II. stupeň

Telefonní čísla
1. patro sborovna 604 468 771
2. patro sborovna - 731 172 195
Výlety, exkurze - 739 556 239

1. patro sborovna
8.B - Mgr. Marie Voláková - marie.volakova@mzsbroumov.cz
9.A - Mgr. Jitka Kleprlíková - jitka.kleprlikova@mzsbroumov.cz
9.B - Mgr. Jindřiška Vašáková - jindriska.vasakova@mzsbroumov.cz
6.B - Mgr. Zbyněk Muzikář - zbynek.muzikar@mzsbroumov.cz
7.B - Ing. Libuše Kubásková - libuse.kubaskova@mzsbroumov.cz
Mgr. Lenka Černochová - lenka.cernochova@mzsbroumov.cz
Michaela Matějová - michaela.matejova@mzsbroumov.cz
Mgr. Vladislava Valešová - vladislava.valesova@mzsbroumov.cz
Ing. Lucie Andršová Mundlová - lucie.andrsova@mzsbroumov.cz
Aleš Kučera - ales.kucera@mzsbroumov.cz
Eva Miler - eva.miler@mzsbroumov.cz
Pavlína Brožová - pavlina.brozova@mzsbroumov.cz

2. patro sborovna
8.A - Mgr. Monika Sloupenská - monika.sloupenska@mzsbroumov.cz
7.A - Mgr. Soňa Macková - sona.mackova@mzsbroumov.cz
6.A - Mgr. Andrea Knytlová - andrea.knytlova@mzsbroumov.cz