Nástup I. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

vláda ČR umožnila od 25. 5. 2020 osobní přítomnost žáků I. stupně ve škole. Účast žáků ve škole není povinná.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020. Vzdělávací aktivity se realizují pro maximálně 15 členné skupiny žáků.

Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020.

Škola bude otevřena od 7:30 do 16:00.
Výuka 8:00 – 11:35.
Zájmové vzdělávání 11:35 - 16:00.

Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den.

Podmínkou pro docházku do školy je každý týden povinností podepsat čestné prohlášení zákonným zástupcem.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Ve škole budou nastavena hygienická pravidla. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.

Soubory ke stažení