i pracovní úkoly, kde jsme mohli dokázat, jak jsme bedlivě poslouchali.

18. února 2024

Afrika s 2.A.


Poslední dva týdny se druháci seznamují s Afrikou a životem v této
okouzlující zemi plné exotických zvířat. A jak se do Afriky tématicky
dostali? Díky čtení příběhu o slonech.
Školáci se dozvídají mnoho nových informací o zajímavých zvířatech,
zhlíží přírodopisné dokumenty, čtou naučné texty, pohádky, bajky, píší
prvotní referáty. V hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností
zkouší živočichy ztvárnit. Jednou z prací byla zvířata (psi, koně), jejichž
hlavu tvořil obrys kontinentu Afriky. Školáci ji museli nejprve graficky
zpracovat, poté dokreslovali tělo. Při práci byli velice kreativní.

 

13. února 2024

Na bowlingu s 2.B.

V letošním školním roce jsme se již podruhé vypravili do Meziměstí na bowling. Byla to zároveň i odměna za vysvědčení. Tentokrát jsme naplnili všechny 4 dráhy, jeli jsme téměř všichni ze třídy. Skvělí hráči, s vysokým počtem bodů, dostali od paní učitelky hranolky zdarma. Ty jsme si mohli sníst hned po skončení bowlingu. A nejen my, ale i všichni ostatní.


Pevně věříme, že zase v brzké době pojedeme znova.


Žáci 2.B, Eva Hubková

9. února 2024

Masopust v 2.B
 
V pátek 9. února jsme v 2.B vyměnili pracovní sešity a učebnice za pracovní listy a omalovánky a užili si vyučování v duchu Masopustu. Pracovali jsme v tradičních masopustních maskách, což byla jistě zajímavá změna. První hodinu jsme měli hodinu čtení, což jsme využili a přečetli si o Masopustu zajímavé informace. Dozvěděli jsme se například, že Masopust začíná vždy po 6. lednu a končívá v úterý před popeleční středou, po níž nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst. Z masek nás nejvíce zaujala Klibna, což je maska kobyly, ke které je zapotřebí dvou lidí. V tělocvičně už na nás čekaly paní asistentky se zajímavými úkoly a byla nám předána šifra k vyluštění místa, kde budou ukryty masopustní koblihy. V matematice nás čekalo masopustní počítání a luštění, a když jsme počítali slovní úlohy s masopustními koblížky, dostali jsme na ně chuť. Bylo dobře, že jsme správně vyluštili matematickou šifru, podle které jsme koblihy našli a mohli jsme si na nich pochutnat. Při výtvarné výchově jsme malovali masopustní masky, vyráběli basu, která se nám moc povedla. Už se všichni těšíme, že příští rok bude opět tak krásný a slavnostní den a užijeme si celý den tak, jako letos.
 
Eva Hubková - třídní učitelka, Blanka Kubcová – asistentka a děti z 2.B

12. ledna 2024

Zimní boty 2.A.

Druháci se pokusili o kresbu zimních bot.

 

prosinec 2023

Vánoce v 2.B.

V měsíci prosinci jsme se pečlivě připravovali na páteční adventní zpívání a učili jsme se vánoční koledy a zimní písničky. Toto vše bylo i součástí zpívání v klášterním kostele, kde na nás hodně zapůsobila krásná výzdoba zdí a stropu.

Po příchodu do školy na nás čekalo překvapení, Paní učitelka s paní asistentkou pro nás připravili slavnostně prostřené stoly s chlebíčky, vánočním čajem, sýry, ovocem, zeleninou a cukrovím. Byla to krása. Zkoušeli jsme si i některé z vánočních tradic - pouštění lodiček z vlašského ořechu, házením střevícem, krájení jablíček. Nechyběl ani dárek od Jonáše - kapří šupiny, které nám určitě přinesou do nového roku mnoho štěstí.

žáci 2.B., Eva Hubková a Blanka Kubcová

prosinec 2023

Sáňkování 2.B.

Když v prosinci napadl první sníh, dlouho jsme neváhali a místo tělesné výchovy jsme vyrazili do přírody. Nejprve jsme sáňkovali a pořádali závody ve sjezdu na bobech. Pak jsme stavěli sněhuláky, vytvářelive sněhu "anděla" a stavěli iglů. Moc jsme si to užili - je to vidět i na fotografiích.

žáci 2.B., Eva Hubková a Blanka Kubcová

21. prosince 2023

Můj plyšák (2.A)
 
Druháci si měli s sebou do školy přinést svého oblíbeného postýlkového plyšáka. Nejen, že o něm před spolužáky promluvili, ale museli ho i nakreslit a několika málo větami popsat. Pracovali se spisovatelským i výtvarným nasazením. (P. Hašková)
 
                                         
 

20. prosicne 2023

Vánoční téma na nástěnce 2.B.

                

15. prosince 2023

2.A ve školní kuchyňce
 
Druháci věnovali čtvrteční výuku praktickým dovednostem ve školní kuchyňce. Úkolem bylo uvařit bramborovou polévku, upéci štrúdl a navléknout nakrájené plátky jablek na šňůrku (jablečné křížaly). Školáci se museli popasovat se škrabkou, nožem, struhadlem, umýváním, utíráním a uklízením nádobí. Úkol to pro mnohé byl nelehký, přesto se práce nebáli, trpělivě sváděli boj s pracovním náčiním a novými nelehkými pracovními úkoly. Veliká pochvala všem. (P. Hašková)
 
                                    
 

12. prosince 2023

Druháci už mají o štědrovečerního kapra postaráno. (P. Hašková)

                                 

23. listopadu 2023

Aktuální výtvarné práce a výrobky třídy 2.B.

                                 

19. listopadu 2023

2.B na bowlingu
 
Abychom si pěkně užili odpoledne, tak nám paní učitelka nabídla, že bychom si mohli jet zasportovat. Sláva, už je tu tak očekávaná středa 15.listopadu a odpoledne jedeme skoro celá třída vlakem na bowling do Meziměstí. Někteří z nás dokonce poprvé uviděli 4 bowlingové dráhy a měli obavy, jak to zvládnou. Ale strach byl zbytečný. Vše nám šlo výborně a kuželky jen padaly a padaly po našich zásazích. V restauraci Kovárna jsme se posilnili hranolky. Zpáteční cesta uběhla rychle a rodiče si nás, celé unavené, odvedli domů. Jen se podívejte na fotografie a uvidíte, jak se pěkně bavíme. Už se všichni těšíme, že pojedeme zase.
(žáci 2.B , Eva Hubková a Blanka Kubcová)
 
         
 

17. listopadu 2023

2. A v knihovně
 
Vybrat si dle svého gusta báseň, přepsat ji do sešitu, naučit se ji zpaměti a odrecitovat ji paním knihovnicím. To byl úkol, kterého se druháci v tomto měsíci báječně zhostili. Obláček nervozity vstoupil do knihovny se všemi recitátory, ovšem brzy se v klidné atmosféře posluchačů rozplynul. V druhé části shledání byli žáci vtaženi do děje knihy "Dědeček v růžových kalhotách", kdy museli nejen pozorně poslouchat, přemýšlet, ale i odpovídat na otázky, které se týkaly lidských vztahů, ekologie, plýtvání lidskou prací a energií. Sladkou tečkou bylo čtení v knihách, které si školáci sami vybrali. Veliké díky paní knihovnici Janě Lacině Jenkové a Leoně Škodové. Program, kterým nás vedly, byl opět báječně připraven. Budeme se těšit na další společné shledání. (P. Hašková)
 
                                                             
 

15. listopadu 2023

Zprávy z 2.B
 
Při hodině hudební výchovy jsme se naučili písničku Vyletěl si pyšný drak. Dětem se moc líbila, tak jsme i v hodině pracovních činností pěkného dráčka vytvořili.
Další akcí v městské knihovně byl program s názvem "Opičko, netrucuj". Paní knihovnice nás nejprve zaujaly zajímavým vystoupením ukázky z knihy a pak jsme se zaměřili na pracovní list. Při příští návštěvě v knihovně budeme pokračovat dalším úkolem.
Eva Hubková a žáci 2. B
 
                  
 

11. listopadu 2023

Důkaz, jak se může učivo českého jazyka krásně prolínat s výtvarnou výchovou. (P. Hašková, 2.A)

                                              

15. října 2023

Učíme se s Ájou a Fíkem (2.A)
 
Kdo by neznal přerostlého maxipsa Fíka? Přátelský pes, s jehož příběhy druháci trávili celý další týden školy. Jak se narodil, jak přestal růst, jak chodil do školy, učil se číst, psát a počítat. Bylo prima si příběhy pročítat a seznamovat se s dějem knihy pana R. Čechury a ilustrátora J. Šalamouna. (P. Hašková)
 
                                                      
 

12. října 2023

2.B v knihovně
 
4. října navštívili druháci Městskou knihovnu. Obě paní knihovnice nás poutavým čtením z knihy "Pohádky z broumovského dolíku" pobavily. Vytvářeli jsme cestu pro žaludový vlak, vyprávěli si o železnici a plnili úkoly. Na závěr jsme si mohli z nabídky titulů vybrat knihu, která se nám líbila, protože jsme v loňském roce obdrželi čtenářský průkaz při "Pasování na čtenáře". Už teď se můžeme těšit na další setkání v prosinci, které bude věnováno knížce Petera Stoličného "Opičko, netrucuj: nové pohádky o slušném chování". (E. Hubková)
 
                   
 

10. října 2023

Nedávné aktivity 2.A
 
Minulý týden měla naše Eliška svátek. Místo sladkostí přinesla všem spolužákům záložku, kterou si mohli dle libosti vybarvit, nazdobit mašličkou. To bylo radosti!
V týdnu jsme si také četli bajku O lvu a myši, povídali si o stromech, přičemž jsme nezapomněli ani na ginkgo bilobu. Byť vypadá jako strom listnatý, správně jsme jej zařadili mezi jehličnany.
Že jsou nůžky velice užitečným, ale při neopatrném zacházení nebezpečným pracovním nástrojem, to si připomínáme stále. Ale malovat nůžky jsme ještě nezkoušeli. To byla další výzva k práci.
(P. Hašková)
 
                       
 

9. října 2023

Výtvarné práce, které aktuálně zdobí nástěnku třídy 2.B.

           

4. října 2023

Měsíc září v 2.B
 
19. září naší školu navštívily dvě budoucí zubní lékařky. Spolu s nimi jsme se naučili správnou techniku čištění zubů. Nejprve nám na zubní protéze vše ukázaly, pak jsme to zkoušeli sami. Bylo to velice poutavé a zábavné. 
 
                     
 
21.září si pro nás školní psycholožka Bára připravila zábavné dopoledne plné soutěží a her. Některé se konaly uvnitř, a protože nám přálo krásné a slunečné počasí, mohli jsme další část dopoledne strávit v klášterní zahradě. Moc se nám to líbilo a budeme se těšit na další setkání. 

22.září jsme společnými písněmi ve školním amfiteátru přivítali podzim. Bylo nás určitě slyšet i v okolí, protože se náhodní kolemjdoucí zastavili a poslouchali, jak krásně zpíváme. ( E.Hubková)

24. září 2023

Bezpečně do školy, bezpečně ze školy! (2.A)

Poznat dopravní značku, znát její význam a respektovat ji, musí nejen motoristé, ale i chodci. A tak jsme vyrazili na obchůzku přilehlého okolí školy. Dej přednost v jízdě, jednosměrná cesta, přechod pro chodce, přikázaný směr jízdy a mnoho dalších značek si školáci nejen prohlédli, vysvětlili, ale i prakticky vyzkoušeli. Bylo jim připomenuto, že často dochází k přehlédnutí a  neplnění významu značek. Někteří motoristé dokonce nerespektují značku jednosměrný provoz, která platí v ulici před naší školou. Takže opatrnosti a rozvahy není nikdy dost! Procházka byla ukončena malováním dopravních značek. (P. Hašková)
 
                                     
 

21. září 2023

Pampeliška (2.A)
 
O užitku pampelišky (smetánky lékařské) pro hospodářská zvířata i pro člověka se dozvídali druháci v průběhu předešlých čtrnácti školních dní. Bylinu poznávali zrakem, popisovali tvar, četli básničky, připomínali pampeliškové léky a pochoutky, malovali obrázky, listy stříhali a lepili. Také vyrazili do parku listy hledat a odlišovat od ostatních rostlin. Z nasbíraných listů vytvářeli dlouhé hady a krokováním zjišťovali, kolik metrů hadi měří. Počítali, že 2 dětské kroky odpovídají vzdálenosti 1m. Všichni si práci i zábavu báječně užívali. (P. Hašková)
 
                                        
 

8. září 2023

První zprávy z 2.A
 
Odpolední čas tráví školáci různým způsobem. Třeba Ajka s Aničkou se rozhodly, že pro spolužáky upečou muffiny. Parádní překvapení! Všichni druháci si pochutnali a s radostí se pustili do první výtvarné práce. (P. Hašková)