Jiné

Adopce na dálku - Pramod S. Hindalmani
 
Pramod je chlapec, který žije pouze se svou matkou, otec od rodiny odešel. Matka pracuje jako kuli (nekvalifikovaný dělník) a dostává velmi nízký plat. Uživit syna a rodinu je pro ni tedy velmi těžké. To jsou hlavní důvody, proč byl Pramod zařazen indickou diecézí Belgaum do programu Adopce na dálku a naše škola jej zvolila jaké své - již třetí - adoptované dítě, kterému se snažíme získat podporu ve vzdělání. Za každý příspěvek - akce probíhá do 20. června - děkujeme. (více informací u třídních učitelů).
 
 

Loučení a vítání

7.6.2021

Michaela Krutilová, psycholožka Masarykovy ZŠ, odchází na mateřskou dovolenou. Její nástupkyní se stala Barbora Krtičková, která na naší škole již před časem pracovala. Báru srdečně vítáme a Míše za její veškerou práci děkujeme a v další životní etapě přejeme hojně radosti a pohody!

 

Škola "obklíčená" jarem

10.5.2021

      

Co jako škola nabízíme?

17.4.2021

V dubnu probíhá zápis do 1. tříd, a tak je na místě zmínit několik informací o naší škole:
Masarykova základní škola má dlouholetou tradici.
V současné době jsou budovy školy moderně vybaveny.
Máme počítačové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule na prvním i druhém stupni, školní hřiště s umělým povrchem, rozsáhlou zahradu k využití školní družinou a sloužící i jako venkovní učebna s naučnou stezkou.
Pro žáky je k dispozici nově vybavená cvičná kuchyňka a dílna. Modernizací prošla i školní tělocvična.
Po vyučování mohou děti trávit čas v prostorných a útulně zařízených odděleních školní družiny.
Ve škole je široká nabídka volitelných předmětů, které umožňují individuální přístup ke všem žákům včetně nadaných. Nabízíme výuku volitelné angličtiny již od první třídy. Ve čtvrtých a pátých třídách je to volitelný předmět Nestandardní úlohy z českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni jsou to například cizí jazyky i konverzace v nich, praktika v naukových předmětech a mnohé další.
V oblasti péče o žáky se speciálními potřebami vycházíme z doporučení odborných pracovišť.
S dětmi pracují třídní učitelé, asistenti pedagoga i speciální pedagog a logoped. Poradenské služby na naší škole jsou obohaceny o práci školní psycholožky, která se zaměřuje na práci s jednotlivci i třídami. Individuální konzultace mohou využívat rodiče, žáci i pedagogové.
Ve škole se vyučuje podle ŠVP Slunečnice.
 
CO NABÍZÍME DĚTEM?
 
- projektové vyučování na aktuální témata
- akce zaměřené na oživování a udržování lidových tradic (Masopust, Morena, …)
- vítání ročních období
- oslavy Dne Země
- výuku v přírodě
- aktivity ve školní kuchyňce a dílně
- volitelnou angličtinu již od 1.ročníku
- školní časopis Komenďáček
- využívání dopravního hřiště v Náchodě
- plavání v plavecké škole
- týdenní pobyty v Horním Maršově
- využití programů v Planetáriu v Hradci Králové
- lyžařské zájezdy – účast dětí všech ročníků
- spolupráci s Ulitou, knihovnou, se ZUŠ Broumov, se Vzdělávacím a kulturním centrem Kláštera Broumov
- exkurze do muzeí i do okolních států
- sportovní akce (Olympijský běh, barevný volejbal, turnaj
v kopané, Duatlon Tomáše Slavaty, štafetové závody, Šedesátka Masarykovy školy)

On-line vzdělávání učitelů

16.03.2021

Naši učitelé se v této době vzdělávají formou on-line kurzů, při nichž získávají inspiraci pro distanční výuku. Paní doktorka Marie Kupčáková např. prezentuje výuku geometrie pomocí modelíny nebo s využitím stavebnice Magformers, která rozvíjí prostorovou tvořivost a představivost.
V jiném kurzu se učitelé seznámili s novými možnostmi práce se dřevem na 1. stupni. Proběhla i Burza nápadů pro čtenářskou gramotnost, což je program připravený manželi Slavíkovými.
 

Rozhovor s psycholožkou Masarykovy školy Michaelou Krutilovou na webu Naše Broumovsko

24.2.2021

Odkaz

Rozhovor s Mgr. Irenou Krejčovou na webu Naše Broumovsko

12.1.2021

Odkaz

Rozhovor s vítězkami broumovské části projektu Příběhy našich sousedů na webu Naše Broumovsko

19.10.2020

Odkaz