Aktivity školní družiny

1. února 2024

Poznáš, kdo tu byl, kdo nás navštívil?

Celý měsíc jsme si povídali o přírodě v zimě, o proměnách, o zvířatech. Hledali jsme jejich stopy nejen ve sněhu, když byl, ale i v knížkách. Hráli jsme pexeso: stopa – zvíře a ve středu, 31. ledna 2024, jsme se konečně s dětmi z 1. B ze žlutého oddělení vydali po zvířecích stopách. Byla zima. Všude bylo bláto, ale nás to neodradilo. Děti se moc těšily. Na školní zahradě jsem připravila pomocí oranžových fáborů okruh a rozmístila v něm 15 kartiček se stopami zvířátek, které měly děti za úkol poznat. Vysvětlili jsme si, jak vyplňovat soutěžní tabulku, kudy běžet, jak hledat kartičky a mohlo se začít. Děti běhaly na čas, který byl bodovaný stejně tak, jako všechny stopy, které se dětem podařilo správně určit. Celé odpoledne jsme si narámně užili a těšili se na čtvrtek, kdy se měly vyhlašovat výsledky této postřehové hry s názvem „Poznáš, kdo tu byl...“. Jak to vše probíhalo a jak to nakonec dopadlo, to uvidíte na našich fotkách.

G. Teichmanová, školní družina, žluté oddělení

3. lednový týden

Stopování zvířátek

Celý týden jsme si povídali o zimě. Jak se oblekáme, jak se stravujeme, co se děje v přírodě, jak je to se zvířátky, také o ptácích, kteří zůstávají a kteří odlétají. Četli jsme si v encyklopediích. Venku jsme poté ve sněhu pozorovali stopy zvířat. V oddělení měly děti k dispozici sadu obrázků zvířat a sadu obrázků stop. Poznávaly zvířata a přiřazovaly k nim stopy. Hrály i pexeso. V pátek vše vyvrcholilo soutěží. Ta probíhala ve družstvech. Proti sobě se postavili dívky a kluci. Za každou správně spárovanou dvojici zvířátka a stopy si mohli na piškvorkové pole umístit jeden symbol. Hráli jsme klasické piškvorky. Děti to moc bavilo, hru jsme opakovali několikrát. Byla to taková příprava na orientační běh v přírodě zaměřený na přiřazování připravených stop rozmístěných na stromech. Doufám, že nám to počasí v následujících dnech umožní.

G. Teichmanová, školní družina

Prosinec 2023

 
Adventní čas ve školní družině jsme si dostatečně užili. Hráli jsme si, vyráběli a tento týden nás čeká tradiční vánoční "promítání" filmu na přání. Na následujících fotkách můžete vidět, co vše se nám povedlo v tomto krásném čase. Losovali jsme z adventního kalendáře, vyráběli jsme Betlémy, ozdoby, macramé anděly, sněhuláčky a někteří vyšívali obrázky. Přejeme všem spokojené Vánoce, hlavně hodně zdraví, štěstí a radosti.
G. Teichmanová, školní družina
 
                                                               
 
Krásný adventní čas přejeme ze žlutého oddělení školní družiny. Zpříjemnili jsme si jej zdobením perníčků, které pro nás upekla naše kamarádka Míša Vážná s babičkou. Tímto jí moc děkujeme. Po obědě a sněhových radovánkách si děti v oddělení vybraly perníčky a připravily se na jejich zdobení. Šlo jim to náramně rychle od ruky, byly šikovné. Potom jsem uvařila malinový čaj s citronem a všichni jsme si "připili" na krásné naše společné adventní odpoledne a k tomu zakousli jeden z ozdobených perníčků. Ostatní si děti odnesly domů. Potom jsme si přečetli adventní příběh, vylosovali 2 kamarády, kteří si odstřihli pytlíček z našeho adventního kalendáře. Povídali a hráli. 
G. Teichmanová, 1. oddělení ŠD
 
                                    
 
Adventní dílny s rodiči 
 
Ve čtvrtek, 30. listopadu 2023, se uskutečnily ve školní družině tradiční adventní dílničky s rodiči. Účast byla opět veliká, letos rekordní. Zúčastnilo se kolem 80 rodičů se svými dětmi. Přišli též prarodiče a sourozenci. Atmosféra byla úžasná. Povídali jsme si, smáli se, vyráběli. Bylo to moc příjemné odpoledne. Děti si domů odnesly spoustu krásných výrobků. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří si našli čas a zašli k nám do školní družiny se naladit na Vánoce, a všem p. vychovatelkám: Z. Grygarové, L. Zwikirsch a M. Čápové za perfektní přípravu těchto dílen. Podívejte se a posuďte sami.
G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka ŠD
 
 

Říjen 2023

Podzim je tu. S dětmi často pobýváme v rámci odpočinkových a rekreačních činností ve Schrollově parku. Děti si hrají, skotačí. Pozorujeme změny v přírodě v tomto ročním období, povídáme si o tom. Dětem se tam moc líbí a tak nás napadlo, že si takový podzimní park vytvoříme. Byla to náročná práce. Děti barvily štětci, tiskaly houbičkami, stříhaly, motaly vlnu, kompletovaly a každé podle svých představ aranžovalo, co kde má v jeho parčíku být. Nakonec jsme všechny malé spojili v jeden velký, náš Schrollův park. Podívejte se, jak se to povedlo.
(G. Teichmanová, školní družina - žluté oddělení)
 
               
 
Včerejší ráno (18.10.) vůbec nenaznačovalo, že by odpoledne mohlo být tak krásné a slunečné. Bylo nádherně a my jsme toho s dětmi využili. Po obědě jsme si nasbírali na školní zahradě přírodní materiál na odpolední dílničky a potom jsme se vydali na sídliště Spořilov užít si společné chvíle na houpačkách, kolotoči či skluzavce. Děti byly nadšené, ale také zpocené. "Protože maminka říkala, že je zima a musím se obléknout." Některé si ani nechtěly sundat čepici, některé dokonce ani rukavice. Ale bylo to fajn odpoledne, všude kolem byl slyšet hlahol a dětský smích, děti byly šťastné. Takže pokud nám počasí bude přát, brzy zase hurá na dětské hřiště.
G. Teichmanová
 
                 
 
Hlásíme se vám ze školní družiny, v novém školním roce poprvé. Máme za sebou první měsíc dobrodružství. V září jsme se seznamovali hlavně vzájemně, s novými spolužáky, s p. vychovatelkami, s dětmi z ostatních oddělení, s novým prostředím a také s pravidly a řádem školní družiny, aby nám tu vzájemně bylo dobře, užili jsme si společný čas a postupně si získali nové kamarády. Abychom se o sobě co nejvíce dozvěděli, vytvářeli jsme na úvod poznávací leporela, která vám představujeme na fotografiích. Uvidíte též, jak si společně hrajeme.
G. Teichmanová
 
                       
 

Červen 2023

V 1. oddělení školní družiny děti celý rok řešily různé dobrovolné úkoly - křížovky, hádanky, přesmyčky, skrývačky, obrázkové hádanky, sudoku. Za správná řešení dostávaly razítka. Kdo chtěl, luštil. Nikoho jsme nenutili. Děti byly překvapené při závěrečném vyhlašování minulý týden, kolik vlastně nasbíraly razítek za celý školní rok. A jak to dopadlo se můžete podívat sami. Dětem blahopřeji, byly moc šikovné a těším se zase příští školní rok na naše společná dobrodružství. Krásné prázdniny. G. Teichmanová
 
       
 

15. června jsme slavnostně uzavřeli celoroční projekt s názvem Řemeslníkem na zkoušku. Vybrali jsme 14 řemesel, vytvořili jejich znaky a děti si v září udělaly své karty. V průběhu roku jsme se postupně seznamovali s jednotlivými řemesly, luštili jsme křížovky, řešili úkoly na daná témata. Každé "seznamování" jsme zakončili tvořivou dílnou. Děti tkaly na stávcích koberečky, plstily ozdoby a přívěšky, šily maňásky, drátkovaly ozdoby, šperky a včelky, vytvořily si svůj hrníček nebo mističku, dělaly podkovy, pekly houstičky a rohlíky, dělaly boty, pekly a zdobily perníky, malovaly portréty, dělaly ruční papír, zkoušely tiskat vlastnoručně vyrobenými tiskátky. Vždy za splněné řemeslo dostaly jeho znak a nalepily si ho na svou kartu. Pokud zvládly projít v průběhu roku alespoň 7 řemesly (děti z přípravného ročníku 5 řemesly), dostaly při slavnostním uzavírání projektu svou kartu, pamětní list, medaili a drobnou cenu. Projekt se opravdu vydařil a děti si odnesly nejen spoustu krásných výrobků, ale také hodně poznatků a společných zážitků. Moc se jim to líbilo a my, vychovatelky, jsme byly nadšené. (G. Teichmanová)

       

Den dětí ve školní družině
 
Dětský den, rozesmáté tváře, spokojené děti i vychovatelky. Vše se povedlo, jak mělo. Všichni jsme se bavili, smáli, děti soutěžily a fandily si. Celkem v družstvech absolvovaly 6 disciplín. "Dělej, válej sudy, vezmi míček, tu naši barvu, válej sudy zpátky a hoď ho do kýble". Toto znělo pořád dokola při první disciplíně. Dalším úkolem bylo protáhnout se obručí, aniž by se rozpojil kruh, pustily se ruce. Poté se tento kruh dětí měl "svázat", protáhnout oblečením provázek, podat dalšímu, a tak dál. Čtvrtá disciplína přiměla děti zapřemýšlet. Měly v co nejkratším čase narovnat 7 předmětů podle vzoru, který si před začátkem prohlédly. A protože bylo horko, nesměla chybět "vodní disciplína" - házení mokrou houbou na cíl. Piškvorky byly poslední disciplínou. Zažili jsme opět krásné společné chvíle.
G. Teichmanová, Z. Grygarová, M. Čápová, L. Semeráková

Květen 2023

V pátek, 26. 5. 2023 si děti z prvního oddělení školní družiny vyzkoušely další z řemesel, tentokrát řemeslo pekařské. Společně jsme po obědě odešli do školní kuchyňky, kde na nás čekalo kynuté těsto s pořádnou "čepicí". Děti dostaly recept a obrázky možných tvarů rohlíků a houstiček s postupy. Nejdříve jsme se seznámili se surovinami v receptu, s jejich množstvím a postupem přípravy těsta. Dozvěděli jsme se, proč těsto kyne a čím je to způsobeno, jak se rohlíky a housky pečou. Potom každý dostal svůj kus těsta a zkoušeli jsme tvarovat. Zpočátku bylo těsto "neposlušné", ale nakonec se umoudřilo a všem se to povedlo. Někdo měl pletené houstičky, někdo kulaté motané, jiný zase "bochánkové", někdo rovné rohlíčky, někdo točené. Před pečením si je děti natřely slanou vodou a kdo chtěl, posypal si je kmínem nebo lněným semínkem. Potom si děti přečetly v receptu čas, jak dlouho se to má péct a zapsaly si, kdy daly plech do trouby. Potom už jen hlídaly čas. Než se vše upeklo, společně jsme luštili připravenou křížovku na téma pekařství. Původně jsem myslela, že si děti odnesou vše upečené nebo alespoň něco domů, ale většina ochutnávala, až v sáčku nic nezbylo. Prý to bylo moc dobré a dětem při práci vyhládlo. Všem se nám to moc líbilo a nakonec děti zhodnotily, že to není vůbec lehké "umotat" housky nebo rohlíky.
G. Teichmanová
 
                          
 
V rámci celoročního projektu Řemeslníkem na zkoušku jsme si vyzkoušeli různá textilní řemesla. Tkali jsme koberečky; plstili jsme ozdoby na gumičky, čelenky nebo špendlíky; šili jsme polštářky, zvířátka a loutky; háčkovali jsme kytičky, sněhuláčky, velikonoční zajíčky, obaly a košíčky na vajíčka, zkoušeli i čepice, vyšívali jsme. Dětem se práce dařila a moc líbila. Každé dítko si odneslo nějaké výrobky domů. Háčkování, šití a vyšívání je baví stále. Holčičky jsou moc šikovné, zdokonalují se a v rámci individuálních činností stále něco vytvářejí. Podívejte se sami.
G. Teichmanová
 
                      
 
14. května slavily maminky svůj svátek. Děti ve školní družině pro ně vyráběly dárečky a přáníčka. Na přáníčka si také vyrobily svůj ruční papír. Své maminky obdarovaly vlastnoručně vyrobeným náhrdelníkem. (na fotografiích jsou děti z I. a II. oddělení ŠD) text: G. Teichmanová, fotografie: G. Teichmanová (I. oddělení), Z. Grygarová (II. oddělení)
 
                          
 
Stejně jako děti z prvních tříd, i starší žáci ze školní družiny absolvovali orientační závod, kde řešili jednoduché dopravní situace, poznávali značky nebo odpovídali na otázky týkající se výbavy kola. Závod tentokrát proběhl v klášterní zahradě, kde bylo umístěno celkem 20 otázek. Děti závodily v kategoriích: 2. třídy a 3. třídy. Závod se vydařil.
G. Teichmanová
 
                                                    
 

Děti ze 4. oddělení si zkusily filcování a tkaní koberečků. M. Čápová 

                            

Duben 2023

V měsíci dubnu se děti ve školní družině v rámci projektu Dopravní abeceda seznamovaly s dopravními značkami, povinnou výbavou cyklisty a s řešením jednoduchých dopravních situací. Povídali jsme si také o tom, jak se máme chovat, abychom neničili naše životní prostředí, protože v měsíci dubnu slavíme Den Země. Četli jsme si zajímavosti, opakovali si vše o třídění odpadu. Vyvrcholením projektu byl orientační závod. Prvňáčci takový závod absolvovali vůbec poprvé. Zvládli to skvěle a moc se jim to líbilo. Všichni dostali pamětní list a sladkou odměnu, první 3 pak diplom a drobnou cenu.
G. Teichmanová
 
                                   
 
Desetiboj bystrých hlaviček
 
Desetiboje, ať už tělesné zdatnosti nebo bystrých hlaviček, patří mezi dětmi k oblíbeným soutěžím. Tentokrát to byl ten druhý. Děti v jednotlivých kategoriích poměřily své dovednosti. Luštily křížovky, osmisměrky, sudoku, anagramy; vyzkoušely svou paměť, sluch, postřeh a logické uvažování; sestavovaly tvary na čas; poznávaly předměty hmatem; třídily geometrické tvary; tvořily slova s předem danými písmenky. Při vyhodnocování vždy první 3 nejúspěšnější děti v každé kategorii obdržely diplom, medaili a drobný upomínkový předmět.
G. Teichmanová
 
   
 
Hledání pokladu
 
Ve čtvrtek, 30. března 2023 jsme se vydali s dětmi ze školní družiny plnit úkoly jarní stezky na dětské hřiště vedle klubu Rok. Dopoledne jsme vyznačili trasu, rozmístili celkem 10 úkolů a připravili poklad. Děti pracovaly v družstvech podle oddělení. Řešily úkoly a odpovědi na otázky zaznamenávaly do křížovky. Po vyluštění tajenky se mohly vydat hledat poklad označený barvou jejich oddělení. Během putování se děti dozvěděly také zajímavé informace o zvířatech nebo rostlinách. I když nám konec stezky propršel, všem se to líbilo a už se zase těšíme na další orientační závod, který bude v dubnu.
G. Teichmanová a Z. Homzová
 
            
 
 

Březen 2023

Okresní turnaj školních družin ve vybíjené 2023
 
21. března se uskutečnil okresní turnaj školních družin ve vybíjené, který organizovala naše školní družina. Po 4 letech jsme zase mohli poměřit síly s jinými družinami v našem okrese. Zúčastnilo se celkem 8 týmů. My jsme obhajovali pohár, který jsme v turnaji v roce 2019 za první místo získali. Naši školní družinu reprezentovali Lukáš Tošnar a Tadeáš Sidor z 1.A, Filip Tomáš z 2.A, Martin Krupička a Pavel Heinzel ze 3.A, Josef Pejchal, Jakub Strnad a Veronika Dražinovská z 3.B, Pavel Sloupenský a Matěj Šembera ze 4.A, Jan Ditě z.B a Natálie Klicnarová z 5.A. Všichni byli šikovní, bojovali do posledních chvil. Musím říct, že nás moc překvapili spoluprácí v poli. Byli prostě tým. Vybojovali krásné 3. místo. My děkujeme za reprezentaci naší školy a
blahopřejeme ke krásnému umístění.
G. Teichmanová
 
 
 

V rámci projektu "Řemeslníkem na zkoušku" si děti ze 4. oddělení vyrobily knížku. (M. Čápová)

     

Děti z 2.oddělení si vyzkoušely tkalcovské řemeslo. Koberečky se jim moc vydařily. (Z. Grygarová)

   

Únor 2023

V pátek, 10. února 2023, jsme trávili s dětmi celé odpoledne na kopci. Děti si dosyta užily zimní radovánky. Bobovaly, sáňkovaly, "lopatovaly" nebo se jen válely a dováděly. Všechny odcházely spokojené, vyfoukané a ptaly se, kdy půjdeme příště. (G. Teichmanová)
 
                         
 

Plstění ve 2. oddělení školní družiny aneb pokračujeme v Řemeslech na zkoušku. (Z. Grygarová)

     

3. oddělení školní družiny pokračuje v projektu Řemeslníkem na zkoušku. Tentokrát jsme se dozvěděli něco o soukeníkovi, tkadleci, švadleně a loutkaři. (Z. Homzová)

 

Leden 2023

Aktivity školní družiny 
 
Druhý týden v lednu jsme ve školní družině soutěžili. Konal se tradiční desetiboj tělesné zdatnosti v těchto disciplínách: hod míčem o stěnu v časovém limitu, skok z místa, běh 200 m, sedy a lehy v časovém limitu, přeskok švihadla v časovém limitu, plížení na čas, cviky s činkami v časovém limitu, dřepy v časovém limitu, stepy v časovém limitu a vějíř (postupné sbírání předmětů v prostoru) na čas. Děti soutěžily v kategoriích podle tříd. Celkem se zúčastnilo 58 dětí. Byly moc šikovné. Výsledkové listiny visí v prostorách školní družiny naproti šatně. V případě zájmu mohou rodiče nahlédnout.
 
             
 
Než napadl sníh, stavěly děti domečky a úkryty pro ploštice a mravenečky, tento týden konečně napadl sníh, tak mohly stavět sněhuláky a jezdit na lopatách. To bylo radosti.
 
         
 
V lednu jsme se s dětmi opět věnovali projektu „Řemeslníkem na zkoušku“. Začali jsme se zabývat textilními řemesly. Začali jsme řemeslem, kde se pracuje s vlákny – plstěním. Děti pracovaly se speciální jehlou a zpracovávaly ovčí rouno technikou vpichování. Vznikly krásné výrobky, které jsme připevnili na špendlík jako ozdobu pro maminku nebo na sponky, gumičky, čelenky, navlékli jsme je na kůži na krk nebo jsme jimi ozdobili záložky do knížky.
G. Teichmanová

         

Prosinec 2022

Každodenní čtení adventních příběhů u adventního věnce, krásné výrobky, návštěva Betléma, zimní radovánky a podkova pro štěstí. To vše Vám k nahlédnutí nabízejí děti z 1. oddělení školní družiny s přáním krásných Vánoc a spokojeného roku 2023. 

G. Teichmanová 

             

Naše šikovné děti z 2. a 3.oddělení ŠD se těší na Vánoce a vytváří poslední dekorace a dárečky. Přejeme všem krásné vánoční svátky!
Z. Homzová
 
                 

Souhrn činností 4. oddělení školní družiny


Děti se pokusily vyrobit květ z listů a dařilo se jim. / Malé halloweenské tvoření. / Potrápili jsme mozkové buňky -hlavolamy. / Během projektu o řemeslech se děti na chvilku staly obuvníkem a ušily si brusli. / Děti si vyzkoušely řemeslo perníkáře a ozdobily perníčky, které následně ochutnávaly tak dlouho, až je všechny snědly. (Michaela Čápová)

Adventní odpoledne ve školní družině
 
1. prosince proběhlo v prostorách školní družiny adventní vyrábění rodičů s dětmi. Celé odpoledne děti netrpělivě své rodiče vyhlížely. Těšily se. V každém oddělení byly připraveny jednotlivé dílničky, celkem jich bylo 15. Rodiče si se svými dětmi prošli všechna oddělení a mohli si vybrat, co si společně vyrobí. Bylo slyšet vánoční koledy, smích a rušné diskutování všech přítomných. Atmosféra byla úžasná. Všichni byli usměvaví a myslím, že jsme si to dohromady moc užili. Účast byla hojná, i když se někteří nemohli pro nemoc zúčastnit. Přišli nejenom maminky a tatínkové, ale též babičky, dědečkové i sourozenci. Spousta rodičů před odchodem napsala své postřehy na připravené listy s tím, že se těší na další společné setkání. Tímto děkuji všem, kteří dorazili, za krásné společné chvíle a všem svým kolegyním za perfektní přípravu a jejich nadšení. A jak to probíhalo a co se rodičům líbilo, uvidíte na fotografiích.
Za celou školní družinu G. Teichmanová
 
 

Prosinec -  poslední měsíc v roce, těšíme se na Vánoce. 2. a 3.oddělení ŠD.

        

Děti z 1. oddělení si zkusily naaranžovat vánoční svícny. Používaly hmotu florex. Děkujeme rodičům Gábi Kollerové za krásné větve tují a  buxusu, bez kterých by takové úžasné svícínky nevznikly.
G. Teichmanová 
 
                           
 

Listopad 2022

Zdobení perníčků ve školní družině
 
Během projektu o řemeslech jsme se na 2 odpoledne stali perníkáři. Jedno odpoledne jsme si povídali a druhé si děti samy zkusily perníčky ozdobit. Po zaschnutí si je naaranžovaly do pytlíčků a jako první adventní překvapení si je měly odnést domů. Ale překvapená jsem byla já. Většina dětí ještě ve družině všechny perníčky "ochutnala". Byly prý moc dobré.
G. Teichmanová
 
       
 
Předvánoční čas ve školní družině
 
Nadešel první adventní den ve škole. Ráno před vyučováním si děti zazpívaly u stromečku a odpoledne jsme na patře školní družiny společně zdobili stromek, zapálili první svíci na adventním věnci, povídali si něco málo o historii této doby a hlavně o tradicích. Děti vyprávěly, jak je to u nich doma před Vánoci. Celé odpoledne jsme zakončili losováním z adventního kalendáře. Ještě předtím jsme s dětmi tvořili betlém. Děti stříhaly, pracovaly s vlnou, přišívaly knoflíky a vše kompletovaly pomocí tavné pistole. Byly moc šikovné.
G. Teichmanová
 
       
 

Další voňavé řemeslo máme za sebou, tentokrát už s přípravou na advent. Perníkářské řemeslo si vyzkoušely děti z 2.a 3.oddělení ŠD. Sladká odměna neminula nikoho. (Grygarová, Homzová)

       

Moc jsme se těšili, že přijede Martin na bílém koni, ale bohužel měl poškozenou podkovu, tak jsme čekali marně. Zabloudili jsme tedy ke kovářskému řemeslu a vyrobili mu podkovu novou.
(Z. Grygarová a děti z 2.odd ŠD)
 
 

Fotografie z podzimního vyrábění 3. oddělení školní družiny.

     

Zprávy ze školní družiny
 
Poprvé v letošním školním roce Vám, rodičům a ostatním našim příznivcům a čtenářům, přináším zprávičky z činnosti 1. oddělení školní družiny a výsledky tradičního celodružinového turnaje v postřehové hře DOBBLE.
 
V rámci projektu „Řemeslníkem na zkoušku aneb kolik řemesel znáš, tolikrát jsi člověkem“ jsme se seznámili a vyzkoušeli již 3 řemesla. První bylo řemeslo hodinářské. Seznámili jsme se s jeho vývojem, četli si o různých hodinách, luštili anagramy, hádali hádanky. Nakonec si každý vyrobil své hodiny a pracovali jsme s nimi. Každý den jsme si zkoušeli určovat, kolik je hodin, zkoušeli jsme nastavovat hodiny a dávali si navzájem „hodinové“ hádanky. Většina dětí na závěr několikadenní práce uměla poznat, kolik je hodin. Malé děti z přípravné třídy si zase vytvořily ciferník s ročními obdobími.
 
 
Dále jsme se seznámili s loutkářstvím. Povídali jsme si, jak vše vznikalo, o loutkáři Matěji Kopeckém, o Josefu Skupovi, o muzeu loutek v Chrudimi, prohlíželi si obrázky. Dozvěděli jsme se něco o dělení loutek podle materiálu, podle způsobu jejich vedení a také to, že české loutkářství bylo v roce 2016 zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO. Nakonec si každé dítko ušilo svého maňáska – kočičku, medvídka, šaška podle svého výběru. Práce se dětem opravdu povedla. Šily i holčičky z přípravné třídy. 
 
       
 
Dalším řemeslem, bez kterého by žádný maňásek nevznikl, bylo krejčovství. Seznámili jsme se s pojmy – míry, střih, přídavky na švy, řešili jsme hádanky, anagramy. Vybarvovali jsme omalovánky švadlenek a krejčíků. Ukázali jsme si, jak se stříhá. Zkoumali jsme, na co je krejčovská panna, jaké jsou krejčovské pomůcky a druhy stehů a na co se používají. Učili jsme se navlékat jehlu a zapošívat. Ušili jsme si své maňásky. Každé dítko má svou kartu řemeslných erbů. Splní-li vše v rámci daného řemesla, příslušný erb si vystřihne a nalepí na svou kartu. Na závěr školního roku pak bude pasováno na všestranného řemeslníka.
 
 
Loutkářství dětem tak učarovalo, že se v rámci individuálních činností věnovaly loutkovému divadlu, dělaly si scénáře, připravovaly kulisy, maňásky. Ozval se zvoneček, zhaslo se světlo a mohlo se začít hrát. Děti byly tak dychtivé, že to ani naše malé divadélko nevydrželo. Musely si potom udělat náhradní scénu. Tímto děkujeme také pánům školníkům, že nám tak rychle opravili naše divadélko. Děti mohou pokračovat a probouzet svou fantazii v příbězích. A že ji mají opravdu bujnou.
 
   
 
V průběhu měsíce října jsme v rámci projektu „Hnědá, žlutá, červená, co to asi znamená?“ sbírali přírodniny, povídali si o proměnách přírody na podzim a vytvářeli podzimní obrázky. Krásné počasí nás zvalo do přírody, kde jsme si dělali piknik nebo příbytky pro mravenečky nebo schovávačky pro ploštice.
 
               
 
A jak dopadl celodružinový turnaj v postřehové hře DOBBLE? To vidíte na fotkách. Všechny děti dostaly drobnou sladkou odměnu, ty úspěšnější potom diplomy, medaile a menší cenu.
G. Teichmanová, 1. oddělení ŠD
 
   
 
Děti z 2. a 3. oddělení školní družiny se baví tím, že si připomínají zapomenutá řemesla. Tentokrát přišel na řadu švec.
Z. Homzová
 
 
 

Říjen 2022

Ukázky z podzimního tvoření dětí ze 3.oddělení ŠD. 

       

Červen 2022

 
Uteklo to. Máme tu závěr školního roku se vším, co k tomu patří – soutěže, dovádění venku, uklízení v oddělení, činnosti, ve kterých se fantazii meze nekladou a jsou plně v režii dětí samotných. Celý rok jsme pracovali, hráli si, plnili různé úkoly, hádali, luštili rébusy a křížovky, soutěžili. Jako odměnu získávaly děti různá razítka. Každý měsíc jsme si je zapsali do notýsků a právě teď přišel čas zúčtování. Sečetla jsem všechna nasbíraná razítka za celý školní rok u každého a výsledkem bylo včerejší vyhodnocení, předávání diplomů a drobných předmětů a cen, nechyběla ani sladkost pro každého. Moc báječné odpoledne. Děti si vytvořily fajn partu. Pomáhají si, fandí si, prostě jsou to kamarádi. A já se budu moc těšit na společná dobrodružství příští školní rok.
G. Teichmanová, školní družina, 1. oddělení
 
 
 
V rámci projektu „Rozkvetlá louka“ jsme s dětmi vytvářeli květinky na tvořítku a modelovali jsme z drátu stonek a lístky. Další naší činností bylo putování po okolí. Vyhledávali jsme jednotlivé rostliny, zkoušeli jsme je pojmenovávat a tvořili jsme při tom krásné obrázky. Dále nás čeká práce s atlasy, vyhledávání rostlin, které jsme v přírodě objevili, jejich pojmenovávání, poznávání a povídání o léčivých rostlinách.
G. Teichmanová, vedoucí ŠD
 
                               
 

Den dětí ve fotografiích vedoucí školní družiny G. Teichmanové...

                                       

Květen 2022

Nedávné aktivity a výrobky školní družiny ve fotografiích... (autor G. Teichmanová)

Den matek

 

Dopravní závod

                       

Soutěž "Bystré hlavičky"

 

Výrobek ptačí mláďátka ze šustí

Velikonoce

             

Den Země

Duben 2022

Velikonoční poklad nalezen

Dnes, 8. dubna 2022 jsme se s dětmi vydali hledat velikonoční poklad. Cesta k němu nebyla ledajaká. Byla vytyčena červenými fáborky a děti cestou hledaly žlutá, oranžová a bílá vajíčka, která skrývala různé úkoly. Například hádaly hádanky, vytvářely skupiny podle počátečních písmen jejich křestních jmen, luštily názvy jednotlivých velikonočních dní, zpívaly písničku, vyjmenovávaly jarní květinky a ptáčky, běhaly štafetu, skákaly žabáky. Splnily celkem 12 úkolů. Za každý splněný úkol si vylosovaly jedno barevné vajíčko, na kterém bylo na zadní straně vždy jedno písmenko. Posledním úkolem bylo sestavit z těchto písmen slovo a tím se dozvědět, jaký poslední úkol děti čeká. Samozřejmě, že se to dětem povedlo sestavit a dozvěděly se, že je někde poblíž schovaný poklad. V úkrytu na ně čekala hromada velikonočních vajíček.

G. Teichmanová, školní družina

        

Únor 2022

Začátkem ledna proběhl Desetiboj tělesné zdatnosti. Tento desetiboj se stal již tradičním, opakuje se každoročně, protože děti rády soutěží, rády se mezi sebou měří a po tomto turnaji se hodně ptají. Uskutečnil se ve 4 kategoriích, podle tříd. Soutěžilo se v 10 discíplínách: plížení, skok přes švihadlo, dřepy, sedy – lehy, rychlostní vějíř, stepy, driblink, míč o stěnu, činky, běh 200 m.
 
     
 
Sněhu v lednu moc nenapadlo, ale i to málo si děti užily. Dokonce se nám podařilo postavit sněhuláky, a to nejen reálné, ale také alternativní. Použili jsme skartovaný papír, tapetové lepidlo a modelovali sněhuláky, které jsme potom nalepili do předem připraveného obrázku. Dětem se práce zpočátku moc nepozdávala, vadila jim slizká směs lepidla a papíru. Ale nakonec vznikly krásné práce.
 
     
 
V rámci projektu „ROZTRHLA SE PEŘINA, VENKU SNĚŽIT ZAČÍNÁ“ jsme s dětmi poznávali různá zvířátka, vyhledávali jsme je v knihách, četli si o nich různé zajímavosti, luštili jsme křížovky, soutěžili v družstvech v hádání zvířat, hráli pexeso, kde jsme spojovali dvojice „zvíře – stopa“. Naše stopování jsme zakončili v přírodě postřehovou hrou „Poznáš, kdo tu byl“. V parku jsem rozmístila v označeném terénu obrázky 15 zvířecích stop. Děti dostaly startovní kartu s 15 obrázky zvířat a k nim měly v terénu hledat stopy a přiřazovat je správně do tabulky. Počasí nám přálo a děti si to užily. Soutěž jsem vyhodnotila a hned druhý den, protože děti byly netrpělivé, jsme vyhlásili výsledky.
 
               
 
V rámci individuálních činností si děti hrají nebo se věnují různým technikám, které mají oblíbené a které je baví. U nás v 1. oddělení školní družiny teď převládá šití. Děti jsou šikovné a učenlivé a hlavně chtějí něco dělat. Teď šijeme kocourky. Ti jsou také zvířátkem, které provází děti z 1.A celým jejich první rokem ve škole. 
(G. Teichmanová, vedoucí školní družiny)
 

Leden 2022

Předvánoční čas ve školní družině

V průběhu prosince jsme si ve školní družině každý den četli adventní příběhy a losovali jsme z adventního kalendáře, zapalovali jsme svíce na adventním věnci, seznamovali se s tradicemi. Trávili jsme čas v přírodě, využili jsme i sníh, který trochu napadl a pro děti bylo připraveno několik adventních dílniček v oddělení školní družiny. Vyráběli jsme adventní věnce, drátkovali jsme adventní ozdoby, šili z plsti vánoční stromečky, vystřihovali jsme andělíčky a vánoční hvězdičky, které jsme vlepili do pedigového kolečka. Dětem jsem „uvařila“ samotvrdnoucí hmotu, ze které modelovaly Josefa, Marii a Ježíška a dotvořily tak svůj Betlém. Předvánoční čas jsme si společně užili a děti si odnesly spoustu vlastnoručně vyrobených drobností, které určitě potěšily jejich blízké.

G. Teichmanová, školní družina

                                 

Listopad 2021

Školní družina aneb dobrodružství začíná

A je tu opět další školní rok. Věříme, že se už tentokrát nebudou školy zavírat a my dohromady budeme mít spoustu času na společná tvoření, hraní, dobrodružství, sportování, že zažijeme spousta srandy. V rámci měsíce září jsme se spolu všichni poznávali. Aby nám společně bylo hezky, vytvořili jsme si pravidla, která se všichni snažíme dodržovat. A musím říct, že se nám to celkem daří. První naší společnou dílničkou byla práce s bramborou. Děti si přinesly 2 brambory. Z jedné jsme tvořili tiskátka, která jsme použili při výrobě prostírání. Z druhé jsme vytvářeli korále nebo náramky. Děti byly moc šikovné a vše se jim náramně povedlo.

V říjnu jsme v rámci projektu „Čáry máry s podzimními dary“ vytvářeli nádherné podzimní věnce. Děti si vystřihly šablonu, kterou polepily kousky kůží v podzimních barvách. Na takto připravený věnec si potom naaranžovaly nasbírané přírodniny, které si na něj nalepili tavnou pistolí. Nikdo se nebál, všechny děti si chtěly vyzkoušet práci s pistolí, vznikly úžasné věnečky a nikdo se nespálil. V říjnu jsme ještě začali tzn. „putovní“ podzimní dílny, kdy se děti střídají v jednotlivých odděleních a vytvářejí různé podzimní drobnosti (skřítky z ponožek, zápichy, věnečky, jablíčka). V říjnu jsme též běhali štafetu na školním hřišti. Soutěžili jsme v družstvech, ve kterých bylo vždy stejné zastoupení dětí z jednotlivých tříd, aby byla všechna družstva stejně „silná“ a mohla soutěžit spolu. Dětem se to moc líbilo a zapojily se i děti z přípravného ročníku. Dále máme rozehraný tradiční celodružinový turnaj v postřehové hře DOBBLE ve 4 věkových kategoriích. Snad se nám ho podaří brzy dohrát, děti jsou teď docela nemocné. S výsledky vás určitě seznámím v další zprávičce.

G. Teichmanová, vychovatelka ŠD

               

Květen/Červen 2020

DESETIBOJ BYSTRÝCH HLAVIČEK

Poslední dva týdny v dubnu a první týden v květnu se uskutečnil desetiboj bystrých hlaviček dětí z 1.A. Testovali jsme paměť, postřeh, zrakové vnímání, sluchové vnímání, poznávali geometrické tvary, zkoumali schopnost orientovat se v rovině, luštili jsme křížovky , zkoušeli, kolik předmětů poznají děti hmatem, jak si poradí s tvorbou slov na daná písmena, jakou mají sluchovou paměť. Dětem se to líbilo, pracovali jsme také venku, v Klášterní zahradě. Soutěž vyvrcholila vyhlášením vítězů, předáním diplomů a drobných cen.

 

SVÁTEK MATEK

Jaká je vlastně tvoje maminka? Tak zněla moje otázka, když jsme se společně posadili do kroužku. Hezká, milá, hodná, krásná, šikovná, prostě moje, odpovídaly děti s přehledem. Vyprávěly, co vše s maminkou doma dělají, jak jí pomáhají, jak společně tráví volný čas. Byla to příjemná tři odpoledne, kdy jsme rýmovali na téma „maminka“, povídali si a vyráběli dárečky. Tkali jsme kuchyňské podložky pod hrnce plné dobrot od maminky, drátkovali jsme srdíčka, která jsme následně zdobili korálky.

 

KVĚTINOVÝ TÝDEN

Během tohoto týdenního projektu jsme hledali v atlasech různé květiny, potom jsme je hledali v přírodě, učili jsme se jejich názvy. S holčičkami jsme se učili plést věnečky ze sedmikrásek a smetánky lékařské. Závěrem jsme si i nějaké kytičky vyrobili, vybarvovali jsme omalovánky květin, vyšívali jsme a šili.

DĚTSKÝ DEN

První týden v červnu jsme s dětmi slavili jejich „den“. Opět jsme soutěžili, v oddělení i venku. Děti si vylosovaly barvu, tím se rozdělily do 4 družstev a mohlo se začít. Podle zadaných indicií děti hledaly zvířata a pohádkové postavy, hádaly hádanky, na chodbě prošly na čas „RUKA NOHA“ dráhu. Venku se přetahovaly, snažily se dostat balónky do správných barevných otvorů. Za každou disciplínu dostaly podle umístění body. Nakonec jsme vše vyhodnotili, družstva dostala sladkou odměnu podle celkového umístění a všichni potom slízali studenou odměnu.

INDIVIDUÁLNÍ ČINNOSTI

V rámci těchto činností si děti hrají, stavějí si a baví se podle své fantazie. Některé vymýšlejí, co by si mohly vyrobit, co by se jim líbilo a bavilo je. Protože se snažím děti nejen motivovat, ale zároveň je podpořit, tak pokud to jen trochu jde, vyjdu jim vstříc. A to potom vznikají krásné věci, jako například tito jednorožci.

(G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny)

3.5.2021

Děti vyráběly srdíčka k nadcházejícímu Dni matek.

19.2.2021

Děti v družinové skupině paní Miluše Kuřátkové vyráběly lékárničku a učily se obvazovat kamaráda.

Bobování, koulování a válení ve sněhu dovoleno!

17.2.2021

Konečně zase nasněžilo a my jsme si mohli s dětmi dosyta užívat radovánky se sněhem. Ve školní družině máme několik bobů a lopat, které jsme mohli využít. Téměř každý den po obědě jsme chodili s dětmi bobovat, stavět hradby, sněhuláky nebo se koulovat. Děti si nikdy nestěžovaly, že by jim byla zima, že by nechtěly ven, užívaly si tyto chvíle se sněhem a byly nadšené. Byli jsme bobovat na dětském hřišti, u pošty a v klášterní zahradě. Tam se nám líbilo nejvíc. Chodí tam málo lidí a je tam krásný, a podle dětí dlouhý kopeček.
G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny
 

15. 2. 2021

Žáci 2.B vyráběli papírové sněhuláky v družinovém oddělení paní Miluše Kuřátkové.

Kocourek Modroočko
14. 2. 2021
 
Před Vánocemi jsem začala s dětmi z první třídy, které navštěvují mé oddělení, číst knihu Z deníku kocoura Modroočka. Dětem se příběhy moc líbily. Vždy krásně zpětně reagovaly. Udělali jsme si i čtenářské dílničky. Děti podle obrázků poznávaly hrdiny z knihy, dokončovaly příběhy, hádaly hádanky, luštily drobné záhady, vybíraly si omalovánky se zvířátky z knihy. Také jsme se slovy z jednotlivých příběhů hráli paměťové hry. Děti získávaly za jednotlivá řešení rébusů a odpovědi na otázky obrázková razítka. Byla s nimi radost pracovat. Protože byly opravdu nadšené z kocourka Modroočka, udělala jsem střih a ušila jsem tzv. motivačního Modroočka. V rámci tvořivé pracovní dílny jsem prvňáčkům nabídla možnost si taky takového kocourka ušít. Zájem předčil má očekávání. Šili chlapci i holčičky, každý den se sami hlásili k práci. Jsou to prvňáčci a někteří drželi jehlu poprvé v ruce. Někomu se práce zpočátku nedařila, ale neodradilo je to. Zkoušeli a zkoušeli, až se jim první stehy podařily správně a pak už to šlo samo. Samozřejmě jsem jim trochu pomohla, přišila jsem jim ouška a pomohla jsem jim při všívání nožiček a ocásku. Ze všech kocourků jsem měla velkou radost nejen já, ale hlavně děti.
G. Teichmanová, vedoucí vychovatelka školní družiny
 
 
Adventní čas v 1. oddělení školní družiny a Družinový turnaj v postřehové hře DOBBLE
18.12.2020
 
V 1. oddělení školní družiny se spojily obě první třídy a společně trávily adventní čas. Vyrobili jsme si adventní věnec a seznámili se též s jeho symbolikou. Každý den jsme zapalovali adventní svíce a četli si adventní příběhy, losovali z adventního osudí jednotlivce, kteří si mohli vzít z adventního stromečku sladkou ozdobičku. Proběhlo též několik dílniček, kde děti vytvářely drobnosti, kterými obdarovaly své blízké nebo si vyzdobily své pokojíčky doma. Společně jsme vytvářeli také vše na výzdobu oken.
1. dílnička - výroba adventního věnce
2. dílnička – výroba čertíků
3. dílnička – výroba Betlémků
4. dílnička – výroba a zdobení vánočních stromečků
5. dílnička – výroba adventních zápichů
6. dílnička – výroba drobných pedigových ozdob
Družinový turnaj v postřehové hře DOBBLE
Na podzim se uskutečnil celodružinový turnaj v postřehové hře Dobble. Děti byly rozděleny do kategorií podle ročníků. Jelikož byly školy zavřeny, dohrával se turnaj déle, než jsme předpokládali. Výsledky zatím jedné kategorie, kategorie prvních tříd, přinášíme v této zprávě. Celkem se v této kategorii zúčastnilo 14 dětí. Na třetím místě skončila Nela Hladíková, druhá byla Nina Ptáčková a zlatou medaili získala Viktorie Grohová. Všechna děvčata si odnesla diplom, medaili, drobnost a sladkost. Jen Nina z důvodu nemoci při vyhlašování chyběla. Všem moc gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů v připravovaných akcích ve školní družině.
G. Teichmanová, ŠD