4. třídy (P. Hašková, L. Zimmermannová)

Červen 2021
 
Den před vysvědčením

Přestože je ČR vnitrozemský stát, dnes (29. června) jsme si toho moře, alespoň obrazem a slovem, trochu užili ve firmě pana Rouče, který je majitelem broumovské firmy zabývající se výrobou lodních zařízení, která dokáží z mořské vody vyrobit (vyfiltrovat, odsolit) vodu pitnou. Pan Chaloupka s panem Thérem (taťka Marti) se nám poctivou hodinu věnovali, provedli provozem a ukázali výrobu zařízení, která se instalují do velkých zámořských lodí. Mohli jsme se tázat na vše, co nás ohledně výroby zajímalo. Zkrátka skvělý přístup, ochota a vřelé slovo zaměstnanců a provozovatelů výroby. Na cestu domů jsme byli obdarováni nanukem a džusem. „To jsme opravdu nečekali. Veliké díky!“
Do školy se po exkurzi nešlo, to by bylo předčasné ukončení předposledního dne ve 4. třídě. Rodiče Sama Prouzy nás pozvali do své restaurace Winterswijk na džus a pohár. „No boží!“ Tolik servisu, radosti, rozmazlování a hýčkání z dnešního dne by bylo dobré napytlovat na horší časy. Bohužel, není to možné. Ale snad i vzpomínka na tak skvělý den nás zahřeje u srdce, připomene krásné okamžiky a zlepší náladu ve dnech, kdy nám zrovna není nejveseleji. Všem, kteří o nás tak pěkně pečovali, převelice děkujeme.
Popřejme si vzájemně báječné léto a prázdniny plné radosti, štěstí a optimismu. Rodičům děkuji za skvělou spolupráci v tak náročném školním roce, který byl z poloviny formou distanční výuky. Ať všichni během léta naberete mnoho sil a v novém školním roce 2021/22 se budu těšit na viděnou a skvělou spolupráci se žáky i rodiči.
P. Hašková, tř. uč.
 
 
Báječné dopoledne v knihovně

S životem a dílem Aloise Jiráska, rodáka z nedalekého Hronova, jsme se seznámili zjara během distanční výuky. Podařilo se nám přečíst jeho nejznámější pověsti: O Libuši a Přemyslovi, O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Horymírovi, O Bivojovi. Žáci se pokoušeli k pověstem kreslit ilustrace (viz foto). S koncem školního roku přišla nabídka, abychom zašli na některý z programů do městské knihovny. „Proč nezkusit Staré pověsti české? Všechny neznáme, třeba se něčemu novému přiučíme.“ Ve čtvrtek 24.6. se nám podařilo strávit skvělé dopoledne v nově zrekonstruovaném a velice útulném prostředí knihovny. Vřelé přijetí místních knihovnic (paní Jenkové a Meškové), řízený výukový a přitom zábavný program nás vtáhl do děje dvou pověstí, které jsme sice znali, ale nic to nevadilo naší plné soustředěnosti.
Odměnou bylo žákům listování v knihách, které si zrovna chtěli prohlížet či číst. Někdo si s knížkou vylezl na palandu, někdo se položil do sedacího pytle, jiný si udělal domeček pod stolkem mezi židličkami nebo se usadil na schodech. Každý podle své libosti. Zkrátka, báječné dopoledne, na které určitě dlouho nezapomeneme.
(P.H.)
 
Jak návštěvu v knihovně viděly děti?
 
Dnes (24.6.) jsme se sešli u školy o trochu dřív, protože jsme šli do knihovny. Když jsme přišli, tak nás krásně uvítali. Skoro všichni jsme si mysleli, že kruhové okno je zrcadlo. Poté jsme si vylovili lísteček s barvou, abychom se rozdělili do skupin. Když jsme byli v týmech, tak nám paní knihovnice přečetly Staré pověsti české od Aloise Jiráska. Náš úkol byl takový, že jsme dostali na lístečkách rozstříhanou pověst, kterou jsme museli podle děje i s textem seřadit. Po splnění úkolu jsme si měli vzít knížku a jít si číst. Většina nás chtěla jít na palandu. Mně se to podařilo. Moc jsem si to užil.
(Toník Stříbrný)
 
Den začal úplně normálně. Nechtělo se mi vstávat. Nakonec jsem ale vstal, převlékl se, vyčistil si zuby a vyrazil do školy. Před školou už čekal Honza s Amal. Za chvíli přišly další děti a za minutu i paní učitelka. Šli jsme do školy odložit si věci a potom s radostí uháněli do knihovny. Ta byla nově zrekonstruovaná. Zkrátka, krásná a moderní. V knihovně nás rozdělili do týmů. Sedli jsme si ke stolkům a dostali obrázky s texty, které jsme měli skládat k sobě na téma Staré pověsti české. V mém týmu byli: Sam, Amal, Ema  a já. Když jsme splnili zadání práce, šli jsme si číst na vyvýšenou postel. Asi po půl hodině jsme museli odejít do školy. Rozloučili jsme se a odešli.
(Martin Thér)
 
Dnes jsme se před školou sešli o trochu dříve (v 7.45 hodin), protože jsme se šli podívat do nově opravené broumovské knihovny. Po příhodu nás rozdělili do týmů. Dostali jsme obrázky a k tomu text, který jsme měli správně přiřadit. Po splnění úkolu jsme si mohli vybrat knížku a číst si. Ve zdi bylo velké kruhové kukátko. My si mysleli, že je to zrcadlo. Já si s kamarádkou vybrala podobnou knížku. Zalezly jsme si spolu pod stůl a četly si. Když jsme odcházeli, paní knihovnici jsme poděkovali.
(Šárka Pátková)
 
Den začal lépe než jindy. Odešli jsme od školy do knihovny, kde na nás čekaly dvě paní knihovnice. Paní Jenková a paní Mešková. Dívali jsme se na obrázky k českým pověstem O Bivojovi, O Libuši a O Přemyslovi. Měli jsme za úkol seřadit a spojit obrázky s textem. Potom jsme dostali volný čas na čtení. Každý si vybral knížku. V dětském oddělení byla nová palanda, na kterou si mohl každý sednout. Dole pod ní byly polštáře, na kterých se dalo také sedět. Po volné chvíli jsme uklidili knížky, sbalili si své věci a odešli ke škole. PS: DĚKUJEME ZA HEZKÝ PROGRAM.
(Jan Kinl)
 
Dnes jsme byli v městské knihovně. Čekala tam na nás paní Jenková a paní Mešková. Připravily si pro nás program „Staré pověsti české“. Hlavní pověsti byly O Bivojovi, O Libuši a O Přemyslovi. Dostali jsme obrázky a měli je seřadit podle pořadí. Nakonec jsme si mohli půjčit knížku. Moc se mi to líbilo.
(Ema Slavíčková)
 
 

Pozdravení nových spolužáků

Jelikož se od září 2021 uzavírá olivětínská ZŠ, rozhodli jsme se jít naše budoucí spolužáky pozdravit. V pondělí (21.6.) po druhé vyučovací hodině jsme přes Černou stezku, s batůžky na zádech, vyrazili do Olivětína. Noví spolužáci již vyčkávali v altánku a pod vedením paní učitelky Jarmily Nyklíčkové se věnovali výuce. S naším příchodem bylo vše jinak. Společné opékání buřtů, vzájemné seznámení v kruhu a následně vybíjená celkovou atmosféru mile podtrhla a uvolnila. Věříme, že si nově příchozí děti na Masarykově škole rychle zvyknou, najdou kamarády a bude se jim v novém prostředí líbit.

(4.A, 4.B)

         

 
4. A v Ráji

O tom, jakým rájem na zemi je náš Ráj na Broumovsku, jsme se přesvědčili ve čtvrtek 17.6. Podnikli jsme výpravu z Ruprechtic kolem Laudonovy kaple směrem ke škole.
 
             
 
Nenadálé nalezení houpačky při výletu z Ruprechtic (viz poslední obrázek nahoře) inspiroval 4.A k výtvarné tvorbě...
 
             
 
Hodina angličtiny 4.A v klášterní zahradě při “ Running dictation” (Vl. Valešová)
 
       
 
Vsazení prvního dubu

Využili jsme krásného slunečného počasí a ve čtvrtek 10.6. vyrazili s batůžky na zádech do terénu. Cíl byl předem stanoven – vsadit malý dub, který jsme si přinesli z klášterní zahrady. První zastávku jsme měli naplánovanou u firmy Hrábek – stavební stroje, kde jsme se dozvěděli mnoho informací o sanaci a podřezávání starého a vlhkého zdiva. Nová cyklostezka podél bývalého koupaliště nám pomohla k pohodlnému přesunu do lesíka k Zálišom, kde na nás čekala předem vyhloubená jamka pro stromek, který jsme si od školy nesli s sebou. Kuba Záliš nám velice zjednodušil práci, neboť den předem překatroval kompostovou půdu a připravil konev s vodou, abychom stromek pohodlně vsadili a zalili. Během procházky děti plnily různé úkoly: poznávaly a určovaly vzdálená pohoří a jejich nejvyšší vrcholky, podle atlasu rostlin pojmenovávaly luční a polní kvítí, na asfaltovou cestu malovaly a poté skákaly panáka. Na závěr naší výpravy si vlastnoručně natrhaly „kytice z naší vesnice.“ Společně strávený den se nám opravdu líbil.
(P.H.)
 
                               
 
Med či likér pro zdraví

Byl duben, distanční výuka běžela plným proudem a jaro se ujalo své práce. Posmutnělá krajina se proměnila v barevnou a veselejší, vzduch byl po dlouhé zimě voňavější, zábavnější. V ten čas dostali žáci 4.A třídy nevšední úkol. „Pokuste se vyrobit z bylin v okolí med, sirup či likér, který by mohl posílit vaše zdraví.“ Mnozí žáci se při první příležitosti, kdy byly zvolené bylinky narostlé, pustili do práce. Trhali, louhovali, vařili, míchali, cedili, slévali a plnili do vybraných skleniček. Nezapomněli na vhodně dekorovaný štítek s popisem vlastnoručně vyhotoveného produktu. Své medikamenty pojmenovali například: pampeliškový med, levandulový sirup, pampeliškovo mátový sirup, levandulový med. Úkol to nebyl jednoduchý, ale školáci se s ním poprali báječně. Veliká pochvala všem, kteří se do aktivity zapojili.
(P.H.)
 
   
                                                      
 
Letem světem středověkem

Blíží se konec školního roku a my si v hodinách vlastivědy, výtvarné výchovy a pracovních činností brouzdáme středověkem. Škoda, že jsme se za památkami, kterým vdechnul duši Karel IV., nemohli rozjet do Prahy. Přesto jsme se alespoň informacemi, obrázky či videem mohli s dědictvím našich
předků sblížit. Středověké hrady, hrázděné domy a vývěsní štíty řemeslníků tehdejší doby jsou toho důkazem.
(4.A)
 
                     
 
Program DUB dětem k jejich svátku

„Jupí! Super! Moc se těšíme!“ ozývalo se 4. A třídou. A ještě větší radost a nadšení přišlo při plnění aktivit, které byly pro žáky v klášterní zahradě připraveny. Skřítek Dubínek prozradil, jak se v zahradě objevil 167 let starý dub, který je dominantou stromů v širokém okolí Broumova.
„Aha, to jsme nevěděli, že byl vsazen na počest svatby princezny Sissi.“
„A kdo byla Sissi?“
„Tu znám, to je ta princezna z pohádky. Nedávno jsem se na ni koukala.“
Ve skupinách děti přesazovaly malé sazenice dubů do větších květních obalů. Odměnou jim byly 2 rostliny dubu, které si odnesly do školy. Úkol byl na světě: “Najděte stromkům místo, kde nebudou v ohrožení a bude jim dobře.“
„Tak to je výzva!“
„Už vím, kam bychom je mohli vsadit!“
„Prosím, do našeho lesíka. Vyjednám to s taťkou. Nedávno jsme sázeli 6 takových dubů,“ říká Kuba.
“A co takhle do Ráje?“
Nápady z dětských úst vystřelovaly jako šípy z kuše. Do konce školního roku máme tedy napilno. Ale těšíme se! A abych nezapomněla. Z klášterní zahrady si každý odnesl vlastnoručně vyrobeného skřítka z látky a ovčí vlny. Velikostí tak akorát do kapsy pro štěstí. Nebylo žáka, který by si program neužil. Za zorganizovanou aktivitu velice děkujeme.
(P.H.)
 
               
 
 
Improvizované téma "Food" při hodině angličtiny, kterou ve své třídě 4.B suplovala paní učitelka Lenka Zimmermanová.
 
    
 
Žáci 4.B pokračují ve výtvarném mapování historie, po portrétech českých knížat a králů z období Přemyslovců přišla řada na znázornění architektonického odkazu, který zanechal Karel IV.
 
             
 
 
Květen 2021
 
Jak souvisí Karel IV. s kocourem?

Byl pátek 30.4. Žáci 4.A společnými silami prostřednictvím on-line výuky pročítají učivo o Karlu IV. Zčistajasna Toník Stříbrný zapne mikrofon a prohlásí: "Paní učitelko, a co mám dělat, když si mi do učení lehl kocour?" „Že bys ho zkusil vyhnat?" ozvalo se na straně druhé. A výuka pokračovala dál. Po skončení hodiny mi Toník poslal tuto fotografii.
 
 
Není to úsměvná situace? Téma pro výtvarnou výchovu bylo na světě. "Co asi hledá kocour na stole?"
(P.H.)
 
                   
 
Duben 2021
 
Školáci harmonicky proplouvají mezi distanční a prezenční výukou.
 
       
 
Jaro

„Konečně jaro! Ta zima byla letos nějak dlouhá.“
„Jen kdyby bylo více slunce a tepla!“
„Všude je tolik bláta!“
„Ještě stále nosím zimní bundu. Už od října.“

Tato slova často zaznívala během prezenční výuky v třídě 4.A. A to už byla polovina dubna za
námi. Byli jsme mezi těmi, kterým se podařilo alespoň na dva týdny podívat do školy. Jak zajímavé pozorovat počáteční nejistotu, váhání a obtížné navázání komunikace žáků mezi sebou po tak dlouhém odloučení. Mnozí donedávna znali jen cestu z pokoje k počítači a zpět. Odstartování rotační výuky bylo pro mnohé výzvou k procházce po svých do školy a zpět domů. Všední život se náhle proměnil v pestřejší.

„Paní učitelko, slyšíte? Jak se jmenuje ten ptáček?“
„Včera jsem viděla ptáčka s červeným bříškem a hlavičkou.“
„ Já už od čtyř hodin ráno špatně spím, protože mě budí kosi na naší střeše.“
„A nám na krmítko stále létají různí ptáci a perou se o semínka“
„K nám přiletělo asi sedm stehlíků. Ti byli tak krásně barevní!“

Upustili jsme uzdu naší fantazii, zaposlouchali se do ptačího prozpěvování a v rámci pracovních
činností si vyrobili opeřence, kteří by nás mohli svými tóny rozveselovat. Práce šla žákům báječně od ruky. (P.H.)
 
      
 
Žáci paní učitelky Petry Haškové si v rámci vlastivědy "postavili" své vlastní rotundy.
 
 
Portréty českých panovníků
 
Přemyslovci byli první česká knížecí a královská dynastie. Žáci 4. B v rámci výtvarné výchovy nakreslili portréty českých knížat a králů za vlády Přemyslovců. Dále navázali na druhou českou královskou dynastii Lucemburků. Dané téma probírali při distanční výuce v hodinách vlastivědy. Dětem se práce velice vydařily. Jejich výtvory teď zdobí naši školu.
Lenka Zimmermannová, Monika Panchártková
 
 

Jsme o rok dál - 4.A

13.03.2021

Ještě počátkem loňském roku bychom se nad pojmem distanční výuka hodně pozastavovali. Dnes, zcela upřímně a s rukou na srdci, víme, která bije a o čem je řeč. Škola, pedagog, učivo, povinnosti na straně jedné, rodina, žák, rodič, povinnosti na straně druhé.
Za uplynulý rok distanční výuky se mnoho změnilo. Všichni jsme se pokusili dovybavit potřebnou technikou, programy, způsobem komunikace, která funguje a snad přináší ovoce uspokojivých výsledků. Výnosy by sice mohly být lepší, ale při vší skromnosti se radujme, že se daří povinnost, píli, zodpovědnost a pozitivní přístup na obou stranách křísit a motivovat.
Školáci ze 4.A se mohou pochlubit tvořivou výtvarnou dílnou. Během on-line výuky prošli pravěkem v našich dějinách, dozvěděli se mnohé ze života pravěkých obyvatel naší vlasti a seznámili se s jejich uměleckými pozůstatky. Zkusili se s tehdejšími malíři ztotožnit a vytvořili tyto zajímavé "jeskynní" malby.
Věříme a doufáme, že se dveře škol v dohledné době otevřou. Trpělivost přináší ovoce.
(P.H.)
 
 
20.10.2020
 
Dne 13. 10. se žáci 4. tříd zúčastnili akce na náchodském dopravním hřišti. V chladném, ale nedeštivém počasí se děti učily cyklistická pravidla, jezdily po vyznačených trasách a orientovaly se podle značek či semaforů. Jelikož jsou výukové prostory v rekonstrukci, probíhala teoretická část v přilehlé hasičské zbrojnici. Celé dopoledne se neslo ve znamení příjemné atmosféry ze strany provozovatele, ale i našich hodných a pozorných žáků. (P. Hašková)