9. třídy (L. Kubásková, S. Macková)

30. června 2022

Dnes se s námi rozloučili deváťáci, a to formou děkovného proslovu, střihového videa i společného zpěvu písně. Žákům v jejich budoucím životě přejeme hodně štěstí a pohody!

                                                                                 

25. května 2022

Projektový den
 
Žáci 9.A a 9.B měli možnost nahlédnout do procesu textilní výroby, která má v našem kraji dlouholetou tradici. V polické Vebě strávili dopoledne plné interaktivního poznávání v rámci speciálně zaměřeného projektového dne "Textilní výroba v našem kraji". Kromě praktických ukázek a výkladu o celém procesu výroby si sami vyzkoušeli obarvit připravenou textilii. Díky projektovým dnům si žáci rozšiřují obzory v polytechnických oborech, případně získávají motivaci k dalšímu studiu.
(L. Kubásková)

     

16. května 2022

Žáci z 9.A si udělali výlet do Adršpašských skal. Přestože byl pátek třináctého, vše proběhlo v naprosté pohodě, a to i díky paní učitelce Janě Sukové a asistentovi Radkovi Plevovi. 

           

22. února 2022

Pozoruhodné výtvarné práce žáků 9.A vznikly pod vedením paní učitelky Kuřátkové.