Společné

Prosinec 2021
 
3. prosince naši školu poctila rovnou dvojnásobná Mikulášská návštěva!
 
     
 
Čtenářský klub v knihovně
 
Dne 29. listopadu jsme se s dětmi ze čtenářského klubu vypravili do knihovny, kde pro nás byl připraven krásný vánoční program. Nejprve jsme si museli poskládat knížku, ve které jsme pak řešili různé hádanky a hlavolamy. Získali jsme číselný kód, který byl klíčem k mikulášské odměně. Mikuláš nám nadělil vánoční omalovánky a záložku do knížky. Poté jsme vyslechli pohádku o čertovi, který byl vyslán na zem, aby přinesl do pekla všechny kominíky, ale nakonec se kominíkem stal sám. Chtěli bychom tímto poděkovat pracovníkům Městské knihovny. Program byl velmi hezký a moc nás bavil.
Michaela Marková
 
   
 
Listopad 2021
 
Svůj vánoční stromek má už i II. stupeň.
 
 
Předvánoční čas na I. stupni
 
Po celkem nadějných vyhlídkách na začátku školního roku se situace opět zašmodrchala a vše se začíná komplikovat úplně stejně, jako tomu bylo loni. Ani letos tedy nemůže proběhnout vánoční zpívání v jeho tradiční podobě, kdy děti na I. stupni společně vítají nejdojemnější čas v roce zpíváním klasických koled. Neznamená to ale, že by žáci byli ochuzeni o vánoční tóny úplně, učitelky jim písně pouštějí do rozhlasu a sborový zpěv tak může probíhat alespoň v rámci jednotlivých tříd. V ohrožení se každopádně neocitly vánoční stromky, které již řádně nazdobené trůní na všech patrech I. stupně.
 
 
 
Návrat do renesance
 
Leonardo da Vinci byl osobností, kterou je na místě si připomínat, zvlášť v době, jež se váže k významnému výročí da Vinciho úmrtí (v roce 2019 to bylo rovných 500 let). Právě za tímto účelem přijela na naši školu dvojice umělců z pardubické agentury Pernštejni. Program musel být přizpůsoben nesnadným aktuálním podmínkám, žáci tedy nejprve v hodinách dějepisu zhlédli hraný dokument, na který dnes navázala výstava doprovázená mluveným slovem výše zmíněného dua Pardubičáků. Děti si mohly prohlédnout nejen tištěné reprodukce nejslavnějších da Vinciho obrazů v čele s Monou Lisou, Portrétem hudebníka a Poslední večeří, ale také prozkoumat některé z převratných vynálezů italského renesančního umělce (např. lucernový systém, samosvorný most, kladkostroj nebo anemometr, jenž měří sílu větru). A protože byly třídy na výstavu vpouštěny postupně, patří dvojici "Pernštejnů" zvláštní uznání za výklad, který si museli střihnout rovnou osmnáctkrát.
 
                     
 
Mládí proti komunismu
 
Plakátová výstava, která v listopadu díky paní učitelce Vašákové doputovala na naši školu, je součástí projektu Měsíc filmu na školách. Žáci si tentokrát mohou přečíst konkrétní příběhy mladých lidí, kteří vzdorovali komunistickému režimu. Aktuální výstava, potažmo dokument promítaný devátým třídám, poukazuje na podobnost osudů odpůrců komunismu v Československu s příběhy lidí, kteří se v současné době zasazují o dodržování lidských práv, svobodu, demokracii a právní stát v zemích postsovětského regionu, jako je běloruská plavkyně Alexandra Herasimenjová či běloruská studentka Ksenia Syramalot.
 
          
 
Halloweenská výzdoba na II. stupni byla v režii paní učitelky Kubáskové, pana učitele Kučery a jejich žáků.
 
     
 
Říjen 2021
 
Čtení a divadlení s Míšou
 
Knihy a divadlo patří k sobě. O tom se přesvědčují žáci MZŠ Broumov. V letošním roce na naší škole vznikl klub "Čtení a divadlení", který navštěvují žáci druhých až pátých ročníků. Za první dva měsíce žáci přečetli několik knih, které si poctivě zapisují do čtenářských karet. Navštívili jsme městskou knihovnu, kde jsme se zaregistrovali a půjčujeme si knížky. Na našich schůzkách si knihy nejen čteme a povídáme si o nich, ale zkoušíme je ztvárnit i divadelně. Pan Josef Čapek ve své knize "Povídejme si, děti" píše o klukovi, který se nechtěl mýt, ve vlasech si mu vrabci udělali hnízdo a z těla mu vyrašily kopřivy. Toho kluka si nakonec chtěla vzít za manžela pouze stará shnilá vrba a ostatní lidé se jich stranili. Dětem přišel příběh velmi úsměvný a ještě více úsměvné pro ně bylo, když se ony samy staly shnilou vrbou. V živých obrazech se proměňovaly v umouněného kluka, zamilovanou vrbu i přihlížející babičku. 
Také jsme se učili správnou techniku dýchání a cvičili jazyk, neboť kdo chce být divadelníkem musí umět správně dýchat a nesmí drmolit. Zkuste si i vy říct "nejkulaťoulinkatější" nebo "náš Popokatepetl je ze všech popokatepetlů ten nejpopokatepetlovatější Popokatepetl". Zjistíte, že se vám jazýček pěkně zamotá. Našim dětem se také zamotal, ale nevzdávají to a poctivě trénují. Na schůzkách si užíváme mnoho srandy a objevujeme spousty poutavých příběhů. Pokud vše půjde, jak má a z dětí se stanou alespoň "mini divadelníci", sehrají pro naši školu v závěru roku vlastní představení.
Michaela Marková, vedoucí klubu
 
     
Nová učitelka angličtiny
 
Seznamte se! Toto je “ naše” Italka Martina, která přinesla nový vítr do hodin Aj na 1.stupni. Děkuji všem dětem za vřelé přijetí Martiny a Martině za nadšení s námi trávit letošní čtvrteční dopoledne.
Vl.Valešová
 
     
 
PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ
 
Ve čtvrtek 30. září proběhly v klášterním Dřevníku žákovské - tentokrát nesoutěžní - prezentace Příběhů našich sousedů. Za Masarykovu školu se této výzvy chopila Klára Lukašáková (pod pedagogickým vedením Jindřišky Vašákové), která při této příležitosti odpověděla na několik otázek:
 

Stejně jako loni, i letos jsi reprezentovala Masarykovu školu v cyklu Příběhy našich sousedů, tentokrát ovšem sama. Proč to?

Bylo těžké domluvit se se spolužáky. Jedna spolužačka účast přislíbila, ale nakonec se nepřipojila. Příběhy našich sousedů se mi líbí, ráda jsem se do nich zase zapojila.

Objektem tvého zájmu se stal pan Břetislav Středa. Kde jsi na něj přišla a čím tě obohatil?

Hledaly jsem nějakého zajímavého pamětníka, paní učitelku Vašákovou napadl její tatínek. Ten nabídku přijal. Pan Břetislav Středa mi potvrdil, jak těžké bylo žít ve válečné době.

Jak moc se podepsala covidová situace na tvorbě letošního příspěvku, jak náročné bylo zpracování a jak probíhala komunikace?

Covidová situace neměla špatný vliv na natočení příběhu. Komunikace probíhala z velké části e-mailem a telefonem.

Sledovala jsi příspěvky ostatních škol? Zaujal tě některý?

Každý příběh byl originální. Všechny se mi moc líbily. Zaujal mě příběh grafika pana Jiřího Samka, který zpracovala Základní umělecká škola Police nad Metují. O tomto grafikovi jsem nikdy neslyšela, a přitom je celosvětově známý.

      
 
Září 2021
 
Čtenářský klub s Mončou
 
Máme za sebou první měsíc. Naši první schůzku, která proběhla 6. září, jsme zahájili návštěvou městské knihovny v Broumově. Seznámili jsme se s knižními žánry a knihami samotnými. Každý si vybral jednu knížku, kterou jsme si mohli zapůjčit s sebou. Poté jsme se vydali do klášterní zahrady pod dub a začetli se do nich. Ke konci jsme si povídali o knihách, proč jsme si je vybrali, o čem jsou. Jestli se nám líbí či nikoli. Další schůzky jsme již měli ve škole. Vybrali jsme si společnou knížku "Rošťák Oliver a Marica čarodějka", kterou napsala Petra Braunová. Začetli jsme se a zkoušeli kreslit domeček jedním tahem, což byla docela sranda, moc nám to nešlo, ale nakonec jsme na to přišli. Dělali jsme rozbor textu, jak by mohl příběh pokračovat? Při poslední schůzce si všichni donesli vlastní četbu z domu. Knihu představili ostatním a přečetli úryvek. Poté jsme si vyrobili vlastní záložku do knihy. Každou schůzku zakončíme sebereflexí a nápadem, co bychom mohl dělat příště. Moc se těším na další setkání.
Monika Panchártková
 
         
 
Tradiční a meteorologicky opět stylové vítání podzimu proběhlo dnes ve školním amfiteátru. Osvědčené hitovky si s chutí zazpíval celý I. stupeň.
 
         
 
Vstupní místnost u hlavního vchodu zdobí krom dvou velikánů české a světové historie nově také logo školy.
 
 
Není od věci mít na škole zručného asistenta pedagoga...
 
 
 
O většinu nástěnek na II. stupni se stará paní učitelka Libuše Kubásková. Zvolené tematické okruhy jsou atraktivní informačně i vizuálně a nástěnky tak samy "volají" po zhlédnutí a začtení se do jejich obsahu.
 
         
 
Učitelky Masarykovy školy přijaly na sklonku srpna pozvání do místní knihovny, aby se seznámily s novinkami a školními programy.
 
 
 
Adopce na dálku - Pramod S. Hindalmani
 
Pramod je chlapec, který žije pouze se svou matkou, otec od rodiny odešel. Matka pracuje jako kuli (nekvalifikovaný dělník) a dostává velmi nízký plat. Uživit syna a rodinu je pro ni tedy velmi těžké. To jsou hlavní důvody, proč byl Pramod zařazen indickou diecézí Belgaum do programu Adopce na dálku a naše škola jej zvolila jaké své - již třetí - adoptované dítě, kterému se snažíme získat podporu ve vzdělání. Za každý příspěvek - akce probíhá do 20. června - děkujeme. (více informací u třídních učitelů).
 
 

Loučení a vítání

7.6.2021

Michaela Krutilová, psycholožka Masarykovy ZŠ, odchází na mateřskou dovolenou. Její nástupkyní se stala Barbora Krtičková, která na naší škole již před časem pracovala. Báru srdečně vítáme a Míše za její veškerou práci děkujeme a v další životní etapě přejeme hojně radosti a pohody!

 

Škola "obklíčená" jarem

10.5.2021

      

Co jako škola nabízíme?

17.4.2021

V dubnu probíhá zápis do 1. tříd, a tak je na místě zmínit několik informací o naší škole:
Masarykova základní škola má dlouholetou tradici.
V současné době jsou budovy školy moderně vybaveny.
Máme počítačové učebny, dataprojektory, interaktivní tabule na prvním i druhém stupni, školní hřiště s umělým povrchem, rozsáhlou zahradu k využití školní družinou a sloužící i jako venkovní učebna s naučnou stezkou.
Pro žáky je k dispozici nově vybavená cvičná kuchyňka a dílna. Modernizací prošla i školní tělocvična.
Po vyučování mohou děti trávit čas v prostorných a útulně zařízených odděleních školní družiny.
Ve škole je široká nabídka volitelných předmětů, které umožňují individuální přístup ke všem žákům včetně nadaných. Nabízíme výuku volitelné angličtiny již od první třídy. Ve čtvrtých a pátých třídách je to volitelný předmět Nestandardní úlohy z českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni jsou to například cizí jazyky i konverzace v nich, praktika v naukových předmětech a mnohé další.
V oblasti péče o žáky se speciálními potřebami vycházíme z doporučení odborných pracovišť.
S dětmi pracují třídní učitelé, asistenti pedagoga i speciální pedagog a logoped. Poradenské služby na naší škole jsou obohaceny o práci školní psycholožky, která se zaměřuje na práci s jednotlivci i třídami. Individuální konzultace mohou využívat rodiče, žáci i pedagogové.
Ve škole se vyučuje podle ŠVP Slunečnice.
 
CO NABÍZÍME DĚTEM?
 
- projektové vyučování na aktuální témata
- akce zaměřené na oživování a udržování lidových tradic (Masopust, Morena, …)
- vítání ročních období
- oslavy Dne Země
- výuku v přírodě
- aktivity ve školní kuchyňce a dílně
- volitelnou angličtinu již od 1.ročníku
- školní časopis Komenďáček
- využívání dopravního hřiště v Náchodě
- plavání v plavecké škole
- týdenní pobyty v Horním Maršově
- využití programů v Planetáriu v Hradci Králové
- lyžařské zájezdy – účast dětí všech ročníků
- spolupráci s Ulitou, knihovnou, se ZUŠ Broumov, se Vzdělávacím a kulturním centrem Kláštera Broumov
- exkurze do muzeí i do okolních států
- sportovní akce (Olympijský běh, barevný volejbal, turnaj
v kopané, Duatlon Tomáše Slavaty, štafetové závody, Šedesátka Masarykovy školy)
         

On-line vzdělávání učitelů

16.03.2021

Naši učitelé se v této době vzdělávají formou on-line kurzů, při nichž získávají inspiraci pro distanční výuku. Paní doktorka Marie Kupčáková např. prezentuje výuku geometrie pomocí modelíny nebo s využitím stavebnice Magformers, která rozvíjí prostorovou tvořivost a představivost.
V jiném kurzu se učitelé seznámili s novými možnostmi práce se dřevem na 1. stupni. Proběhla i Burza nápadů pro čtenářskou gramotnost, což je program připravený manželi Slavíkovými.
 

Rozhovor s psycholožkou Masarykovy školy Michaelou Krutilovou na webu Naše Broumovsko

24.2.2021

https://nase.broumovsko.cz/hyde-park/nazory/rozhovor-s-psycholozkou-masarykovy-skoly-michaelou-krutilovou

Rozhovor s Mgr. Irenou Krejčovou na webu Naše Broumovsko

12.1.2021

https://nase.broumovsko.cz/hyde-park/nazory/rozhovor-s-mgr-irenou-krejcovou

Rozhovor s vítězkami broumovské části projektu Příběhy našich sousedů na webu Naše Broumovsko

19.10.2020

https://nase.broumovsko.cz/hyde-park/nazory/rozhovor-s-vitezkami-broumovske-casti-projektu-pribehy-nasich-sousedu