Společné

28. června 2021
 
Dopravní hřiště a Schrollův "ZOO" park
 
Dnes to v okolí Masaryčky žilo. Děti z II. stupně přichystaly pro své mladší spolužáky bohatý program. Ti nejmladší trávili dopoledne ve Schrollově parku, který se proměnil na ZOO. Po celé ploše bylo umístěno několik stanovišť, každé pojmenované po nejrůznějších zvířatech, čemuž odpovídala i náplň skupinových či individuálních úkolů. Čtvrté a páté třídy byly hned vedle na hřišti, kde pro ně byl přichystaný cyklo-program, při kterém si děti zdokonalily teoretické i praktické jízdní schopnosti. Úvodní setkání i závěrečné vyhodnocení proběhlo v amfiteátru u školní zahrady, nechyběla sladká odměna ani diplomy pro nejúspěšnější "kolaře".
 
     
 
1. června 2021
 
Letní dopoledne v klášterní zahradě
 
Na 1. června připravila Maiwaldova akademie Osvětový Den dětí v klášterní zahradě, jenž by zaměřený na téma Dub. Program, který byl inspirován zřejmě nejkrásnějším broumovským stromem a jehož se během dopoledne postupně zúčastnilo 8 prvostupňových tříd Masarykovy školy, mj. zahrnoval vyprávění příběhu dubu, přesazování mladých stromků nebo výrobku skřítka Dubáčka. Za pěknou akci a její hladkou organizaci děkujeme!

               

9.5.2021

Děti z 2.B a 3.A popřály vše nejlepší svým maminkám.

          

30.4.2021

Jelikož se čarodějnice už druhý rok nemohly pálit, je třeba počítat s jejich zvýšeným výskytem mezi obyčejnými smrtelníky. Jedna taková stihla vniknout i na naši školu.

20. 1. 2021

Děti z vyšších prvostupňových tříd dostaly za úkol nějakým vizuálně zajímavým způsobem ztvárnit aktuální letopočet, případně využít sněhové nadílky a trochu si s bílým materiálem vyhrát. Zde jsou některé výsledky, které dokazují tvořivou nápaditost našich žáků.

 

Prosincové shrnutí

20. 12. 2020

Protože vláda stihla z prosincového školního režimu utnout „pouhé“ dva dny, žáci – především ti prvostupňoví – se měli opět možnost pravidelně vídat. Volný pohyb byl sice značně okleštěn, třídy se nemohly mísit, nešlo si zazpívat ani zacvičit. Nic ale nemohlo zabránit vánočnímu ladění, které bylo logicky hlavním tématem daného měsíce. A protože je adventní rozjímání především stavem duše, neměly tentokrát restriktivní zásahy až tak zásadní dopad.
Děti měly sestavený rozmanitý program, a to buď v rámci tříd, nebo celého I. stupně. Pokusily se např. přenést obsah vánoční koledy „Nesem vám noviny“ do formy sms nebo novinového článku, malovaly anděly, lepily vánoční betlémy nebo hned první prosincový týden vyráběly papírový řetěz, jenž měl být - když už nemohlo proběhnout dříve tradiční adventní zpívání - symbolickým propojením všech tříd. A protože jim práce šla dobře od ruky, povedl se jim úctyhodný kousek: když se jednotlivé díly spojily dohromady, činila výsledná délka řetězu bezmála půl kilometru.
Zaměstnanci školy děkují dětem a rodičům za trpělivost a spolupráci, a přejí všem, ať jsou pro ně dny příštího roku klidné, a pokud možno co nejméně ovlivněné vnějšími vlivy.

5.12.2020

Letošní advent se sice musí obejít bez některých tradičních aktivit, v čele s pravidelným zpíváním koled, to však není důvod pro omezení vánoční výzdoby. Od přízemí až po II. patro zdobí první stupeň tematické nástěnky, vánoční stromečky i řetěz, na kterém se podílely všechny třídy a jenž dosáhl bezmála půlkilometrové délky.

 

4.12.2020

Dnes byl speciální den. Již od rána bylo možné na chodbách I. stupně cítit napjaté očekávání a slyšet živé polemiky o tom, jestli navštíví třídy Mikuláš, anděl a čert. Děti se dočkaly, mohly však zůstat v klidu, neboť i čert dodržoval distanční odstup, a proto letos hrozil jenom na dálku.

Vítání podzimu

18.9.2020

V pátek, 18. září, proběhlo na 1. stupni tradiční vítání podzimu. Třídy se z důvodu aktuálních opatření scházely postupně a po celou dobu mezi sebou udržovaly potřebné rozestupy, na celkovém zážitku to ale žádnou kaňku nezanechalo. Propojení mluveným slovem zajistila paní učitelka Květoslava Golová, o hudbu a "hlavní zpěv" se zase starala paní učitelka Barbora Rojkovičová. V příjemně prosluněném, i když lehce chladném - podzim byl v tomto ohledu velmi stylový - dopoledni zazpívaly děti pět písniček, přičemž náležitou gradaci zajistily uhlířovsko-svěrákovské hitovky "Zelenina" a "Září". Právě zpěv těchto skladeb žáci prožívali nejradostněji a nejhlasitěji byly rovněž slyšet jejich improvizované hudební nástroje, které si někteří z nich vyrobili při "výtvarce". Šlo o velmi příjemné a důstojné přivítání nejbarevnějšího období v roce.

Sportovní den

16.9.2020

Ve středu, 16. září, proběhl na 1. stupni sportovní den. Žáci testovali své fyzické schopnosti na deseti stanovištích, jež byly rozesety na nově zrekonstruovaném sportovním hřišti vedle školy, a mezi kterými nechyběly disciplíny jako skok do dálky nebo posilování činkami. Vrcholem celého prosluněného dopoledne byl "olympijský běh", jenž vedl od hřiště přes "Černou stezku", cyklotrasu pod hradbami, klášterní schody a Schrollův park. Některé děti tento zhruba dvoukilometrový okruh pojaly spíše oddychově a přetvořily si jej na vlastní disciplínu "olympijský pochod", jiné k němu však přistoupily vpravdě vrcholově a dostávaly ze sebe maximum na celé trati. Všem žákům nicméně patří pochvala za účast, největší poděkování pak míří k organizátorce celé akce, paní učitelce Petře Haškové.