6. třídy

20. června 2022

Šesťáci se dnes vydali do Hradce Králové na film Zlouni. Animovaný biják z USA se setkal s úspěchem, i proto, že si děti mohly ke sledování zakoupit tradiční kino-pochutiny, tedy popcorn a colu.

15. června 2022

Šesťáci na bowlingu v Meziměstí

Šesté třídy si zajely po škole na bowling! Ve společnosti paní učitelky Hubkové a paní asistentky Brožové strávily děti příjemné odpoledne na drahách v meziměstské Walzlovce. Nejprve to byla třída 6.B, a poté - minulý čtvrtek - přišli na řadu i "áčáci" (viz foto).

2. června 2022

Společné focení třídy 6.A.

                                     

23. května 2022

Šesťáci při hodině přírodovědy vytvářeli miniaturní ekosystém, který umístili do sklěněných nádob. (J. Suková)

      

3. května 2022

Parta šesťáků, která se dnes vydala na divadelní představení do Hradce Králové.

 

21. dubna 2022

Ve středu navštívila šesťáky paní Věra Kopecká, která na naší škole učila matematiku, krom toho se ale řadu let věnuje poezii. A právě o ní přišla žákům II. stupně vyprávět. Paní Kopecká recitovala básně a četla úryvky z vlastních sbírek, kterých pod jejím jménem vyšlo již několik desítek. Děti se dozvěděly něco o práci s verši, stavbě rýmů, a došlo i na pokus o složení haiku, tedy minimalistické básně s přesně určeným počtem slabik.

     

29. března 2022

Na šesťáky se při hodině angličtiny přišla podívat Martina Fantini, která jako učitelka vypomáhá na I. stupni. Děti si při komunikaci s rodilou Italkou Martinou otestovaly znalost angličtiny a některým to šlo opravdu dobře.

 

23. března 2022

28. března uplyne 430 let od narození Jana Amose Komenského. Toto významné výročí nemohlo uniknout pracovnicím Městské knihovny, které příslušné téma hned zařadily do svého bohatého programu, jako další příležitost pro setkání s žáky místních škol. Dnes danou možnost využili naši šesťáci.
 

     

17. března 2022

Část šesťáků se dnes hodila do gala, a to z důvodu odjezdu na divadelní představení do Hradce Králové.

23. února 2022

Šesté třídy dnes měly možnost strávit hodinu českého jazyka v místní knihovně. Program, kterým děti tradičně suverénním způsobem provedla paní Jana Lacina Jenková, se věnoval poznávání významných objevitelů a vědců světové historie. Na přetřes přišla jména jako  Marie Curie-Sklodowksá, Otto Wichterle, Isaan Newton nebo Nikola Tesla. Žáci vyplňovali pracovní listy, kreslili tematické obrázky a pro inspiraci mohli nahlédnout do příslušných knih. Děkujeme za zajímavý program a již nyní se těšíme na další návštěvu! (na obrázcích třída 6.A)

     

8. února 2022

Třídu 6.A nově zdobí strom s otisky žáků (za pomoc při realizaci děkujeme paní učitelce Kubáskové).

 

31. ledna 2022

Třída 6.A s pololetním vysvědčením. Žáci se zároveň mohou pyšnit nejvyšším počtem vyznamenání na celém II. stupni.

14. prosince 2021

Žáci šestých tříd se při dnešní návštěvě Městské knihovny dozvěděli řadu zajímavostí ze zákulisí komiksového světa. Výklad paní Meškové doprovázely obrázkové slajdy a hlavně možnost dotvořit si svůj vlastní komiks, což skupinky dětí s chutí i vtipem využily.

           

29. listopadu 2021

Otisky 6.A.

           

8. listopadu

Šesťáci dokončili post-halloweenské dýně.

         

12. října 2021

Dvě úterní hodiny s psycholožkou Barborou Krtičkovou se nesly ve znamení her, při kterých byla klíčovým bodem domluva a spolupráce kolektivu, konkrétně dětí z 6.A.

     

20. září 2021

Fotografie z adapatčního pobytu 6.B, který se konal v Teplicích nad Metují ve dnech 15. - 17. září.

                

15. září 2021

Ve dnech od 13. do 15. září proběhl v teplickém penzionu Metuje adaptační pobyt 6.A. Nesl se ve znamení slunečného počasí, které nahrávalo venkovním aktivitám. Program připravený paní zástupkyní Renatou Veselou, paní učitelkou Soňou Mackovou, paní psycholožkou Barborou Krtičkovou a paní třídní učitelkou Monikou Sloupenskou obsahoval celou škálu "oťukávacích" činností, jejichž cílem bylo nalezení individuální nápaditosti a především kolektivní spolupráce a souhry. Jednotlivé úkoly prověřily fyzické a mentální schopnosti dětí, dobrodružným vrcholem se pak stal průchod nočním lesem, kde se musely čtyřčlenné skupinky popasovat nejen s nalezením - odrazkami značené - cesty, ale i s vyřešením několika nečekaně ukrytých nástrah. Snad je možné napsat, že i díky těmto zážitkům, potažmo výborné kuchyni, děti na tento adaptační pobyt jen tak nezapomenou. (pš)

                                         

10. září 2021

Ještě je nutné využít poslední teplé dny - dnešní hodinu angličtiny proto paní učitelka Eva Miler přemístila do školní zahrady, kde si s šesťáky mj. názorně procvičila aktuálně probírané téma "sports".

     

3. září 2021

Historicky první společné foto 6.A.

 

1. září 2021

Novopečeným šesťákům se dnes přišel představit učitelský sbor II. stupně.