I. stupeň

Telefonní čísla
přízemí sborovna   604 647 232
1. patro sborovna - 604 603 392
2. patro sborovna - 604 691 410

Výlety, exkurze - 739 557 158

Přízemí
1.B - Mgr. Barbora Rojkovičová - barbora.rojkovicova@mzsbroumov.cz
2.A - Mgr. Petra Hašková - petra.haskova@mzsbroumov.cz
3.A - Mgr. Květoslava Golová - kveta.golova@mzsbroumov.cz
3.B - Mgr. Helena Sekelská - helena.sekelska@mzsbroumov.cz
4.B - Mgr. Hedvika Pešoutová - hedvika.pesoutova@mzsbroumov.cz

1. patro

1.A - PaedDr. Jarmila Nyklíčková - jarmila.nyklickova@mzsbroumov.cz
2.B - Mgr. Eva Hubková - eva.hubkova@mzsbroumov.cz

4.A - Mgr. Irena Krejčová - irena.krejcova@mzsbroumov.cz
5.A - Mgr. Michaela Říhová - michaela.rihova@mzsbroumov.cz
5.B - Mgr. Dana Freiwaldová - dana.freiwaldova@mzsbroumov.cz

2. patro
přípravná třída -
Bc. Pavlína Černochová - pavlina.cernochova@mzsbroumov.cz