3. třídy

Duben 2021

Třída 3.A uklízela v rámci Dne Země okolí školy...

VELKÁ JARNÍ DETEKTIVKA

V sobotu, 20. března, bylo venku nevlídno, zima, a dokonce i sněžilo. Nic nenapovídalo tomu, že by zrovna tohle měl být první jarní den. Proto jsme se s třídou 3.A rozhodli, že vyhlásíme velkou pátrací akci a začneme hledat důkazy vypovídající o tom, že jaro opravdu začalo. Žáci během distanční a později i prezenční výuky hledali během svých procházek a výletů po okolí patřičné indicie, které po zkompletování na nástěnce vedle třídy mluví jasnou řečí. Dle pátrání žáků/detektivů můžeme konečně vyřknout finální verdikt - jaro dopadeno, je tu!
Barbora Rojkovičová
 
              

JARNÍ MOZAIKA

Paní učitelka Barbora Rojkovičová tvořila se svými žáky květinové jarní mozaiky, ve kterých děti využily znalost geometrických tvarů.

              

Březen 2021

O několik ukázek svých prací se dělí třída 3.A paní učitelky Barbory Rojkovičové. Děti probíraly sluneční soustavu, učily se vyjmenovaná slova, zkoušely různé pracovní postupy, a na místě bylo i téma Velikonoc.