Společné

Srpen 2022
 
Lyžařský výcvik - informace
 
Lyžařský výcvik pro žáky 2.- 9. třídy se ve školním roce 2022/2023 uskuteční již tradičně před vánocemi.
Termín: So 17. 12. – ČT 22. 12. 2022
Odjezd: v sobotu 17. 12. ve 13.00 hodin – začínáme večeří
Příjezd: ve čtvrtek 22. 12. kolem 15.00 hodin – končíme obědem
Místo: Pec pod Sněžkou – chata Seibert - https://chataseibert.cz/
Cena: 6700,-Kč zahrnuje ubytování, stravu (plná penze – pitný režim zajištěn), vleky, dopravu.
Přihlášky žáci obdrží od třídních učitelů nebo v kanceláři od zástupce ředitele, paní Veselé.
Závazné přihlášky odevzdejte do kanceláře p. Veselé do 23. září.
Případné dotazy směřujte na: Ing. Renata Veselá - zástupce ředitele, buď osobně v kanceláři nebo telefonicky 604 228 023.
 
Rekonstrukce školy
 
O prázdninách probíhají intenzivní práce na modernizaci Masarykovy školy. Výsledkem by měla být rekonstrukce střechy hlavní budovy a přestavba prostor, ve kterých sídlí třídy 1. stupně, včetně dokonalejšího sociálního zázemí. Na obou budovách rovněž budou instalovány nastavitelné předokenní žaluzie. Na tuto rekonstrukci získalo město dotaci ve výši 9 mil. Kč.
 
     
 
Červen 2022
 
Sportovní den pro II. stupeň
 
28. června proběhl na Masarykově škole Sportovní den, tentokrát pro II. stupeň. Někteří žáci si vyšli na výlet do Jetřichova nebo do Křinic, zbylá skupina školáků pak zůstala na přilehlém hřišti, kde se během celého dopoledne odehrávaly tuhé boje ve fotbale a přehazované, přičemž obě sportovní disciplíny ovládli sedmáci. Fotbalový turnaj vyhrála parta ze 7.B, přehazovanou pak kombinovaný dívčí tým z obou tříd.
 
          
 
Deváťáci baví I. stupeň
 
Deváťáci a jejich třídní učitelky (paní Macková a paní Kubásková) přichystali  27. června pro I. stupeň dopoledne plné sportovních a vědomostních her!
 
                                       
 
I. stupeň ve víru tance
 
Příští měsíc se bude v Dolu u Blatné konat letní taneční camp. V rámci této akce nás v pátek navštívil pan Ježek se slečnou Semerákovou, aby dětem z I. stupně předvedli některé taneční prvky, trochu je rozpohybovali a zároveň navnadili. Což se také povedlo, a tak možná někteří žáci do rekreačního zařízení Radost v létě opravdu odjedou.
 
         
 
Sportovní den pro I. stupeň
 
22. června si děti z I. stupně na hřišti vedle školy užívaly Sportovní den. Po průvodním slovu paní učitelky Golové se žáci rozprchli na desítku stanovišť, na nichž si vyzkoušeli nejrůznější sportovní aktivity. Po jejich splnění se mohli pochlubit kartou, na kterou jim paní učitelky či asistentky zaznamenaly výsledky z jednotlivých disciplín.
 
                                 
 
Výlet do Libereckého kraje
 
17. června si někteří žáci II. stupně udělali výlet do liberecké ZOO a zámku ve Frýdlantu.
 
 
Starci na chmelu
 
Žáci II. stupně měli možnost zhlédnout venkovní představení na motivy známého muzikálového filmu Starci na chmelu. Na Kostelním náměstí pro ně 20 studentů Gymnázia Broumov - pod vedením pedagožky Evy Kroupové - rozehrálo výpravnou herecko/taneční retro show, ve které nechyběla zábava, nápaditost a také umělecké nadání všech vystupujících. Mnozí žáci se s klasickými hity šedesátých let setkali vůbec poprvé, a dle spokojených reakcí nikoli naposledy!
 
         
 
Návštěva Terezína
 
Žáci vyšších ročníků se 8. června vydali na exkurzi do Terezína. Návštěvu pevnostního města, které je přímo spojeno s jedním z nejhorších období lidských dějin, naši školáci iniciovali sami, a to u paní učitelky Jindřišky Vašákové, jež má s organizací podobných akci bohaté zkušenosti. Po krátké zastávce v Litoměřicích autobus chvíli před polednem dorazil na místo určení. Na skupinu broumovských žáků čekala prohlídka Malé pevnosti, Národního hřbitova, muzea ghetta, Židovské modlitebny i krematoria, kde došlo na zapálení památečních svíček. Během pětihodinového okruhu si školáci mohli propojit průvodcův výklad s právě probíraným učivem, dát si některé věci do souvislostí a lépe pochopit hrůznost této etapy novodobé historie. (společné foto: K. Sluka, ostatní: F. Hrubý)
 
             
 
Rekonstrukce poradenského pracoviště
 
Domek navazující na hlavní budovu Masarykovy školy má nový kabátek! Budoucí zázemí školních psychologů a speciálních pedagogů si vyžádalo obnovení drenážního systému, novou střechu, okna a celkové zateplení. Jde však pouze o první část rozsáhlé modernizace naší školy. Následovat bude rekonstrukce střechy hlavní budovy a přestavby se dočkají i prostory, ve kterých sídlí třídy 1. stupně, včetně dokonalejšího sociálního zázemí. Na obou budovách budou instalovány nastavitelné předokenní žaluzie. Na tuto rekonstrukci získalo město dotaci ve výši 9 mil. Kč.
 
 
 
 
Den dětí a téma "Voda" v klášterní zahradě
 
Jak spojit příjemné s užitečným, i tak by mohl znít podtitul programu, který pro naše mladší žáky přichystala organizace Klášter Broumov - vzdělávací a kulturní centrum, konkrétně čtveřice lektorek z Maiwaldovy akademie. Příjemné bylo, že se akce na téma "Voda" konala v klášterní zahradě, která se vždy za slunečného počasí, jaké vládlo kupříkladu právě dnes, mění z krásné na úchvatnou. Užitečným se pak stal výklad lektorek, jenž probíhal na čtyřech stanovištích a během kterého děti 1. stupně poznávaly zmíněné téma z nejrůznějších úhlů pohledu, a to v zábavné a hravé formě. Nechyběly informace o množství vody v těle a v potravinách nebo o úbytku vody a čím dál větší nutnosti šetrného zacházení s touto cennou přírodní surovinou. Za povedenou akci děkujeme, zvlášť potom ceníme trpělivost lektorek, které si svůj set střihly rovnou desetkrát (třídy chodily do zahrady postupně v půlhodinových intervalech). I díky tomu se oslava Dne dětí nadmíru vydařila!
 
                                 
 
Květen 2022
 
Dravci na školním hřišti
 
Již poněkolikáté zavítala do Broumova společnost Zayferus se svojí jedinečnou akcí, jejímž cílem je představení známých, méně známých, i zcela unikátních dravých ptáků. Prosluněné dopoledne bylo pro dané téma jako stvořené, a tak se místní žáci mohli ve dvou turnusech pohodlně sejít na hřišti vedle Masarykovy školy. Obsahem programu byla teoretická (avšak jako vždy nadmíru zábavně podaná) část s popisem jednotlivých letců, jež vyvrcholila kvízem a šancí na výhru pro ty, kteří dávali dobrý pozor. Odměnou byly hodnotné ceny, dva odvážlivci měli dokonce možnost na své ruce zachytit přistávajícího supa. Druhá polovina programu byla zasvěcena velkolepé ukázce přirozeného chování a lovecké činnosti některých dravců, včetně důmyslného hledání a záchytu kořisti. Když poté nad školou a přilehlým okolím zakroužil majestátní orel (což kupodivu nijak nerozhodilo místní čápy ani drobné ptactvo), bylo jasné, že akce od moravské firmy patří mezi ty, které se vyplatí zhlédnout opakovaně. Děkujeme a už se těšíme na příště!
 
                                     
 
Taneční představení v Dřevníku
 
Žáci naší školy zhlédli Ročníkové vystoupení tanečního oboru, které pro ně připravila Základní umělecká škola Broumov. Show plná hudby, efektů a především skvělých výkonů jednotlivých aktérů či celých tanečních skupin, překypovala energií a dle reakcí publika bavila po celou dobu svého - více než hodinového - trvání.
 
       
 
Návštěva seminářů
 
Pro žáky vyšších ročníků byly v místní knihovně připraveny semináře, jejichž obsah se věnoval tématům "mediální výchova" a "společenské soužití s cizinci". Vedle představení základních teoretických východisek bylo součástí programu i aktivní zapojení žáků, kteří se při práci ve skupinkách zaměřili na druhy, potažmo tvorbu rozdílných mediálních sdělení.
 
   
 
Exkurze do hlavního města

Další z tradičních akcí, která se po covidové pauze vrátila na program naší školy, je poznávací exkurze do Prahy. Tu paní učitelka Jindřiška Vašáková organizuje pro druhostupňové žáky již od roku 1999. Letos se autobus do hlavního města vydal 27. dubna, a to za brzkých ranních hodin. Možné nevyspání ale mizelo s tím, jak se výletníci čím dál více blížili ku Praze. Zdálo se totiž, že by mohlo vyjít počasí, což se posléze opravdu potvrdilo. Žáci si tak za doprovodu učitelek a asistentek mohli naplno užít okruh historickým jádrem české metropole, jenž započal u Obecního domu, pokračoval - mimo jiné - cestou kolem Prašné brány, Stavovského divadla a Betlémské kaple, a finišoval nezbytným přechodem Karlova mostu a návštěvou o fous mladší sestry pařížské Eiffelovky, tedy Petřínské rozhledny. Součástí celého okruhu nebylo "pouze" zhlédnutí historických skvostů a významných míst, ale rovněž poznávání uměleckých slohů, jejich rozdílů a architektonických jedinečností. Po sladké odměně v podobě návštěvy zmrzlinového koutku se výletníci vydali na cestu domů, kam navečer úspěšně dorazili.

   
 
Fanoušci kultury si 3. května udělali výlet do hradeckého Klicperova divadla. Na programu byl Kupec benátský od Williama Shakespeara.
 
 
Duben 2022
 
Dnešní den patřil čarodějnicím a čarodějům! Celý I. stupeň si užíval zábavné prosluněné dopoledne, a to na stanovištích rozestavěných na naší zahradě, vedle Ulity, na školním hřišti i ve Schrollově parku. Jednotlivé úkoly, mezi kterými nechybělo tancování a nezbytné pálení (nikoli čarodějnic, ale dříví za účelem opečení špekáčků), pro své mladší spolužáky připravili žáci druhého stupně. Ti se svých pořadatelských rolí chopili opravdu svědomitě a patří jim za to velký dík. Obdiv si zaslouží i rodiče a děti, kteří zapracovali na čarodějnických oblecích, čímž dodali celé akci věrohodnost a stylový lesk.
 
                                             
 
O čarodějnickou výzdobu se na II. stupni tradičně postarala paní učitelka Kubásková...
 
       
 
Barevný volejbal je tradiční sportovní akcí naší školy. Letos se jej zúčastnilo 69 dětí, které byly rozděleny do dvou hlavních skupin: žluté (1. třídy) a oranžové (3. až 5. třídy). Skupinky žáků bojovaly celé dopoledne a spořilovská hala se stala svědkem nejednoho napínavého klání, z nichž nakonec jako vítězové vzešli Pepa s Jáchymem z 1.B a Róďa s Jonášem ze 4.A. Pochvalu si ovšem zaslouží každý ze zúčastněných, včetně fanoušků (na své spolužáky se přišly postupně podívat všechny prvostupňové třídy), pomocníků, a zejména hlavních organizátorů celé akce, kterými byla jako vždy paní učitelka Sloupenská a pan Bartoň.
 
             
 
V pondělí 25. dubna proběhla v sále Dřevník slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedů, jež se v Broumově konala již popáté. Do letošního ročníku se zapojil rekordní počet účastníků, přičemž Masarykova škola měla dokonce dvojnásobné zastoupení. Příběh paní Vlasty Zbořilové přednesla dvojice Linda Štejnarová a Jan Vrbata, o paní Marianně Tomašovské povídala Kateřina Krupičková a sestry Hůlkovy. O pedagogické vedení se starala paní učitelka Vašáková, resp. paní učitelka Šrůtková. Oba příběhy budou zanedlouho ke zhlédnutí na oficiálních webových stránkách projektu.
 
 
 
V pondělí čekalo na žáky z 1.A a 2.B zajímavé setkání. Naši školu navštívila nevidomá polská básnířka paní Halina Kuropatnická. Nechala děti nahlédnout do světa těch, kteří se nemohou opřít o svůj zrak. Seznámila malé školáky s Braillovým písmem a s příběhem jeho vzniku, ukázala jim pomůcky na psaní i knížky napsané tímto písmem. Nechyběly ukázky její poezie. Žáci zjistili, že polština jim není cizí a spoustě slov rozumí. Poděkování patří paní učitelce Věře Kopecké, která nám besedu zprostředkovala a také po celou dobu tlumočila. (K. Golová)
 
           
 
Čtenářský klub s Mončou
 
V Městské knihovně si pro nás přichystali velikonoční program. Přečetli jsme si knížku Králíčkovo přání, kde králíček na konci svého putování poznal, že největší štěstí v životě je mít kolem sebe přátele. Během četby jsme si i my svá přání napsali. Splní se nám? Kdo ví? Dále jsme zdobili vejdunky novinovými proužky, barevnými stuhami a pentlí. Ta teď zdobí prostory knihovny. Tímto bychom chtěli moc poděkovat Janě a Marušce za krásné programy, které nás vždy moc baví a jsou pro nás velikým přínosem. Už teď se těšíme na další.
Monika Panchártková
 
 
 
Velikonoční jarmark
 
1. dubna proběhl na Mírovém náměstí Velikonoční jarmark. V našem stánku byly k zakoupení nejrůznější tematické výrobky, jež vyráběli žáci I. stupně. Výtěžek vybraný trojicí "prodavaček" K. Golovou, P. Haškovou a R. Veselou, se přemění v dárky a školní pomůcky pro ukrajinské děti, které toho času přebývají v Křinicích. 
 
                              
 
Březen 2022
 
Ve středu 16. března se šest žáků z II. stupně naší školy zúčastnilo místního kola znalostní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (YPEF). Cílem soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí nejen mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce ze zhruba 10 zemí Evropy. Soutěž probíhala formou testu i poznávačky. Naši žáci si vedli skvěle. Trojice Nikola Hrobařová, Linda Štejnarová a Jan Vrbata z 9. B se až po rozstřelu umístila na velmi pěkném pátém místě. Róza Pozlerová, Eliška Buchtová a Žaneta Kovářová z 8. A se umístily na skvělém třetím místě. A nakonec  to nejlepší! Sedmáci Venda Harasevič, Míra Parpel a Kuba Pavlík dosáhli úžasného druhého místa! Žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy! (A. Kučera)
 
           
 
Právě dnes uplynulo 430 let od narození Jana Amose Komenského. Je to jednak důvod, proč se pochlubit velkolepou podobiznou, která se (díky paní učitelce Kubáskové) nedávno objevila na chodbě vedle hlavní sborovny. Zároveň je - vzhledem ke Dni učitelů - vhodné poděkovat kantorkám a kantorům za jejich práci. Samozřejmě nejen těm z "Masaryčky", ale úplně všem.
 
 
 
Ani II. stupeň není ochuzen o atmosféru právě nastoupivšího jara (výzdobu tradičně připravila paní učitelka Kubásková).
 
          
 
Vítání jara
 
Na naši školu se po masopustní slavnosti vrátilo i Vítání jara. Na akci, jež probíhá v amfiteátru na školní zahradě, si s chutí zazpívaly děti z celého I. stupně, stejně jako učitelky, asistentky nebo nejmenší žáčci z Přípravné třídy. Programem nás provedla paní učitelka Golová, hudbu zajistila paní učitelka Rojkovičová, o zapojení aparatury se postarali naši školníci. (video zachycující zpěv písně "Datel", najdete na facebooku školy)
 
     
 
Jaro je už cítit ve vzduchu a nástěnky na I. stupni tento pocit věrně reflektují.
 
               
 
V suterénu a navazující přístavbě Masarykovy školy už nějakou dobu probíhá rekonstrukce poradenského pracoviště. Nové zázemí školních psychologů a speciálních pedagogů si vyžaduje obnovení drenážního systému, který zabrání vlhkosti a celkově povede ke zkvalitnění příslušných prostor. Práce by měly být hotové do konce května.
 
 
 
Únor 2022
 
Na naší škole mohla po čase proběhnout masopustní slavnost. Věci se ovšem vrací do normálu trochu pomaleji, a tak byla běžně velkolepá podoba této akce lehce upravena. Prvostupňové třídy chodily do tematicky nazdobené tělocvičny postupně, a to v průběhu celého dopoledne. Na děti čekalo šest stanovišť, kde pod vedením pohádkových bytostí (jindy možná asistentek) plnily úkoly a hledaly indicie k nalezení sladké odměny. Nutno zmínit, že převleky většiny žáků byly pestré a mnohdy do detailu propracované. Zkrátka svědčily o důkladné přípravě, za což patří dík nejen dětem, ale i jejich rodičům.
 
                            
 
Na I. stupni už se začíná pozvolna rýsovat téma masopustu, které naplno vypukne tento pátek. (vloženo 21. února)
 
         
 
Leden 2022
 
Adopce na dálku
 
Na světě je mnoho dětí, pro které vzdělání představuje jedinou možnost, jak se vymanit z nepříznivé sociálně-ekonomické situace. I proto naše škola dlouhodobě podporuje projekt Adopce na dálku. Aktuálně se "staráme" o indického chlapce Pramoda Hindalmani, jemuž bude letos 10 let a pro kterého je finanční pomoc zcela zásadní. Za každou, byť sebemenší částku, děkujeme. (příspěvky vybírají třídní učitelé)
 
     
 
Občas se stane, že se chodbou začne rozlévat brnkání akustické kytary. Hned je potom nálada lepší, jako dnes ráno, kdy nám zpříjemnili nástup do školy Milan Demeter a Brian Grundza z osmé, resp. deváté třídy.
 
 
 
Příspěvky prvostupňových dětí do letošní Tříkrálové sbírky.
 
     
 
Prosinec 2021
 
22. prosince si celý II. stupeň zazpíval vánoční koledy. Akce organizovaná paní učitelkou (zde vánoční vílou) Libuší Kubáskovou se povedla i díky doprovodu pana Muzikáře a paní Kuřátkové, a zahanbit se samozřejmě nenechali ani žáci jednotlivých tříd, ať už pěvecky nebo instrumentálně. (videa ke stažení ...zde...)
 
           
 
Lyžařský výcvik - shrnutí
 
Ve dnech od 12. do 17. prosince pořádala naše škola lyžařský výcvik. Čtyřiadvacet dětí z prvního i druhého stupně mělo kompletně k dispozici penzion Vraní bouda v Peci pod Sněžkou, odkud se následně putovalo na dostatečně zasněžené sjezdovky Javor, Smrk, Zahrádky, U lesa a Javořák. Každý den probíhala ranní rozcvička, kterou paní zástupkyně Renata Veselá nemilosrdně rozjížděla v 7.45 (již v 8.00 byla ale pro všechny přichystána chutná snídaně). Děti byly rozděleny do tří skupin, z nichž první vedl pan ředitel - zde ale především sportovec - Jan Voborník, druhou paní Veselá s paní Soňou Mackovou a třetí, konkrétně tu snowboarďáckou, pan Dan Pancner. Všichni si užívali nejen sportovní aktivity, ale také středeční výlet nebo pravidelný večerní program sestavený z nejrůznějších her či kvízů. Podrobné zmapování celé akce, včetně fotodokumentace, bude pro děti i rodiče nachystáno ve čtvrtek, 13. ledna. (pš)  
 
             
 
Vánoční výzdoba na II. stupni byla tradičně v režii paní učitelky Kubáskové.
 
     
 
3. prosince naši školu poctila rovnou dvojnásobná Mikulášská návštěva!
 
     
 
Čtenářský klub v knihovně
 
Dne 29. listopadu jsme se s dětmi ze čtenářského klubu vypravili do knihovny, kde pro nás byl připraven krásný vánoční program. Nejprve jsme si museli poskládat knížku, ve které jsme pak řešili různé hádanky a hlavolamy. Získali jsme číselný kód, který byl klíčem k mikulášské odměně. Mikuláš nám nadělil vánoční omalovánky a záložku do knížky. Poté jsme vyslechli pohádku o čertovi, který byl vyslán na zem, aby přinesl do pekla všechny kominíky, ale nakonec se kominíkem stal sám. Chtěli bychom tímto poděkovat pracovníkům Městské knihovny. Program byl velmi hezký a moc nás bavil.
Michaela Marková
 
   
 
&am