Aktivity školní družiny

Červen 2022

 
Uteklo to. Máme tu závěr školního roku se vším, co k tomu patří – soutěže, dovádění venku, uklízení v oddělení, činnosti, ve kterých se fantazii meze nekladou a jsou plně v režii dětí samotných. Celý rok jsme pracovali, hráli si, plnili různé úkoly, hádali, luštili rébusy a křížovky, soutěžili. Jako odměnu získávaly děti různá razítka. Každý měsíc jsme si je zapsali do notýsků a právě teď přišel čas zúčtování. Sečetla jsem všechna nasbíraná razítka za celý školní rok u každého a výsledkem bylo včerejší vyhodnocení, předávání diplomů a drobných předmětů a cen, nechyběla ani sladkost pro každého. Moc báječné odpoledne. Děti si vytvořily fajn partu. Pomáhají si, fandí si, prostě jsou to kamarádi. A já se budu moc těšit na společná dobrodružství příští školní rok.
G. Teichmanová, školní družina, 1. oddělení
 
 
 
V rámci projektu „Rozkvetlá louka“ jsme s dětmi vytvářeli květinky na tvořítku a modelovali jsme z drátu stonek a lístky. Další naší činností bylo putování po okolí. Vyhledávali jsme jednotlivé rostliny, zkoušeli jsme je pojmenovávat a tvořili jsme při tom krásné obrázky. Dále nás čeká práce s atlasy, vyhledávání rostlin, které jsme v přírodě objevili, jejich pojmenovávání, poznávání a povídání o léčivých rostlinách.
G. Teichmanová, vedoucí ŠD
 
                               
 

Den dětí ve fotografiích vedoucí školní družiny G. Teichmanové...

                                       

Květen 2022

Nedávné aktivity a výrobky školní družiny ve fotografiích... (autor G. Teichmanová)

Den matek

 

Dopravní závod

                       

Soutěž "Bystré hlavičky"

 

Výrobek ptačí mláďátka ze šustí

Velikonoce

             

Den Země

Duben 2022

Velikonoční poklad nalezen

Dnes, 8. dubna 2022 jsme se s dětmi vydali hledat velikonoční poklad. Cesta k němu nebyla ledajaká. Byla vytyčena červenými fáborky a děti cestou hledaly žlutá, oranžová a bílá vajíčka, která skrývala různé úkoly. Například hádaly hádanky, vytvářely skupiny podle počátečních písmen jejich křestních jmen, luštily názvy jednotlivých velikonočních dní, zpívaly písničku, vyjmenovávaly jarní květinky a ptáčky, běhaly štafetu, skákaly žabáky. Splnily celkem 12 úkolů. Za každý splněný úkol si vylosovaly jedno barevné vajíčko, na kterém bylo na zadní straně vždy jedno písmenko. Posledním úkolem bylo sestavit z těchto písmen slovo a tím se dozvědět, jaký poslední úkol děti čeká. Samozřejmě, že se to dětem povedlo sestavit a dozvěděly se, že je někde poblíž schovaný poklad. V úkrytu na ně čekala hromada velikonočních vajíček.

G. Teichmanová, školní družina

        

Únor 2022

Začátkem ledna proběhl Desetiboj tělesné zdatnosti. Tento desetiboj se stal již tradičním, opakuje se každoročně, protože děti rády soutěží, rády se mezi sebou měří a po tomto turnaji se hodně ptají. Uskutečnil se ve 4 kategoriích, podle tříd. Soutěžilo se v 10 discíplínách: plížení, skok přes švihadlo, dřepy, sedy – lehy, rychlostní vějíř, stepy, driblink, míč o stěnu, činky, běh 200 m.
 
     
 
Sněhu v lednu moc nenapadlo, ale i to málo si děti užily. Dokonce se nám podařilo postavit sněhuláky, a to nejen reálné, ale také alternativní. Použili jsme skartovaný papír, tapetové lepidlo a modelovali sněhuláky, které jsme potom nalepili do předem připraveného obrázku. Dětem se práce zpočátku moc nepozdávala, vadila jim slizká směs lepidla a papíru. Ale nakonec vznikly krásné práce.
 
     
 
V rámci projektu „ROZTRHLA SE PEŘINA, VENKU SNĚŽIT ZAČÍNÁ“ jsme s dětmi poznávali různá zvířátka, vyhledávali jsme je v knihách, četli si o nich různé zajímavosti, luštili jsme křížovky, soutěžili v družstvech v hádání zvířat, hráli pexeso, kde jsme spojovali dvojice „zvíře – stopa“. Naše stopování jsme zakončili v přírodě postřehovou hrou „Poznáš, kdo tu byl“. V parku jsem rozmístila v označeném terénu obrázky 15 zvířecích stop. Děti dostaly startovní kartu s 15 obrázky zvířat a k nim měly v terénu hledat stopy a přiřazovat je správně do tabulky. Počasí nám přálo a děti si to užily. Soutěž jsem vyhodnotila a hned druhý den, protože děti byly netrpělivé, jsme vyhlásili výsledky.
 
               
 
V rámci individuálních činností si děti hrají nebo se věnují různým technikám, které mají oblíbené a které je baví. U nás v 1. oddělení školní družiny teď převládá šití. Děti jsou šikovné a učenlivé a hlavně chtějí něco dělat. Teď šijeme kocourky. Ti jsou také zvířátkem, které provází děti z 1.A celým jejich první rokem ve škole. 
(G. Teichmanová, vedoucí školní družiny)
 

Leden 2022

Předvánoční čas ve školní družině

V průběhu prosince jsme si ve školní družině každý den četli adventní příběhy a losovali jsme z adventního kalendáře, zapalovali jsme svíce na adventním věnci, seznamovali se s tradicemi. Trávili jsme čas v přírodě, využili jsme i sníh, který trochu napadl a pro děti bylo připraveno několik adventních dílniček v oddělení školní družiny. Vyráběli jsme adventní věnce, drátkovali jsme adventní ozdoby, šili z plsti vánoční stromečky, vystřihovali jsme andělíčky a vánoční hvězdičky, které jsme vlepili do pedigového kolečka. Dětem jsem „uvařila“ samotvrdnoucí hmotu, ze které modelovaly Josefa, Marii a Ježíška a dotvořily tak svůj Betlém. Předvánoční čas jsme si společně užili a děti si odnesly spoustu vlastnoručně vyrobených drobností, které určitě potěšily jejich blízké.

G. Teichmanová, školní družina

                                 

Listopad 2021

Školní družina aneb dobrodružství začíná

A je tu opět další školní rok. Věříme, že se už tentokrát nebudou školy zavírat a my dohromady budeme mít spoustu času na společná tvoření, hraní, dobrodružství, sportování, že zažijeme spousta srandy. V rámci měsíce září jsme se spolu všichni poznávali. Aby nám společně bylo hezky, vytvořili jsme si pravidla, která se všichni snažíme dodržovat. A musím říct, že se nám to celkem daří. První naší společnou dílničkou byla práce s bramborou. Děti si přinesly 2 brambory. Z jedné jsme tvořili tiskátka, která jsme použili při výrobě prostírání. Z druhé jsme vytvářeli korále nebo náramky. Děti byly moc šikovné a vše se jim náramně povedlo.

V říjnu jsme v rámci projektu „Čáry máry s podzimními dary“ vytvářeli nádherné podzimní věnce. Děti si vystřihly šablonu, kterou polepily kousky kůží v podzimních barvách. Na takto připravený věnec si potom naaranžovaly nasbírané přírodniny, které si na něj nalepili tavnou pistolí. Nikdo se nebál, všechny děti si chtěly vyzkoušet práci s pistolí, vznikly úžasné věnečky a nikdo se nespálil. V říjnu jsme ještě začali tzn. „putovní“ podzimní dílny, kdy se děti střídají v jednotlivých odděleních a vytvářejí různé podzimní drobnosti (skřítky z ponožek, zápichy, věnečky, jablíčka). V říjnu jsme též běhali štafetu na školním hřišti. Soutěžili jsme v družstvech, ve kterých bylo vždy stejné zastoupení dětí z jednotlivých tříd, aby byla všechna družstva stejně „silná“ a mohla soutěžit spolu. Dětem se to moc líbilo a zapojily se i děti z přípravného ročníku. Dále máme rozehraný tradiční celodružinový turnaj v postřehové hře DOBBLE ve 4 věkových kategoriích. Snad se nám ho podaří brzy dohrát, děti jsou teď docela nemocné. S výsledky vás určitě seznámím v další zprávičce.

G. Teichmanová, vychovatelka ŠD

               

Květen/Červen 2020

DESETIBOJ BYSTRÝCH HLAVIČEK

Poslední dva týdny v dubnu a první týden v květnu se uskutečnil desetiboj bystrých hlaviček dětí z 1.A. Testovali jsme paměť, postřeh, zrakové vnímání, sluchové vnímání, poznávali geometrické tvary, zkoumali schopnost orientovat se v rovině, luštili jsme křížovky , zkoušeli, kolik předmětů poznají děti hmatem, jak si poradí s tvorbou slov na daná písmena, jakou mají sluchovou paměť. Dětem se to líbilo, pracovali jsme také venku, v Klášterní zahradě. Soutěž vyvrcholila vyhlášením vítězů, předáním diplomů a drobných cen.

 

SVÁTEK MATEK

Jaká je vlastně tvoje maminka? Tak zněla moje otázka, když jsme se společně posadili do kroužku. Hezká, milá, hodná, krásná, šikovná, prostě moje, odpovídaly děti s přehledem. Vyprávěly, co vše s maminkou doma dělají, jak jí pomáhají, jak společně tráví volný čas. Byla to příjemná tři odpoledne, kdy jsme rýmovali na téma „maminka“, povídali si a vyráběli dárečky. Tkali jsme kuchyňské podložky pod hrnce plné dobrot od maminky, drátkovali jsme srdíčka, která jsme následně zdobili korálky.

 

KVĚTINOVÝ TÝDEN

Během tohoto týdenního projektu jsme hledali v atlasech různé květiny, potom jsme je hledali v přírodě, učili jsme se jejich názvy. S holčičkami jsme se učili plést věnečky ze sedmikrásek a smetánky lékařské. Závěrem jsme si i nějaké kytičky vyrobili, vybarvovali jsme omalovánky květin, vyšívali jsme a šili.

DĚTSKÝ DEN

První týden v červnu jsme s dětmi slavili jejich „den“. Opět jsme soutěžili, v oddělení i venku. Děti si vylosovaly barvu, tím se rozdělily do 4 družstev a mohlo se začít. Podle zadaných indicií děti hledaly zvířata a pohádkové postavy, hádaly hádanky, na chodbě prošly na čas „RUKA NOHA“ dráhu. Venku se přetahovaly, snažily se dostat balónky do správných barevných otvorů. Za každou disciplínu dostaly podle umístění body. Nakonec jsme vše vyhodnotili, družstva dostala sladkou odměnu podle celkového umístění a všichni potom slízali studenou odměnu.

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI

V rámci těchto činností si děti hrají, stavějí si a baví se podle své fantazie. Některé vymýšlejí, co by si mohly vyrobit, co by se jim líbilo a bavilo je. Protože se snažím děti nejen motivovat, ale zároveň je podpořit, tak pokud to jen trochu jde, vyjdu jim vstříc. A to potom vznikají krásné věci, jako například tito jednorožci.

(G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny)

3.5.2021

Děti vyráběly srdíčka k nadcházejícímu Dni matek.

19.2.2021

Děti v družinové skupině paní Miluše Kuřátkové vyráběly lékárničku a učily se obvazovat kamaráda.

Bobování, koulování a válení ve sněhu dovoleno!

17.2.2021

Konečně zase nasněžilo a my jsme si mohli s dětmi dosyta užívat radovánky se sněhem. Ve školní družině máme několik bobů a lopat, které jsme mohli využít. Téměř každý den po obědě jsme chodili s dětmi bobovat, stavět hradby, sněhuláky nebo se koulovat. Děti si nikdy nestěžovaly, že by jim byla zima, že by nechtěly ven, užívaly si tyto chvíle se sněhem a byly nadšené. Byli jsme bobovat na dětském hřišti, u pošty a v klášterní zahradě. Tam se nám líbilo nejvíc. Chodí tam málo lidí a je tam krásný, a podle dětí dlouhý kopeček.
G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny
 

15. 2. 2021

Žáci 2.B vyráběli papírové sněhuláky v družinovém oddělení paní Miluše Kuřátkové.

Kocourek Modroočko
14. 2. 2021
 
Před Vánocemi jsem začala s dětmi z první třídy, které navštěvují mé oddělení, číst knihu Z deníku kocoura Modroočka. Dětem se příběhy moc líbily. Vždy krásně zpětně reagovaly. Udělali jsme si i čtenářské dílničky. Děti podle obrázků poznávaly hrdiny z knihy, dokončovaly příběhy, hádaly hádanky, luštily drobné záhady, vybíraly si omalovánky se zvířátky z knihy. Také jsme se slovy z jednotlivých příběhů hráli paměťové hry. Děti získávaly za jednotlivá řešení rébusů a odpovědi na otázky obrázková razítka. Byla s nimi radost pracovat. Protože byly opravdu nadšené z kocourka Modroočka, udělala jsem střih a ušila jsem tzv. motivačního Modroočka. V rámci tvořivé pracovní dílny jsem prvňáčkům nabídla možnost si taky takového kocourka ušít. Zájem předčil má očekávání. Šili chlapci i holčičky, každý den se sami hlásili k práci. Jsou to prvňáčci a někteří drželi jehlu poprvé v ruce. Někomu se práce zpočátku nedařila, ale neodradilo je to. Zkoušeli a zkoušeli, až se jim první stehy podařily správně a pak už to šlo samo. Samozřejmě jsem jim trochu pomohla, přišila jsem jim ouška a pomohla jsem jim při všívání nožiček a ocásku. Ze všech kocourků jsem měla velkou radost nejen já, ale hlavně děti.
G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny
 
 
Adventní čas v 1. oddělení školní družiny a Družinový turnaj v postřehové hře DOBBLE
18.12.2020
 
V 1. oddělení školní družiny se spojily obě první třídy a společně trávily adventní čas. Vyrobili jsme si adventní věnec a seznámili se též s jeho symbolikou. Každý den jsme zapalovali adventní svíce a četli si adventní příběhy, losovali z adventního osudí jednotlivce, kteří si mohli vzít z adventního stromečku sladkou ozdobičku. Proběhlo též několik dílniček, kde děti vytvářely drobnosti, kterými obdarovaly své blízké nebo si vyzdobily své pokojíčky doma. Společně jsme vytvářeli také vše na výzdobu oken.
1. dílnička - výroba adventního věnce
2. dílnička – výroba čertíků
3. dílnička – výroba Betlémků
4. dílnička – výroba a zdobení vánočních stromečků
5. dílnička – výroba adventních zápichů
6. dílnička – výroba drobných pedigových ozdob
Družinový turnaj v postřehové hře DOBBLE
Na podzim se uskutečnil celodružinový turnaj v postřehové hře Dobble. Děti byly rozděleny do kategorií podle ročníků. Jelikož byly školy zavřeny, dohrával se turnaj déle, než jsme předpokládali. Výsledky zatím jedné kategorie, kategorie prvních tříd, přinášíme v této zprávě. Celkem se v této kategorii zúčastnilo 14 dětí. Na třetím místě skončila Nela Hladíková, druhá byla Nina Ptáčková a zlatou medaili získala Viktorie Grohová. Všechna děvčata si odnesla diplom, medaili, drobnost a sladkost. Jen Nina z důvodu nemoci při vyhlašování chyběla. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v připravovaných akcích ve školní družině.
G. Teichmanová, ŠD