Kontakty

Ředitel
Mgr. Jan Voborník
mob. 604 228 034
e-mail: jan.vobornik@mzsbroumov.cz

Zástupce ředitele školy, výchovný poradce
Ing. Renata Veselá
mob. 604 228 023
 e-mail: renata.vesela@mzsbroumov.cz

Kancelář školy - hospodářka
Ivana Dziaková
tel. 731 228 272
e-mail: ucetni@mzsbroumov.cz