5. třídy (P. Hašková, L. Zimmermannová)

28. června 2022

5.B na farmě Wenet

Třída 5.B navštívila farmu Wenet, a to ve spojitosti s hodinou angličtiny. Došlo kupříkladu na popis zvířat nebo vyplňování pracovních listů, hlavní pointou celé akce byla nicméně zábava. Ta byla spojena nejen s tamější faunou, ale i pohodovou gastronomií ve formě opékání buřtů. I díky tomu si děti si pobyt na jednom z nejkrásnějších broumovských míst skvěle užily. (foto paní učitelka Eva Miler)

                               

27. června 2022

5.A na letišti v Broumově
 
Už jste někdy byli na letišti u Broumova? Pokud ne, vřele doporučujeme. My vyrazili v pátek 24.6. od naší školy, pěšky směr cyklostezka na Otovice, za psím útulkem odbočili k náhonu doprava a stoupavou asfaltovou cestou kráčeli stromovou alejí k přistávací letištní ploše. Cesta utekla, ani nevíme jak. Po domluvě s panem Suchomelem (dědou našeho žáka Štěpy) byla pro páťáky nachystána prohlídka letadel před hangárem i v něm, povídání o letadlech a létání, výstup na vyhlídkovou věž. Každý školák si mohl vyzkoušet sezení v motorovém i bezmotorovém letadle, což sklidilo veliký úspěch a nadšení. Nechybělo opékání uzeniny a pečiva na místním ohništi, o jehož přípravu se Štěpa s Toníkem (za pomoci pana Suchomela) postarali v několikadenním předstihu. Pan Jiří Suchomel a pan Michal Kroul se o nás celý dopolední čas skvěle starali, zodpovídali všetečné dotazy školáků a vytvářeli velice přátelskou atmosféru. Moc děkujeme za možnost vidět letadla naživo! (P.H.)
 

                 

25. června 2022

Výtvarné práce třídy 5.B.

             

23. června 2022

Hronovické těsto (5.A)


Páťáci se na konci školního roku pustili do vlastnoruční výroby slaného těsta, ze kterého modelovali dárkové předměty pro spolužáky, kamarády, rodiče či blízké osoby. Na zabalení výtvorů, které nakonec bylo třešinkou na dortu, museli počkat déle nežli týden. Školáci uznali, že pekařské, modelářské, keramické či jakékoliv jiné rukodělné řemeslo není žádná legrace.
(P.H.)

                             

20. června 2022

Případný déšť nemůže žáky 5.A zaskočit...

   

19. června 2022

Ve svých výtvarných pracích už žáci 5.A myslí na budoucí prvňáčky a na to, aby se jim k nám do školy lépe nastupovalo. 

             

4. června 2022

Předmětem pozorování a malování žáků třídy 5.A se staly smyslové orgány člověka...

               

1. června 2022

Závěrečné posezení

Dnes proběhlo 32. a zároveň poslední setkání žáků 5.A třídy, kteří neberou školu úprkem a rádi dělají věci nad rámec výuky. Odpoledního kroužku, který probíhal každou středu po vyučování, se účastnilo pravidelně 9 žáků. Na dnešním závěrečném shledání si žáci sami vyrobili slané i sladké jednohubky. U pěkně prostřené tabule pak hodovali a sdíleli dojmy nejen z odpoledních dílen, ale rovněž vzpomínali na uplynulých pět let na prvním stupni. Bylo to moc prima posezení.
P.H.

                   

27. května 2022

Žáci 5.A jako ilustrátoři básní
 
Naskytla se nám možnost mimořádného setkání s dětskou ilustrátorkou Annou Kulíčkovou, která byla tento týden na rezidenci v klášterním Literárním domku. Malířka přijela z Prahy a v našem krásném regionu hledala tvůrčí inspiraci. Autorka nás seznámila s dětskými publikacemi, ke kterým vytvořila obrázky. Pohovořila o výtvarných technikách i nutnosti dynamického malířského projevu. V druhé části byly žákům rozdány básně, ke kterým se pokoušeli vytvořit ilustrace. To byla velká výzva. Výsledné obrázky nebyly úplně marné. Často vyloudily úsměv ve tváři nejen spolužákům, ale i zmíněné Anně Kulíčkové. O to zajímavější bylo seznámení s autorskými pracemi k básním. Za besedu i workshop veliké díky nejen paní knihovnici Janě L. Jenkové, ale celému týmu zaměstnanců MK Broumov.
P.H.
 

                                       

23. května 2022

Návštěva Horního Maršova, kterou žáci 5.A absolvovali na začátku května, byla hlavní motivací k výtvarnému ztvárnění Krakonoše. Bájný vládce hor je malován temperami a k návrhu jeho jména posloužil vystřižený karton.

              

22. května 2022

Detaily prací vytvořených v klášterní zahradě (viz příspěvek níže).

     

19. května 2022

Plenér v klášterní zahradě


Díky iniciativě paní básnířky Věry Kopecké proběhl ve čtvrtek dopoledne pro žáky 5.A v prostorách klášterní zahrady plenér, za jehož organizací stáli malíři z Polska, Slovenska i Česka. Žáci ve skupinách, spolu s přiřazeným výtvarníkem, hledali vhodné stanoviště a výtvarnou inspiraci. Bylo potřeba bedlivě poslouchat, aby všem informacím vysloveným v cizím jazyce školáci porozuměli a zvolené téma i výtvarnou techniku správně uchopili. K páťákům se dokonce neplánovaně připojili žáci z 3.B. I oni hledali v okouzlující klášterní zahradě vhodnou malířskou předlohu. Po téměř dvouhodinové práci odcházely nadšené děti se svými výtvory do školy. Děkujeme nejen skvělým a přátelským výtvarníkům, ale především paní Věře Kopecké, která pro nás tuto skvělou tvůrčí dílnu zorganizovala.
P. Hašková a 5.A

                                  

13. května 2022

Žáci 5.A pracovali s osovou souměrností...

12. května

Děti z pátých tříd, které se minulý týden neúčastnily pobytu v Horním Maršově, měly svůj speciální program. Jeho obsah zahrnoval mj. návštěvu knihovny, kde se žáci učili hledat encyklopedické informace o zvířatech nebo význam cizích slov na internetu. V závěru týdne děti vyrobily přáníčka pro maminky k jejich svátku.
M. Panchártková
 
   
 

11. května 2022

S fotkami z Horního Maršova se připojuje také třída 5.B. Zároveň obě paní učitelky, tedy Petra Hašková a Lenka Zimmermannová, děkují svým asistentkám, jmenovitě paní Lucii Semerákové a Jitce Šrottové, resp. Blance Kubcové a Michaele Čápové.

                                                           

8. května 2022

Po čtvrtých třídách se na týdenní pobyt do Horního Maršova vydali i páťáci. Také pro ně byl ve středisku SEVER přichystán ekologicky zaměřený program, v němž krom seznamovacích her nechyběl biomonitoring v Lysečínském potoce, výlet na Rýchory, malování a promítání diarámečků nebo praktické poznávaní starých řemesel na faře, což bylo zároveň místo, kde se děti měly možnost pravidelně a chutně stravovat. Týden pobytu v malebné krkonošské obci utekl jako voda, žáci si stejně tak užili cestu dopravními prostředky, kterými se v pátek vrátili nadšení a plní zážitků zpět domů. (fotografie paní učitelky Haškové zachycují třídu 5.A)

                                          

28. dubna 2022

Děti z 5.A se společně s paní učitelkou P. Haškovou a paní asistentkou L. Semerákovou opět blýskly pohlednými výtvarnými výrobky. Tentokrát přišly na řadu kočky...

                           

24. dubna 2022

Téma "Židle" pojaly děti z 5.A opravdu komplexně. Vytvořily nákresy i modely, a ještě přidaly několik básní či příběhů.

                             

17. dubna 2022

Krásné odpoledne v knihovně 
 
Téma obrů od autorky Terezy Šiklové nenechalo v klidu ani skupinku páťáků. Za knihou "Obři", kolektivním čtením a malováním jsme se vypravili do Městské knihovny Broumov, kde se nám v odpoledním čase věnoval skvělý tým knihovnic (paní Jana Lacina Jenková a paní Marie Mešková). Díky nim se celý workshop nesl ve velice poklidné, přátelské a tvůrčí atmosféře. Děkujeme za obrovskou ochotu a vstřícnost.
5.A
 
         

13. dubna 2022

Krátký, přesto pestrý týden v 5.A 


V pondělí 11.4. se na prvním stupni naší školy potkávalo mnoho žáků, kteří měli něco společného. Byla to žlutá barva oblečení či doplňků, kterými se školáci nazdobili. Předem stanovená barva nejen školáky, ale i vyučující rozzářila. Na počest této barvy se páťáci seznámili s jogínskou sestavou pod názvem "Pozdrav slunci". Oranžové úterý bylo v 5.A prozářeno pětihodinovým intenzivním kurzem finanční gramotnosti, kdy žáci získali představu o tom, kolik stojí bydlení, energie, jídlo, doprava, oblečení, hygienické potřeby, léky, domácí mazlíčci, které výdaje jsou pravidelné, které naopak nejsou. V týmech se ztotožnili s dospělým člověkem, učili se obstarat pravidelný měsíční příjem a hradit z něj nezbytné výdaje. Práce se školákům velice dařila a líbila.
Středa bude v tónech červené barvy a moc se na ni těšíme.
(P.H.)

               

5. dubna 2022

Jan Amos Komenský není jen prázdné jméno
 
V pondělí 4. dubna jsme zavítali do Městské knihovny. Tentokrát bylo téma známé předem. O učiteli národů jsme si již vyprávěli ve škole. V knihovně jsme zhlédli zajímavý kreslený dokument a výstavku, kterou jsme v roce 2020 při příležitosti výročí 300 let od úmrtí nemohli kvůli covidu navštívit. K prověření našich znalostí nám paní knihovnice připravily krátký testík. Odcházeli jsme ubezpečeni, že život J. A. Komenského nebyla procházka růžovou zahradou. Přišel o manželky, děti, o svá díla, o rodnou zem... A co knih a pojednání napsal! Číst bychom těch skoro dvě stě děl nechtěli, ale jsme rádi, že jeho odkaz Škola hrou naplňuje i naše škola.
5. B
 

 

2. dubna 2022

Děti z 5.B se věnovaly problematice zvěrokruhu...

         

21. března 2022

Žáci 5.A ve svých výtvarných pracích zavzpomínali na nedávnou návštěvu planetária a hvězdárny v Hradci Králové.

                   

15. března 2022

Páťáci v planetáriu 


Žáci pátých tříd se dočkali dlouho očekávaného dne, kdy vyrazili do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Digitální planetárium, které bylo slavnostně otevřeno v roce 2015, nás naprosto uchvátilo a pohodlně usadilo do polohovacích sedadel, z nichž jsme pozorovali program zaměřený na sluneční soustavu, hvězdy a vesmírné galaxie. Po téměř dvouhodinové videoprojekci a simulaci hvězdné oblohy jsme se odebrali do prostor staré hvězdárny, kde jsme na modelu teluria sledovali pohyby Země, Měsíce, střídání ročních období a fáze Měsíce. Posledním místem, které jsme navštívili, byla kopule s hvězdářským dalekohledem. Skvělá podívaná! Domů jsme odjeli se spoustou nových a příjemných zážitků.
(učitelky 5. tříd)

                                    

10. března 2022

Políbení kubismem (5.A)
 
Co je kubismus? Ve kterém století vznikl? Jak ho poznáme? Který výtvarník se jím nechal unášet? Jak vypadá možnost nahlížet na svět z několika úhlů pohledu současně? Na samém počátku stáli známí výtvarníci z Francie - Georges Braque a Španělska - Pablo Picasso. Ale i Čech Josef Čapek po sobě zanechal několik kubistických děl. Páťáci se s nejznámějšími uměleckými díly jmenovaných výtvarníků seznámili a v hodinách výtvarné výchovy se pokusili o avantgardní návrh triček.
(P.H.)
 

                                         

4. března 2022

Žáci 5.A se při přírodovědě věnovali člověku a sebrané vědomosti následně přenesli do hodin výtvarné výchovy.

                   

25. února 2022

Masopust v 5.B.

      

Masopust v 5.A.

11. února 2022

Třída 5.B pokračuje v pozoruhodných výtvarných výletech do historie. Tentokrát přišel na řadu první československý prezident, Tomáš Garrigue Masaryk.

             

10. února 2022

Květiny šeflery z výtvarné dílny 5.A.

8. února 2022

Obrázky s podtitulem "Ledové království" pocházejí z třídy 5.B.

     

4. února 2022

Mozaiky zvířat (5.A)


V nedávné době jsme čas výtvarné výchovy a pracovních činností příjemně trávili se štětcem v ruce a temperovými barvami na paletě. Nakreslit živočicha a rozdělit vše předkreslené do geometických tvarů bylo celkem jednoduché. Složitější bylo docílit věrohodných a správně lomených odstínů barev. Školáci však byli trpěliví a každý z nich svou práci dotáhl do zdárného cíle.
(P.H.)

11. ledna 2022

Dikobraz obecný

Učivo přírodovědy "Živé organismy" jsme dnes ukončili kresbou dikobrazů, tedy druhých největších hlodavců Evropy. Poznáváte je? (P.H.)
 
         

10. ledna 2022

Kašpárek


Kdo by jako malé dítě neznal a nemiloval Kašpárka? Uváděl pohádky, rozesmíval a odstartovával napínavé dětské příběhy. Kde se vlastně vzal? Kdo si tuto postavu vymyslel? Historie poukazuje na českého divadelníka a loutkaře Matěje Kopeckého. Ten loutku vymyslel, v době národního obrození s ní objížděl česká města i vesnice, a tím oživoval mezi lidmi upadající český jazyk. Takže, pane Kopecký, moc děkujeme! (P.H.)

         

6. ledna 2022

Zimní témata ve výtvarných pracích 5.A.

               <a class="lightbox" title="" href="/file/stf77-1809-jpg/dsc-