Školní družina - Komenského

Telefonní čísla
739 527 536

Vedoucí vychovatelka školní družiny
Gabriela Teichmanová - gabriela.teichmanova@mzsbroumov.cz


Oddělení 1
Gabriela Teichmanová - gabriela.teichmanova@mzsbroumov.cz

Oddělení 2
Zuzana Grygarová - zuzana.grygarova@mzsbroumov.cz


Oddělení 3
Bc. Zdena Homzová - zdena.homzova@mzsbroumov.cz


Oddělení 4
Bc. Hana Králová - hana.kralova@mzsbroumov.cz