4. třídy (M. Říhová, D. Freiwaldová)

28. září 2022
 
Další spolupráce s Městskou knihovnou, tentokrát na téma: POHÁDKA
 
V rámci slohové výuky a čtenářské gramotnosti jsme se s dětmi vrátili do dětských let, kdy nám pohádky četly převážně maminky. Ve škole jsme si povídali o tom, jak pohádky vznikaly, čím jsou typické, jaké druhy pohádek máme a kdo pohádky vyprávěl a psal. V knihovně nám paní knihovnice J. Jenková přečetla pohádky z minulého století a dokonce jsme si vyposlechli jeden příběh se špatným koncem. Seznámili jsme se s nejznámějšími českými spisovateli pohádek, B. Němcovou a K. J. Erbenem. Další den jsme si do školy přinesli pohádkové knížky z rodinných knihoven a zkusili jsme odpovědět na otázku, zda žijeme jako v pohádce. Na závěr jsme se s dětmi shodli na tom, že život není pohádka a bohužel ne vždy v životě vítězí dobro nad zlem...
D. Freiwaldová, M. Říhová
 
             
 
15. září 2022
 
Čtvrťáci na dopravním hřišti
 
V rámci výuky se žáci čtvrtých tříd zúčastnili teoretické a praktické části na Dětském dopravním hřišti v Bělovsi. Během dosavadních dní ve školních lavicích jsme se do sebe snažili nasoukat co nejvíce značek, křižovatek a dalších povinností, které v silničním provozu prostě musíme umět a znát. V praxi jsme zjistili, že je potřeba ještě hodně procvičovat a učit se. Zpestřením pro děti byla jízda vlakem. Obě třídy si zaslouží pochvalu za slušné chování. Rádi bychom poděkovali pracovníkům dopravního hřiště za milé přijetí a trpělivost s jízdami v protisměru, průjezdy na "stopkách" a nejistému ukazování při změně směru jízdy.
M. Říhová a D. Freiwaldová 
 
    
 
13. září 2022
 
Adaptační den 4.B
 
Minulý týden v pátek naše třída absolvovala jednodenní adaptační sportovní den. Organizátorky akce paní učitelka Soňa Macková a speciální pedagožka Katka Seidlmanová pro děti připravily hry a soutěže v tělocvičně, a poté i plnění úkolů na cyklostezce směrem k Hejtmánkovicím. Děti hledaly úkoly, zpívaly, skládaly slova, tvořily mandalu z přírodních materiálů a cvičily. Byli jsme moc rádi, že se aktivně a s úsměvem zapojily i nové děti z Ukrajiny.
D. Freiwaldová
 
             
 
9. září 2022
 
Jak jsme obalovali učebnice (4.B)
 
I v dalším školním roce u nás pokračuje výborná spolupráce s Městskou knihovnou Broumov. Tentokrát paní Jenková kývla na bláznivý nápad obalování učebnic. Folie jezdily, klouzaly, lepící pásky zase moc lepily, mačkaly se, dvě ruce nestačily. Nakonec jsme obalili všechny čítanky a nic jsme nezkazili, uf! Teď si určitě budeme zase víc vážit každé obalené knížky a časopisu. Paní Jenková, děkujeme!
D. Freiwaldová a 4.B