7. třídy (J. Kleprlíková, J. Vašáková)

27. června 2022

Sedmáci si 24. června udělali výlet na Dobrošov. Tím pádem nesmělo chybět občerstvení na Jiráskově chatě!

     

10. května 2022

Žáci sedmých tříd navštívili seminář na téma Mediální výchova a gramotnost v praxi. Cílem semináře bylo přiblížení současných trendů mediální výchovy v kontextu vývoje společnosti a proměn mediálního prostoru. Součástí programu bylo i aktivní zapojení žáků.

 

21. března 2022

Sedmáci v knihovně
 
Přesně za týden uplyne 430 let od narození Jana Amose Komenského. Toto významné výročí nemohlo uniknout pracovnicím Městské knihovny, které příslušné téma hned zařadily do svého bohatého programu, jako další příležitost pro setkání s žáky místních škol. Dnes danou možnost využili naši sedmáci.