4. třídy (M. Říhová, D. Freiwaldová)

2. července 2023
 
Závěrečné foto třídy 4.B.
 
 
 
29. června 2023
 
Předposlední  školní den strávila 4.B v okolí Broumova. Začali jsme v geoparku v klášteře, kde to děti moc bavilo. Pak jsme přešli na workout u hřiště E. Ratha, prošli kolem Katovny, na dětském hřišti si zahráli hry, udělali poslední foto a pochutnali si na zmrzlině. Prima den utekl jako voda. (D. Freiwaldová)
 
           
 
29. června 2023
 
Dopoledne s Bárou
 
Po čase nás opět navštívila psycholožka Bára, která si tentokrát připravila opravdu rozsáhlý program. Na okruhu "škola - Černá stezka - klášter - škola" jsme si zahráli hry, zasoutěžili a užili spoustu legrace. Děti plnily v namíchaných skupinách úkoly z přírodovědy, oblékaly dobrovolníky, zdolávaly vodní hladinu, hledaly papírové květy a hlavně míchaly voňavky a smraďošky. Do poroty voňavek se hlásily nadšeně všechny paní učitelky i paní asistentky, ale na hodnocení odpudivé "voňavky" zůstala Bára úplně sama. Byla statečná a odvážná. Děti byly kreativní i při vymýšlení a předvádění reklam na tyto produkty. Vyhodnocení soutěží proběhlo ve třídě. Sice byla vyhlášena všechna místa, ale shodli jsme se, že vyhráli všichni!  Chválíme děti a hlavně Báru! Díky! (tř. uč. D. Freiwaldová, M. Říhová, asistentky Míša, Verča a Darja)
 
             
 
29. června 2023
 
Ze školního výletu 4.A na Hvězdu. (foto V. Seifrtová)
 
         
 
27. června 2023
 
Fotografie od paní učitelky Freiwaldové zachycují, jak si včerejší sportovní dopoledne (viz příspěvek v rubrice "Společné") užili čtvrťáci.
 
                         
 
24. června 2023
 
Česko čte dětem
 
V rámci červnové akce "Česko čte dětem" si žáci čtvrtých tříd připravili pro své spolužáky a kamarády čtení úryvků ze svých oblíbených knížek. Navzájem si představili a seznámili se s komiksy, povídkami, dětskými příběhy, encyklopediemi nebo knížkami o sportovcích. Někdo bojoval se čtením, někdo s nervozitou, ale ve finále všichni zvládli všechno. A paní učitelky doufají, že děti budou v létě číst a číst a číst... :-)
(D. Freiwaldová, M. Říhová)
 
                 
 
24. června 2023
 
Poslední letošní malování žáků ze 4.A bylo na téma "letní ovoce".
 
             
 
16. června 2023
 
Čtvrťáci na Dopravním hřišti
 
V úterý se čtvrté třídy vypravily do Náchoda na Dopravní hřiště, aby se pokusily splnit Průkaz cyklisty. Zkouška se skládala z teoretické a praktické části. Valná většina žáků si svůj Průkaz cyklisty odnesla hrdě domů. (D. Freiwaldová, M. Říhová)
 
 
 
14. června 2023
 
Psycholožka Bára ve 4.B
 
Po delší absenci jsme si zase užili třídní program s Bárou. Poutavě nás vtáhla do příběhu kluka Petra, který měl ve třídě problémy se svými spolužáky a společně jsme  hledali východisko jeho starostí. Zjistili jsme, že řešení není až tak jednoduché. Zároveň jsme připustili, že se někteří z nás také s podobnými situacemi setkali.  Pobavili jsme se u her a na konci byla prima relaxace! Báro, díky a těšíme na další setkání! 4.B
 
     
 
11. června 2023
 
Žáci 4.A kreslili a stínovali tužkou podle ovocné předlohy. 
 
         
 
5. června 2023
 
Výlet do Prahy
 
Ve čtvrtek 1.6. odjely třídy čtvrťáků na exkurzi do historické Prahy. Ve škole proběhla teoretická příprava v hodinách vlastivědy, a v Praze jsme mohli vše pozorovat na vlastní oči. Prošli jsme si Královskou cestu. Začali jsme u Prašné brány, pokračovali přes Staroměstské nám. kolem Betlémské kaple a rotundy z 9. st. na Karlův most. Vše probíhalo bez problémů, a tak jsme mohli pokračovat Nerudovou ulicí až na Pražský hrad. Tam jsem se zatajeným dechem sledovali výměnu Hradní stráže, obdivovali jsme krásu katedrály sv. Víta, a hurá směr Petřín! Tam jsme v sobě našli zbytky sil na výšlap 299 schodů na Petřínskou rozhlednu, která se nám odměnila překrásným výhledem na celou Prahu. A to nejlepší nakonec: zrcadlové bludiště a síň smíchu, kde jsme se měnili v trpaslíky, otesánky a dlouhá bidla. A protože byl Den dětí, mohli jsme  si užít i jízdu na dětském kolotoči. Prostě paráda! Velké poděkování patří paní učitelce Jindřišce Vašákové, která nás Prahou provedla. Její výklad o historii Prahy byl velmi zajímavý a poutavý. Cesta proběhla bez potíží i díky panu řidiči Michalovi a firmě P-transport. Závěrem zaslouží poděkování i naše děti, které byly fajn a výlet si v pohodě užily.
(D. Freiwaldová, M. Říhová, M. Čápová a V. Seifrtová)
 
                         
 
30. května 2023
 
Děti ze 4.A tvořily obrázky na téma "roční období".
 
                   
 
17. května 2023
 
Dopravní soutěž
 
Okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů se v Náchodě zúčastnili žáci 4.A, jmenovitě Matěj Šembera a Šimon Škvrna, ze 4.B pak Adéla Bartošová a Ema Sloupenská. Začínali dopravní jízdou na kole, následovala zdravověda, test, zkouška fyzičky, a nakonec cyklisty čekala jízda zručnosti. Skupinka našich žáků se snažila a vybojovala pěkné 8. místo. V. Seifrtová
 
                                      
 
15. května 2023
 
Přáníčka ke Dni matek (4.A).
 
   
 
13. května 2023
 
Deštníky ze 4.B.
 
     
 
6. května 2023
 
Čarodějnice
 
V pátek dne 28.4. se konal v okolí školy čarodějnický rej. Slétly se čarodějnice téměř ze všech tříd. Čarovaly, tančily, závodily, a především si zábavné dopoledne náležitě užívaly. Velké poděkování a obdiv si zaslouží osmáci pod vedením paní učitelky Volákové. S obrovským nasazením neúnavně vysvětlovali, předváděli, pomáhali a bavili své mladší spolužáky. Za celý kolektiv 1.stupně moc děkujeme. (K. Golová, H. Sekelská) 
 
Fotografie třídy 4.B:
 
   
 
5. května 2023
 
Výtvarné práce na téma "Den a noc". (4.A)
 
                   
 
4. května 2023
 
Třída 4.A úspěšně absolvovala letošní kurz plavání.
 
 
 
19. dubna 2023
 
Aktuální výtvarné práce 4.A
 
                           
 
17. dubna 2023
 
Plavecký kurz 4.B
 
Třída 4.B úspěšně zakončila plavecký výcvik. Děti si mj. vyzkoušely vodní pólo, společné závody, zachraňování tonoucího, a chybět nemohlo tradiční saunování. Všichni jsme v plavání udělali velký pokrok, a za to patří velký dík lektorům Zdeňkovi, Šárce a Denise. Doufáme, že se budeme moci v příštím roce do místního bazénu zase vrátit.
D. Freiwaldová a 4.B
 
    
 
12. dubna 2023
 
Akutální nástěnka 4.A.
 
       
 
8. dubna 2023
 
Výstava Krajinou květů
 
Žáci 4.B si v broumovské knihovně užili výtvarný workshop s královnou akvarelu Anetou Františkou Holasovou, účastnicí Sympozia ilustrace. Na papíře díky tomu rozkvetlo množství krásných tulipánů. Paní knihovnice společně s paní učitelkou Freiwaldovou usoudily, že by byla škoda nevyužít potenciálu malých výtvarníků, a domluvily se na výstavě s názvem "Krajinou květů", na kterou se nyní můžete přijít podívat do dětského oddělení Městské knihovny.
 
                       
 
29. březen 2023
 
Aktuální výtvarné práce třídy 4.A.
 
                     
 
22. března 2023
 
Návštěva knihovny
 
Při další z našich návštěv místní knihovny jsme propojili učivo Čj a vlastivědy, tentokrát na téma "pověst". Na besedě jsme si zopakovali, co je to pověst a podle obrázkové osnovy jsme si složili pět klasických Starých pověstí českých (O Čechovi, O Bivojovi, Přemyslovi...). Chtěli bychom poděkovat paní Jenkové a paní Meškové za pěkný a poučný program.
 
Třídy 4.A a 4.B
 
           
 
5. března 2023
 
Nejnovější výtvarná práce na téma "žvýkačka" od třídy 4.B ukazuje nápaditost paní učitelky i samotných dětí...
 
     
 
21. února 2023
 
Čtvrťáci si užili i III. lekci plavání...
 
         
 
17. února 2023
 
IV. třídy na masopustní slavnosti.
 
            
 
14. února 2023
 
Žárovky ze 4.A.
 
       
 
8. února 2023
 
Třída 4.B si užila i druhou lekci plavání. Poděkování patří lektorům - Zdeňkovi, Šárce a Denise, kteří se dětem velmi pečlivě věnují.
 
     
 
5. února 2023
 
Nejnovější výtvarná práce 4.A.
 
 
 
1. února 2023
 
Plavecký kurz 4.B
 
V úterý 31.1. bylo v naší třídě cítit velké napětí, očekávání a těšení se. Nejen na pololetní vysvědčení, ale také na 1.lekci plavání, coby povinnou součást tělesné výchovy. Co děti loni natrénovaly, letos zúročí. Velmi nadšeně (i když s malými obavami z neznámého) se zapojili i naši ukrajinští spolužáci. Milé bylo přivítání v resortu Veba s našimi "starými" známými plavčíky Denisou a Zdeňkem. Děti zaslouží pochvalu za snahu a prima chování, a instruktoři plavání poděkování za klidný a trpělivý přístup k dětem. Těšíme se na dalších 9 lekcí!
Dana Freiwaldová a 4.B
 
   
 
31. ledna 2023
 
Nejnovější výtvarné práce 4.B.
 
                 
      
 
18. ledna 2023
 
Čtvrťáci se pod vedením paní učitelky Říhové pokusili o výtvarné zpracování zimních sportů...
 
           
 
14. ledna 2023
 
Volba prezidenta ve 4.B
 
Žáci ve čtvrté třídě si začali minulý týden mezi sebou šuškat cosi o volbě prezidenta České republiky. A výzva byla na světě. Prezidenti se nám objevili v hodině českého jazyka (řazení podle abecedy, psaní velkých písmen, slovní druhy...), v matematice (grafy, diagramy, počítali jsme jejich věk, rozdíl nejmladšího s nejstarším kandidátem, věkové porovnání s rodiči a prarodiči), v hodině vlastivědy (jména předchozích prezidentů, počínaje T.G. Masarykem, hodnotili jsme povahové vlastnosti, pravidla volby aj.). Na závěr jsme si zkusili za plentou odvolit svého prezidenta. Zjistili jsem, že až budou další volby za pět let, tak tito současní čtvrťáci budou v devítce a budou mít před sebou pro ně ještě důležitější volbu, a to volbu povolání. Chtěla bych poděkovat svým čtvrťákům za jejich snahu, názory a chuť spolupracovat
Dana Freiwaldová a 4.B
 
   
 
6. ledna 2023
 
Vyrábění přáníček na Tři krále (4.A).
 
             
 
6. ledna 2023
 
Tříkrálové komety a přáníčka ze 4.B.
 
               
 
28. prosince 2022
 
Vánoční dárky pro rodiče 
 
Nejdříve jsme začali pytlíkem, který jsme si vánočně dozdobili. Následovalo přáníčko a nakonec lucernička. Snad rodičům naše dárky udělaly radost! 
Děti ze 4.A
 
                     
 
26. prosince 2022
 
Nejdříve milé zpívání  v kostele, pak čajík s cukrovíčkem od maminek, čtení a povídání o vánočních zvycích, společenské hry a na závěr malá drobnost od Ježíška.
Klidné svátky a všechno dobré a hodně zdraví v novém roce přeje 4.B!
 
           
 
23. prosince 2022
 
Vánoční besídka 4.A
 
              
 
16. prosince 2022
 
Vánoční pečení 4.A
 
            
 
11. prosince 2022
 
4.B v Ulitě
 
V pátek, hned po ranním adventním zpívání, jsme zamířili do Ulity. Měli jsme domluvený program s paní Jagošovou: pečení vánoček a vyrábění stromečku. Nálada byla výborná, dětem se vše povedlo, zaslouží velkou pochvalu! Chtěla bych poděkovat za pohodu a výborné vedení paní Jagošové, ale také třídním asistentkám Míše a Darje za pomoc při motání, stříhání a lepení.
Dana Freiwaldová
 
               
 
7. prosince 2022
 
Čertovská témata ve 4.B, včetně návštěvy samotného Mikuláše.
 
                 
 
5. prosince 2022
 
Čertíci ze 4.A.
 
         
 
1. prosince 2022
 
Ornitologické téma v křehkém sevření zimy od autorů ze 4.B. 
 
         
 
28. listopadu 2022
 
Výroba skřítků (4.A).
 
             
 
11. listopadu 2022
 
Oslava svatého Martina nemohla zůstat na naší škole bez odezvy. Na obrázku třída 4.B.
 
     
 
10. listopadu 2022
 
Výrobky z knoflíků byly tvořeny ve třídě 4.A.
 
   
 
7. listopadu 2022
 
Program s Bárou
 
Minulý týden jsme strávili dvě hodinky s psycholožkou Bárou. Program utekl jako voda a moc jsme si ho užili. Vyzkoušeli jsme i prostory v nově opraveném "domečku" a hry, které vedly ke společné spolupráci mezi námi. Báro, děkujeme, bylo to fajn a zase brzy.
Třída 4.B
 
             
21. října 2022
 
4.B uklízela školní zahradu
 
Dnešní den jsme vyměnili duševní práci v lavicích za manuální práci na školním pozemku. Nevím, co všechno pronesli rodiče doma na moji adresu po přečtení zprávy v úkolníčku, která zněla: "Ve čtvrtek si doneste hrábě", ale děti dnes skutečně s příslušným náčiním do školy přišly. Takže milí rodičové, děkuji za pochopení, logistiku při přesunu náčiní a eventuálně za shovívavost při praní špinavého prádla. My jsme si dnes totiž děsně užili, udělali jsme dobrý skutek - pochvala od pánů školníků byla veliká -, a ještě k tomu jsme se vyhnuli psaní diktátu.
(D. Freiwaldová a 4.B)
 
          
 
20. října 2022
 
Výrobky z přírodnin (4.B).
 
       
 
19. října 2022
 
Žáci 4.A vyráběli podzimní dekorace do svých bytů.
 
              
 
11. října 2022
 
Výtvarné práce 4.A (skřítci) a 4.B (Halloween).
 
                             
 
28. září 2022
 
Další spolupráce s Městskou knihovnou, tentokrát na téma: POHÁDKA
 
V rámci slohové výuky a čtenářské gramotnosti jsme se s dětmi vrátili do dětských let, kdy nám pohádky četly převážně maminky. Ve škole jsme si povídali o tom, jak pohádky vznikaly, čím jsou typické, jaké druhy pohádek máme a kdo pohádky vyprávěl a psal. V knihovně nám paní knihovnice J. Jenková přečetla pohádky z minulého století a dokonce jsme si vyposlechli jeden příběh se špatným koncem. Seznámili jsme se s nejznámějšími českými spisovateli pohádek, B. Němcovou a K. J. Erbenem. Další den jsme si do školy přinesli pohádkové knížky z rodinných knihoven a zkusili jsme odpovědět na otázku, zda žijeme jako v pohádce. Na závěr jsme se s dětmi shodli na tom, že život není pohádka a bohužel ne vždy v životě vítězí dobro nad zlem...
D. Freiwaldová, M. Říhová
 
             
 
15. září 2022
 
Čtvrťáci na dopravním hřišti
 
V rámci výuky se žáci čtvrtých tříd zúčastnili teoretické a praktické části na Dětském dopravním hřišti v Bělovsi. Během dosavadních dní ve školních lavicích jsme se do sebe snažili nasoukat co nejvíce značek, křižovatek a dalších povinností, které v silničním provozu prostě musíme umět a znát. V praxi jsme zjistili, že je potřeba ještě hodně procvičovat a učit se. Zpestřením pro děti byla jízda vlakem. Obě třídy si zaslouží pochvalu za slušné chování. Rádi bychom poděkovali pracovníkům dopravního hřiště za milé přijetí a trpělivost s jízdami v protisměru, průjezdy na "stopkách" a nejistému ukazování při změně směru jízdy.
M. Říhová a D. Freiwaldová 
 
    
 
13. září 2022
 
Adaptační den 4.B
 
Minulý týden v pátek naše třída absolvovala jednodenní adaptační sportovní den. Organizátorky akce paní učitelka Soňa Macková a speciální pedagožka Katka Seidlmanová pro děti připravily hry a soutěže v tělocvičně, a poté i plnění úkolů na cyklostezce směrem k Hejtmánkovicím. Děti hledaly úkoly, zpívaly, skládaly slova, tvořily mandalu z přírodních materiálů a cvičily. Byli jsme moc rádi, že se aktivně a s úsměvem zapojily i nové děti z Ukrajiny.
D. Freiwaldová
 
             
 
9. září 2022
 
Jak jsme obalovali učebnice (4.B)
 
I v dalším školním roce u nás pokračuje výborná spolupráce s Městskou knihovnou Broumov. Tentokrát paní Jenková kývla na bláznivý nápad obalování učebnic. Folie jezdily, klouzaly, lepící pásky zase moc lepily, mačkaly se, dvě ruce nestačily. Nakonec jsme obalili všechny čítanky a nic jsme nezkazili, uf! Teď si určitě budeme zase víc vážit každé obalené knížky a časopisu. Paní Jenková, děkujeme!
D. Freiwaldová a 4.B