II. stupeň

Telefonní čísla
1. patro sborovna   604 468 771
2. patro sborovna - 731 172 195
Výlety, exkurze - 739 556 239

1. patro sborovna
Aleš Kučera - 6.A
Mgr. Jaroslav Šolc - 6.B
Ing. Libuše Kubásková - 7.A
Mgr. Marie Voláková - 8.B
Mgr. Zbyněk Muzikář - 9.A
Mgr. Jindřiška Vašáková - 9.B
Mgr. Jitka Kleprlíková
Mgr. Martin Jankovský
Mgr. Vladislava Valešová
Mgr. Petr Jirman
Eva Miler

2. patro sborovna
Mgr. Soňa Macková - 7.B
Mgr. Monika Sloupenská - 8.A