9. třídy (A. Kučera, Z. Muzikář)

30. června 2023

Rozloučení s deváťáky...

                                                                                                      

13. června 2023

Další "laborky" v devátých třídách pod vedením paní učitelky Andršové. Tentokrát se jednalo o orientační důkaz přítomnosti  vitamínu C v jednotlivých druzích ovoce. (K. Sluka)

         

29. května 2023

Mladí chemici

Deváťáci si v rámci laboratorních prací z chemie ověřili, jaké potraviny obsahují škrob. Mezi zkoumanými vzorky skončily i kousky svačin dětí, jako byl banán, rohlík, a dále pak brambora , jablko nebo rýže. (K. Sluka)

      

13. května 2023

V pondělí 15.5. nás čeká divadelní představení Peter Black, které bude probíhat v anglickém jazyce. Na fotografiích jsou zachyceni žáci 9.B, kteří pracují s tematickými listy tak, aby byli na zítřejší divadlo lépe připraveni. (E. Miler)

   

5. května 2023

Exkurze do Terezína
 

Ve dnech 27. - 28. 4. se žáci 9. tříd zúčastnili exkurze do Terezína. Dozvěděli se řadu zajímavých informací o historii města a židovského ghetta, zpestření programu pak představovala prohlídka původní pevnosti, kde si školáci mohli zkusit projít část chodeb potmě. Dále nechyběla návštěva Památníku Terezín, Muzea ghetta a prohlídka Malé pevnosti. Dvoudenní exkurzi zakončila online beseda s paní Evelinou Merovou, pamětnicí terezínského ghetta a přeživší vyhlazení rodinného tábora v Osvětimi. Její vyprávění bylo velmi poutavé a žáky viditelně zasáhlo. (J. Vašáková) 

           

2. května 2023

Deváťáci si užili další zábavnou hodinu chemie, když zkoumali rozlišení anorganických a organických látek. Žáci se mimo jiné dozvěděli, že uhlík vzniká tepelným rozkladem organických látek. (K. Sluka)

       

17. dubna 2023

Chemici z devítek

Ve dnech 13.- 14.4. probíhaly přijímací zkoušky na SŠ a naše 9. třídy se spojily v jednu menší skupinu. Hodina chemie s pí.uč. Andršovou se tak odehrála v příjemně uvolněné atmosféře. Děti soutěžily v chemickém bingu a poté si vyzkoušely pokus aranžovaný vtipnou formou, při kterém díky chemické reakci vznikl oxid uhličitý. Během pokusu nedošlo ke ztrátám na životech a učebna zůstala neporušena. (K. Sluka)

11. dubna 2023

Žáci z 8. a 9. tříd se minulý týden zúčastnili okresního finále v minifotbale, jež se konalo v Náchodě. Medaile necinkla, ale tým se držel statečně a minimálně za to patří klukům náš dík!

   

27. března 2023

Deváťáci si nechali vyrobit slušivé mikiny, na kterých nechybí všechny zásadní údaje týkající se jejich třídy 9.A...

 

26. března 2023

Třídy 8.A a 9.A při exkurzi na broumovském letišti.

     

ti.10. března 2023

Přednáška na téma kyberšikana
 
Po šestých a sedmých třídách si přednášku na téma "kyberšikana" vyslechli také deváťáci. Toto setkání původně nebylo v plánu, ale pan por. Mgr. Miroslav Mervart (člen Policie České republiky a preventista pro Náchodsko) se sám nabídl, že na naši školu může opět zavítat, jelikož bude mít zrovna "cestu kolem". Paní učitelka Macková, která nad podobnými akcemi drží záštitu, nabídku vřele přijala a nejstarší školáci se díky tomu dozvěděli mnoho užitečných informací souvisejících s příslušným tématem. Přednáška se dle tradic pana Mervarta odehrávala v dynamickém a zábavném tempu, které žáky prostě baví. Za návštěvu moc děkujeme!
 
     
 

1. listopadu 2022

Momentka třídy 9.A při návštěvě náchodského Úřadu práce.

22. října 2022

Florbalový turnaj v Polici nad Metují

Na dívčím florbalovém turnaji v Polici nad Metují, který proběhl v uplynulém týdnu, naši školu reprezentoval tým deváťaček. Holky svedly ostré sportovní bitvy, a byť medaile nakonec necinkla, z akce se vracely spokojené a v dobré náladě.

 

17. října 2022

Minulý týden se třída 9.A vypravila do Prahy. Jednalo se o výlet v rámci hodin angličtiny, kdy paní učitelka Šrůtková popisovala žákům významná místa našeho hlavního města v cizím jazyce.