Speciální pedagog

Vážení rodiče,

v této mimořádné situaci, bych Vám ráda nabídla možnost konzultace, jak telefonické tak emailové, která by se týkala vašich dětí, které by mohly mít při domácí výuce specifické potřeby, které jsme společně řešili ve škole v hodinách PSPP (Předmětu speciálně pedagogické péče). Máte-li potřebu se mnou konzultovat o podpůrných opatřeních, která děti využívaly ve škole, jak je v domácí péči vhodně zařadit, aby vaše společná výuka probíhala bez komplikací, jsem vám k dispozici.

PREZENTACE PRO RODIČE - pdf

Mgr. Yveta Nemešová
tel. 730 551 129
e-mail: yveta.nemesova@mzsbroumov.cz

Konzultační hodiny: jsem přítomna vždy od pondělí do pátku (po předchozí domluvě).

Jmenuji se Yveta Nemešová a jsem ráda, že mohu na naší škole pracovat jako speciální pedagog, logoped.

Věnuji se zejména dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, jejich rodičům, ale také pedagogům, se kterými řeším aktuální krizové intervence se žáky, se kterými následně pracuji při individuálních hodinách a systematicky napomáhám při nápravě jejich chování či zlepšení prospěchu. 

Ve speciální pedagogice je potřeba speciálního stylu výuky, neobejdeme se bez názornosti, multisenzoriálního vnímání a stálé motivace.

Jako logoped, se na škole věnuji dětem, které mají vadu řeči.  

Logopedická péče u dětí probíhá hravou a zábavnou formou, využíváme nové trendy, nové logopedické materiály, pomůcky a nové technologie-iPady.

Pravidelné hodiny s dětmi probíhají v rámci disponibilních hodin- PSPP (Předmět speciálně pedagogické péče),  před a po výuce.

Kdy je tu pro tebe školní speciální pedagog?

… když máš problémy se zapomínáním

… když ti nejde číst, psát a počítat

… když nevíš jak to máš říct

… když nevyslovuješ všechny hlásky správně

… když si nevíš rady s učením

… když si pleteš písmenka

… když si potřebuješ procvičit pozornost

Náplň práce školního speciálního pedagoga

  • individuální práce se žákem či skupinou žáků
  • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření
  • zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • konzultace a poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky školy
  • konzultace s pracovníky dalších poradenských zařízení
  • speciálně pedagogická diagnostika

Nebojte se zaklepat, zavolat nebo napsat, děláte to pro sebe!

Školní speciální pedagog je součástí školního poradenského pracoviště (ŠPP) a to se školním  psychologem, s výchovným poradcem a metodikem prevence rizikového chování.

Jsme připraveni žáky i jejich rodiče vyslechnout, podpořit je a společně hledat řešení.

‌Moje  velké přání je, postupovat při učení krůček po krůčku –„Vždyť i přepychový zámek byl postaven cihlu po cihle“.

Soubory ke stažení