Společné

Květen 2022
 
Dravci na školním hřišti
 
Již poněkolikáté zavítala do Broumova společnost Zayferus se svojí jedinečnou akcí, jejímž cílem je představení známých, méně známých, i zcela unikátních dravých ptáků. Prosluněné dopoledne bylo pro dané téma jako stvořené, a tak se místní žáci mohli ve dvou turnusech pohodlně sejít na hřišti vedle Masarykovy školy. Obsahem programu byla teoretická (avšak jako vždy nadmíru zábavně podaná) část s popisem jednotlivých letců, jež vyvrcholila kvízem a šancí na výhru pro ty, kteří dávali dobrý pozor. Odměnou byly hodnotné ceny, dva odvážlivci měli dokonce možnost na své ruce zachytit přistávajícího supa. Druhá polovina programu byla zasvěcena velkolepé ukázce přirozeného chování a lovecké činnosti některých dravců, včetně důmyslného hledání a záchytu kořisti. Když poté nad školou a přilehlým okolím zakroužil majestátní orel (což kupodivu nijak nerozhodilo místní čápy ani drobné ptactvo), bylo jasné, že akce od moravské firmy patří mezi ty, které se vyplatí zhlédnout opakovaně. Děkujeme a už se těšíme na příště!
 
                                     
 
Taneční představení v Dřevníku
 
Žáci naší školy zhlédli Ročníkové vystoupení tanečního oboru, které pro ně připravila Základní umělecká škola Broumov. Show plná hudby, efektů a především skvělých výkonů jednotlivých aktérů či celých tanečních skupin, překypovala energií a dle reakcí publika bavila po celou dobu svého - více než hodinového - trvání.
 
       
 
Návštěva seminářů
 
Pro žáky vyšších ročníků byly v místní knihovně připraveny semináře, jejichž obsah se věnoval tématům "mediální výchova" a "společenské soužití s cizinci". Vedle představení základních teoretických východisek bylo součástí programu i aktivní zapojení žáků, kteří se při práci ve skupinkách zaměřili na druhy, potažmo tvorbu rozdílných mediálních sdělení.
 
   
 
Exkurze do hlavního města

Další z tradičních akcí, která se po covidové pauze vrátila na program naší školy, je poznávací exkurze do Prahy. Tu paní učitelka Jindřiška Vašáková organizuje pro druhostupňové žáky již od roku 1999. Letos se autobus do hlavního města vydal 27. dubna, a to za brzkých ranních hodin. Možné nevyspání ale mizelo s tím, jak se výletníci čím dál více blížili ku Praze. Zdálo se totiž, že by mohlo vyjít počasí, což se posléze opravdu potvrdilo. Žáci si tak za doprovodu učitelek a asistentek mohli naplno užít okruh historickým jádrem české metropole, jenž započal u Obecního domu, pokračoval - mimo jiné - cestou kolem Prašné brány, Stavovského divadla a Betlémské kaple, a finišoval nezbytným přechodem Karlova mostu a návštěvou o fous mladší sestry pařížské Eiffelovky, tedy Petřínské rozhledny. Součástí celého okruhu nebylo "pouze" zhlédnutí historických skvostů a významných míst, ale rovněž poznávání uměleckých slohů, jejich rozdílů a architektonických jedinečností. Po sladké odměně v podobě návštěvy zmrzlinového koutku se výletníci vydali na cestu domů, kam navečer úspěšně dorazili.

   
 
Fanoušci kultury si 3. května udělali výlet do hradeckého Klicperova divadla. Na programu byl Kupec benátský od Williama Shakespeara.
 
 
Duben 2022
 
Dnešní den patřil čarodějnicím a čarodějům! Celý I. stupeň si užíval zábavné prosluněné dopoledne, a to na stanovištích rozestavěných na naší zahradě, vedle Ulity, na školním hřišti i ve Schrollově parku. Jednotlivé úkoly, mezi kterými nechybělo tancování a nezbytné pálení (nikoli čarodějnic, ale dříví za účelem opečení špekáčků), pro své mladší spolužáky připravili žáci druhého stupně. Ti se svých pořadatelských rolí chopili opravdu svědomitě a patří jim za to velký dík. Obdiv si zaslouží i rodiče a děti, kteří zapracovali na čarodějnických oblecích, čímž dodali celé akci věrohodnost a stylový lesk.
 
                                             
 
O čarodějnickou výzdobu se na II. stupni tradičně postarala paní učitelka Kubásková...
 
       
 
Barevný volejbal je tradiční sportovní akcí naší školy. Letos se jej zúčastnilo 69 dětí, které byly rozděleny do dvou hlavních skupin: žluté (1. třídy) a oranžové (3. až 5. třídy). Skupinky žáků bojovaly celé dopoledne a spořilovská hala se stala svědkem nejednoho napínavého klání, z nichž nakonec jako vítězové vzešli Pepa s Jáchymem z 1.B a Róďa s Jonášem ze 4.A. Pochvalu si ovšem zaslouží každý ze zúčastněných, včetně fanoušků (na své spolužáky se přišly postupně podívat všechny prvostupňové třídy), pomocníků, a zejména hlavních organizátorů celé akce, kterými byla jako vždy paní učitelka Sloupenská a pan Bartoň.
 
             
 
V pondělí 25. dubna proběhla v sále Dřevník slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, jež se v Broumově konala již popáté. Do letošního ročníku se zapojil rekordní počet účastníků, přičemž Masarykova škola měla dokonce dvojnásobné zastoupení. Příběh paní Vlasty Zbořilové přednesla dvojice Linda Štejnarová a Jan Vrbata, o paní Marianně Tomašovské povídala Kateřina Krupičková a sestry Hůlkovy. O pedagogické vedení se starala paní učitelka Vašáková, resp. paní učitelka Šrůtková. Oba příběhy budou zanedlouho ke zhlédnutí na oficiálních webových stránkách projektu.
 
 
 
V pondělí čekalo na žáky z 1.A a 2.B zajímavé setkání. Naši školu navštívila nevidomá polská básnířka paní Halina Kuropatnická. Nechala děti nahlédnout do světa těch, kteří se nemohou opřít o svůj zrak. Seznámila malé školáky s Braillovým písmem a s příběhem jeho vzniku, ukázala jim pomůcky na psaní i knížky napsané tímto písmem. Nechyběly ukázky její poezie. Žáci zjistili, že polština jim není cizí a spoustě slov rozumí. Poděkování patří paní učitelce Věře Kopecké, která nám besedu zprostředkovala a také po celou dobu tlumočila. (K. Golová)
 
           
 
Čtenářský klub s Mončou
 
V Městské knihovně si pro nás přichystali velikonoční program. Přečetli jsme si knížku Králíčkovo přání, kde králíček na konci svého putování poznal, že největší štěstí v životě je mít kolem sebe přátele. Během četby jsme si i my svá přání napsali. Splní se nám? Kdo ví? Dále jsme zdobili vejdunky novinovými proužky, barevnými stuhami a pentlí. Ta teď zdobí prostory knihovny. Tímto bychom chtěli moc poděkovat Janě a Marušce za krásné programy, které nás vždy moc baví a jsou pro nás velikým přínosem. Už teď se těšíme na další.
Monika Panchártková
 
 
 
Velikonoční jarmark
 
1. dubna proběhl na Mírovém náměstí Velikonoční jarmark. V našem stánku byly k zakoupení nejrůznější tematické výrobky, jež vyráběli žáci I. stupně. Výtěžek vybraný trojicí "prodavaček" K. Golovou, P. Haškovou a R. Veselou, se přemění v dárky a školní pomůcky pro ukrajinské děti, které toho času přebývají v Křinicích. 
 
                              
 
Březen 2022
 
Ve středu 16. března se šest žáků z II. stupně naší školy zúčastnilo místního kola znalostní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Cílem soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí nejen mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce ze zhruba 10 zemí Evropy. Soutěž probíhala formou testu i poznávačky. Naši žáci si vedli skvěle. Trojice Nikola Hrobařová, Linda Štejnarová a Jan Vrbata z 9. B se až po rozstřelu umístila na velmi pěkném pátém místě. Róza Pozlerová, Eliška Buchtová a Žaneta Kovářová z 8. A se umístily na skvělém třetím místě. A nakonec  to nejlepší! Sedmáci Venda Harasevič, Míra Parpel a Kuba Pavlík dosáhli úžasného druhého místa! Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy! (A. Kučera)
 
           
 
Právě dnes uplynulo 430 let od narození Jana Amose Komenského. Je to jednak důvod, proč se pochlubit velkolepou podobiznou, která se (díky paní učitelce Kubáskové) nedávno objevila na chodbě vedle hlavní sborovny. Zároveň je - vzhledem ke Dni učitelů - vhodné poděkovat kantorkám a kantorům za jejich práci. Samozřejmě nejen těm z "Masaryčky", ale úplně všem.
 
 
 
Ani II. stupeň není ochuzen o atmosféru právě nastoupivšího jara (výzdobu tradičně připravila paní učitelka Kubásková).
 
          
 
Vítání jara
 
Na naši školu se po masopustní slavnosti vrátilo i Vítání jara. Na akci, jež probíhá v amfiteátru na školní zahradě, si s chutí zazpívaly děti z celého I. stupně, stejně jako učitelky, asistentky nebo nejmenší žáčci z Přípravné třídy. Programem nás provedla paní učitelka Golová, hudbu zajistila paní učitelka Rojkovičová, o zapojení aparatury se postarali naši školníci. (video zachycující zpěv písně "Datel", najdete na facebooku školy)
 
     
 
Jaro je už cítit ve vzduchu a nástěnky na I. stupni tento pocit věrně reflektují.
 
               
 
V suterénu a navazující přístavbě Masarykovy školy už nějakou dobu probíhá rekonstrukce poradenského pracoviště. Nové zázemí školních psychologů a speciálních pedagogů si vyžaduje obnovení drenážního systému, který zabrání vlhkosti a celkově povede ke zkvalitnění příslušných prostor. Práce by měly být hotové do konce května.
 
 
 
Únor 2022
 
Na naší škole mohla po čase proběhnout masopustní slavnost. Věci se ovšem vrací do normálu trochu pomaleji, a tak byla běžně velkolepá podoba této akce lehce upravena. Prvostupňové třídy chodily do tematicky nazdobené tělocvičny postupně, a to v průběhu celého dopoledne. Na děti čekalo šest stanovišť, kde pod vedením pohádkových bytostí (jindy možná asistentek) plnily úkoly a hledaly indicie k nalezení sladké odměny. Nutno zmínit, že převleky většiny žáků byly pestré a mnohdy do detailu propracované. Zkrátka svědčily o důkladné přípravě, za což patří dík nejen dětem, ale i jejich rodičům.
 
                            
 
Na I. stupni už se začíná pozvolna rýsovat téma masopustu, které naplno vypukne tento pátek. (vloženo 21. února)
 
         
 
Leden 2022
 
Adopce na dálku
 
Na světě je mnoho dětí, pro které vzdělání představuje jedinou možnost, jak se vymanit z nepříznivé sociálně-ekonomické situace. I proto naše škola dlouhodobě podporuje projekt Adopce na dálku. Aktuálně se "staráme" o indického chlapce Pramoda Hindalmani, jemuž bude letos 10 let a pro kterého je finanční pomoc zcela zásadní. Za každou, byť sebemenší částku, děkujeme. (příspěvky vybírají třídní učitelé)
 
     
 
Občas se stane, že se chodbou začne rozlévat brnkání akustické kytary. Hned je potom nálada lepší, jako dnes ráno, kdy nám zpříjemnili nástup do školy Milan Demeter a Brian Grundza z osmé, resp. deváté třídy.
 
 
 
Příspěvky prvostupňových dětí do letošní Tříkrálové sbírky.
 
     
 
Prosinec 2021
 
22. prosince si celý II. stupeň zazpíval vánoční koledy. Akce organizovaná paní učitelkou (zde vánoční vílou) Libuší Kubáskovou se povedla i díky doprovodu pana Muzikáře a paní Kuřátkové, a zahanbit se samozřejmě nenechali ani žáci jednotlivých tříd, ať už pěvecky nebo instrumentálně. (videa ke stažení ...zde...)
 
           
 
Lyžařský výcvik - shrnutí
 
Ve dnech od 12. do 17. prosince pořádala naše škola lyžařský výcvik. Čtyřiadvacet dětí z prvního i druhého stupně mělo kompletně k dispozici penzion Vraní bouda v Peci pod Sněžkou, odkud se následně putovalo na dostatečně zasněžené sjezdovky Javor, Smrk, Zahrádky, U lesa a Javořák. Každý den probíhala ranní rozcvička, kterou paní zástupkyně Renata Veselá nemilosrdně rozjížděla v 7.45 (již v 8.00 byla ale pro všechny přichystána chutná snídaně). Děti byly rozděleny do tří skupin, z nichž první vedl pan ředitel - zde ale především sportovec - Jan Voborník, druhou paní Veselá s paní Soňou Mackovou a třetí, konkrétně tu snowboarďáckou, pan Dan Pancner. Všichni si užívali nejen sportovní aktivity, ale také středeční výlet nebo pravidelný večerní program sestavený z nejrůznějších her či kvízů. Podrobné zmapování celé akce, včetně fotodokumentace, bude pro děti i rodiče nachystáno ve čtvrtek, 13. ledna. (pš)  
 
             
 
Vánoční výzdoba na II. stupni byla tradičně v režii paní učitelky Kubáskové.
 
     
 
3. prosince naši školu poctila rovnou dvojnásobná Mikulášská návštěva!
 
     
 
Čtenářský klub v knihovně
 
Dne 29. listopadu jsme se s dětmi ze čtenářského klubu vypravili do knihovny, kde pro nás byl připraven krásný vánoční program. Nejprve jsme si museli poskládat knížku, ve které jsme pak řešili různé hádanky a hlavolamy. Získali jsme číselný kód, který byl klíčem k mikulášské odměně. Mikuláš nám nadělil vánoční omalovánky a záložku do knížky. Poté jsme vyslechli pohádku o čertovi, který byl vyslán na zem, aby přinesl do pekla všechny kominíky, ale nakonec se kominíkem stal sám. Chtěli bychom tímto poděkovat pracovníkům Městské knihovny. Program byl velmi hezký a moc nás bavil.
Michaela Marková
 
   
 
Listopad 2021
 
Svůj vánoční stromek má už i II. stupeň.
 
 
Předvánoční čas na I. stupni
 
Po celkem nadějných vyhlídkách na začátku školního roku se situace opět zašmodrchala a vše se začíná komplikovat úplně stejně, jako tomu bylo loni. Ani letos tedy nemůže proběhnout vánoční zpívání v jeho tradiční podobě, kdy děti na I. stupni společně vítají nejdojemnější čas v roce zpíváním klasických koled. Neznamená to ale, že by žáci byli ochuzeni o vánoční tóny úplně, učitelky jim písně pouštějí do rozhlasu a sborový zpěv tak může probíhat alespoň v rámci jednotlivých tříd. V ohrožení se každopádně neocitly vánoční stromky, jež děti dostaly jako dar od pana Středy z Hejtmánkovic coby poděkování za sběr kaštanů, a které již řádně nazdobené trůní na všech patrech I. stupně.
 
 
 
Návrat do renesance
 
Leonardo da Vinci byl osobností, kterou je na místě si připomínat, zvlášť v době, jež se váže k významnému výročí da Vinciho úmrtí (v roce 2019 to bylo rovných 500 let). Právě za tímto účelem přijela na naši školu dvojice umělců z pardubické agentury Pernštejni. Program musel být přizpůsoben nesnadným aktuálním podmínkám, žáci tedy nejprve v hodinách dějepisu zhlédli hraný dokument, na který dnes navázala výstava doprovázená mluveným slovem výše zmíněného dua Pardubičáků. Děti si mohly prohlédnout nejen tištěné reprodukce nejslavnějších da Vinciho obrazů v čele s Monou Lisou, Portrétem hudebníka a Poslední večeří, ale také prozkoumat některé z převratných vynálezů italského renesančního umělce (např. lucernový systém, samosvorný most, kladkostroj nebo anemometr, jenž měří sílu větru). A protože byly třídy na výstavu vpouštěny postupně, patří dvojici "Pernštejnů" zvláštní uznání za výklad, který si museli střihnout rovnou osmnáctkrát.
 
                     
 
Mládí proti komunismu
 
Plakátová výstava, která v listopadu díky paní učitelce Vašákové doputovala na naši školu, je součástí projektu Měsíc filmu na školách. Žáci si tentokrát mohou přečíst konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Aktuální výstava, potažmo dokument promítaný devátým třídám, poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětského regionu, jako je běloruská plavkyně Alexandra Herasimenjová či běloruská studentka Ksenia Syramalot.
 
          
 
Halloweenská výzdoba na II. stupni byla v režii paní učitelky Kubáskové, pana učitele Kučery a jejich žáků.
 
     
 
Říjen 2021
 
Čtení a divadlení s Míšou
 
Knihy a divadlo patří k sobě. O tom se přesvědčují žáci MZŠ Broumov. V letošním roce na naší škole vznikl klub "Čtení a divadlení", který navštěvují žáci druhých až pátých ročníků. Za první dva měsíce žáci přečetli několik knih, které si poctivě zapisují do čtenářských karet. Navštívili jsme městskou knihovnu, kde jsme se zaregistrovali a půjčujeme si knížky. Na našich schůzkách si knihy nejen čteme a povídáme si o nich, ale zkoušíme je ztvárnit i divadelně. Pan Josef Čapek ve své knize "Povídejme si, děti" píše o klukovi, který se nechtěl mýt, ve vlasech si mu vrabci udělali hnízdo a z těla mu vyrašily kopřivy. Toho kluka si nakonec chtěla vzít za manžela pouze stará shnilá vrba a ostatní lidé se jich stranili. Dětem přišel příběh velmi úsměvný a ještě více úsměvné pro ně bylo, když se ony samy staly shnilou vrbou. V živých obrazech se proměňovaly v umouněného kluka, zamilovanou vrbu i přihlížející babičku. 
Také jsme se učili správnou techniku dýchání a cvičili jazyk, neboť kdo chce být divadelníkem musí umět správně dýchat a nesmí drmolit. Zkuste si i vy říct "nejkulaťoulinkatější" nebo "náš Popokatepetl je ze všech popokatepetlů ten nejpopokatepetlovatější Popokatepetl". Zjistíte, že se vám jazýček pěkně zamotá. Našim dětem se také zamotal, ale nevzdávají to a poctivě trénují. Na schůzkách si užíváme mnoho srandy a objevujeme spousty poutavých příběhů. Pokud vše půjde, jak má a z dětí se stanou alespoň "mini divadelníci", sehrají pro naši školu v závěru roku vlastní představení.
Michaela Marková, vedoucí klubu
 
     <img s