4. třídy

Duben 2021
 
Školáci harmonicky proplouvají mezi distanční a prezenční výukou.
 
       
 
Jaro

„Konečně jaro! Ta zima byla letos nějak dlouhá.“
„Jen kdyby bylo více slunce a tepla!“
„Všude je tolik bláta!“
„Ještě stále nosím zimní bundu. Už od října.“

Tato slova často zaznívala během prezenční výuky v třídě 4.A. A to už byla polovina dubna za
námi. Byli jsme mezi těmi, kterým se podařilo alespoň na dva týdny podívat do školy. Jak zajímavé pozorovat počáteční nejistotu, váhání a obtížné navázání komunikace žáků mezi sebou po tak dlouhém odloučení. Mnozí donedávna znali jen cestu z pokoje k počítači a zpět. Odstartování rotační výuky bylo pro mnohé výzvou k procházce po svých do školy a zpět domů. Všední život se náhle proměnil v pestřejší.

„Paní učitelko, slyšíte? Jak se jmenuje ten ptáček?“
„Včera jsem viděla ptáčka s červeným bříškem a hlavičkou.“
„ Já už od čtyř hodin ráno špatně spím, protože mě budí kosi na naší střeše.“
„A nám na krmítko stále létají různí ptáci a perou se o semínka“
„K nám přiletělo asi sedm stehlíků. Ti byli tak krásně barevní!“

Upustili jsme uzdu naší fantazii, zaposlouchali se do ptačího prozpěvování a v rámci pracovních
činností si vyrobili opeřence, kteří by nás mohli svými tóny rozveselovat. Práce šla žákům báječně od ruky. (P.H.)
 
      
 
Žáci paní učitelky Petry Haškové si v rámci vlastivědy "postavili" své vlastní rotundy.
 
 
Portréty českých panovníků
 
Přemyslovci byli první česká knížecí a královská dynastie. Žáci 4. B v rámci výtvarné výchovy nakreslili portréty českých knížat a králů za vlády Přemyslovců. Dále navázali na druhou českou královskou dynastii Lucemburků. Dané téma probírali při distanční výuce v hodinách vlastivědy. Dětem se práce velice vydařily. Jejich výtvory teď zdobí naši školu.
Lenka Zimmermannová, Monika Panchártková
 
 

Jsme o rok dál - 4.A

13.03.2021

Ještě počátkem loňském roku bychom se nad pojmem distanční výuka hodně pozastavovali. Dnes, zcela upřímně a s rukou na srdci, víme, která bije a o čem je řeč. Škola, pedagog, učivo, povinnosti na straně jedné, rodina, žák, rodič, povinnosti na straně druhé.
Za uplynulý rok distanční výuky se mnoho změnilo. Všichni jsme se pokusili dovybavit potřebnou technikou, programy, způsobem komunikace, která funguje a snad přináší ovoce uspokojivých výsledků. Výnosy by sice mohly být lepší, ale při vší skromnosti se radujme, že se daří povinnost, píli, zodpovědnost a pozitivní přístup na obou stranách křísit a motivovat.
Školáci ze 4.A se mohou pochlubit tvořivou výtvarnou dílnou. Během on-line výuky prošli pravěkem v našich dějinách, dozvěděli se mnohé ze života pravěkých obyvatel naší vlasti a seznámili se s jejich uměleckými pozůstatky. Zkusili se s tehdejšími malíři ztotožnit a vytvořili tyto zajímavé "jeskynní" malby.
Věříme a doufáme, že se dveře škol v dohledné době otevřou. Trpělivost přináší ovoce.
(P.H.)
 
 
20.10.2020
 
Dne 13. 10. se žáci 4. tříd zúčastnili akce na náchodském dopravním hřišti. V chladném, ale nedeštivém počasí se děti učily cyklistická pravidla, jezdily po vyznačených trasách a orientovaly se podle značek či semaforů. Jelikož jsou výukové prostory v rekonstrukci, probíhala teoretická část v přilehlé hasičské zbrojnici. Celé dopoledne se neslo ve znamení příjemné atmosféry ze strany provozovatele, ale i našich hodných a pozorných žáků. (P. Hašková)