5. třídy

14. října 2021

Na správné spojení výtvarné výchovy s češtinou dohlížel sám Jan Amos Komenský (obě práce tvořily děti paní učitelky Haškové). 

                        

12. října 2021

Ukázka z výtvarné tvorby 5.B.

           

12. října 2021

V hodině Anglického jazyka děti vyráběly draky s popisem. Opakovaly si tím fráze "ona má - she has got/on má - he has got/ona nemá - she hasn't got/on nemá - he hasn't got". Práce se jim vydařila.
Lenka Zimmermannová
 

 

11. října 2021

Retro telefony

V rámci výuky přírodovědy, vlastivědy, českého jazyka a výtvarné výchovy jsme si s žáky 5.A povídali o způsobu a možnostech života lidí v dřívějších dobách a dnes. Nejvíce diskusí a úvah vznikalo u vynálezu, který lidem úplně změnil život. Tím je telefon. Žáci si zkusili toto zařízení nejen nakreslit, ale zároveň se zamýšleli nad výhodami, možnostmi a hrozbami tohoto převratného vynálezu.

P.H.

               

4. října 2021

Hned na začátku školního roku jsme se s páťáky zaměřili ve vlastivědě na opakování učiva z předešlého ročníku. Připomněli jsme si i husitské války. V hodině výtvarné výchovy děti vyrobily vozík s husitskými zbraněmi.
Lenka Zimmermannová

30. září 2021

I v letošním školním roce je výtvarná tvorba třídy paní učitelky Petry Haškové v plném proudu!