Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog
Mgr. Michaela Krutilová
tel. 605 934 268
e-mail: psychologmasarykovazsbroumov@seznam.cz

Školní speciální pedagog
Mgr. Yveta Nemešová
tel. 730 551 129
e-mail: nemesova.specped@seznam.cz