Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog
Mgr. Michaela Krutilová - přítomnost úterý a středa
Mgr. Barbora Krtičková - přítomnost čtvrtek a pátek
tel. 605 934 268
e-mail: psycholog@mzsbroumov.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Alžběta Pelánová
tel. 730 551 129
e-mail: alzbeta.pelanova@mzsbroumov.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Kateřina Seidlmanová
e-mail: katerina.seidlmanova@mzsbroumov.cz

tel. 730 551 129