Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog
Mgr. Barbora Krtičková
tel. 605 934 268
e-mail: psycholog@mzsbroumov.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Yveta Nemešová
tel. 730 551 129
e-mail: yveta.nemesova@mzsbroumov.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Kateřina Seidlmanová
e-mail: katerina.seidlmanova@mzsbroumov.cz