Společné

29. ledna 2023

Nové číslo Komenďáčku

Vyšlo nové číslo školního časopisu Komenďáček! Na jeho tvorbě se opět podíleli naši žáci, díky kterým je obsah aktuálního plátku rozmanitým a zábavným čtením pro všechny. Shánějte ve sborovně u hlavní redaktorky, paní učitelky Jindřišky Vašákové.

           

26. ledna 2023

Návštěva Klicperova divadla
 
V pondělí 23. ledna, kolem půl jedné odpoledne, jsme vyrazili do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení antické tragédie s názvem „Orestés“. Cesta rychle ubíhala a co nevidět jsme usedali do prvních řad v sále a s napětím očekávali, kdy se na jevišti s temnými kulisami objeví první herci. Byli jsme svědky toho, že život v dobách antiky nebyl vůbec lehký, že neštěstí, smutek a trápení se nevyhýbaly ani bohatým rodům, kde byl často boj o holý život denním chlebem. Vleklé spory a rodinné vztahy nakonec urovnal bůh Apollón. Po představení se vedly rozpačité debaty, ze kterých bylo zřejmé, že u každého z účastníků vyvolala tato hra vlastní dojmy a rozličné emoce. (A. Matějčková)

25. ledna 2023

Adopce na dálku

V projektu Adopce na dálku i nadále podporujeme indického chlapce Pramoda Hindalmaniho, kterému bude letos 11 let a pro něhož je finanční pomoc zcela zásadní. Za každou, byť sebemenší částku, děkujeme. (příspěvky vybírají třídní učitelé)

     

13. ledna 2023

Výstava hudebních nástrojů

Na naší škole je k vidění výstava hudebních nástrojů, které žáci vlastnoručně vyráběli na vánoční hudební sedánek. Mezi vystavenými předměty nechybí kousky zhotovené na 3D tiskárně (viz kazu od Štěpána Horáka ze 6.A). Expozici připravila paní učitelka Andršová.

             

10. ledna 2023

Průvodce Broumovem

Žáci naší školy se mohli při krátké přednášce seznámit s projektem "Průvodce Broumovem". Hlavní slovo patřilo Dáše Zbořilové, která dětem představila nejzajímavější architektonická místa našeho města, a to včetně vizuální dokumentace a vytištěných textů. Setkání proběhlo ve skleněném altánku Schrollova parku. Za zajímavou přednášku děkujeme!

     

7. ledna 2023

Tříkrálová sbírka

Ani letos děti z I. stupně neopomněly přispět svým výtvarným dílem k Tříkrálové sbírce, kterou budou kolednické skupinky roznášet po Broumově a přilehlém okolí právě dnes.

       

4. ledna 2022

Nástěnky na II. stupni

O nástěnky v přízemí hlavní budovy se stará paní učitelka Vašáková. Díky ní vyhrazenou plochu každý měsíc zaplní obrázky a informace, které se vážou k významným výročím nejrůznějších osobností, potažmo k historickým událostem, o nichž by žáci měli mít alespoň základní povědomí.

     

3. ledna 2022

Jak jsme se měli na lyžáku….
 
Odjížděli jsme v sobotu 17. prosince a návrat byl ve čtvrtek 22. prosince. Počasí nám přálo a sněhu bylo dost. Po příjezdu do Pece pod Sněžkou nás i naše zavazadla odvezly rolby na chatu Seibert.
Chata je na sjezdovce Zahrádky. Po příjezdu jsme se šli projít po hřebenech Krkonoš a rozhlédli se po okolí. Samozřejmě jsme se radovali ze sněhové nadílky, koulovali…
Po příchodu na chatu jsme se ubytovali a zabydleli na pokojích. Po večeři se všichni seznámili s tím, jak budou vypadat další dny. S budíčkem o půl osmé nám pomáhali prvňáčci, a to s velkým nasazením (doufáme, že to předvedli po příjezdu i doma rodičům). Potom krátká rozcvička, v osm hodin snídaně a v devět už jsme mířili na svah. Lyžujeme do půl dvanácté, poté spěcháme vyhládlí na oběd. Po obědě následuje odpolední klid – odpočinek, četba, karty na pokoji nebo hry v jídelně. Ve dvě hodiny znovu na lyže – lyžujeme do čtyř, než nám vypnou vleky. V úterý je odpolední lyžování nahrazeno vycházkou s plněním úkolů. Ve středu odpoledne proběhly závody, které byly po večeři slavnostně vyhodnoceny. Vítězové obdrželi diplom a sladkou odměnu. Večery jsme trávili společně při soutěžích ve skupinách, stolních hrách nebo při výrobě vánočních vizitek. Večer jsme četli pohádky, počítali ovečky (jednou jich bylo 400) a bylo nám spolu hezky.
Lyžák se nám moc líbil, žáci byli disciplinovaní, krásně lyžovali v jakémkoliv počasí, nepotřebovali jsme mobil ani televizi. Nestal se žádný úraz, všichni přijeli vyfoukaní, spokojení a my doufáme, že za rok pojedeme znovu.
Společně se sejdeme ve čtvrtek 5. prosince ve škole a přátelsky popovídáme o tom, co jsme zažili.
Za skvělý týden vám všem DĚKUJEME!
R. Veselá, S. Macková, Vl. Valešová, D. Pancner

(fotogalerie na stránce níže)

30. prosince 2022

Ukrajinské děti na naší škole

Na Masarykovu školu v současnosti dochází několik ukrajinských žáků. Děti se s novým prostředím sžívají dle vlastních možností a nátury, pro žádné z nich ale nejde o snadný proces. Třebaže se mnozí tváří usměvavě a radostně, není pochyb o tom, že uvnitř jejich duší leží těžký balvan a dusivé psychické břímě, které není možné podceňovat či dokonce bagatelizovat. I proto jsme na naší školu "povolali" zkušenou lektorku Helenu Vnukovou, jež s dětmi tráví několik hodin týdně. Paní Vnuková učí žáky komunikovat v češtině, poznávat naší zemi a pokud možno jim usnadnit, možná i zpříjemnit pobyt na naší škole. O to samé se snaží třídní učitelky, učitelé a asistenti. Jde o cestu plnou výzev pro všechny zúčastněné, přesto věříme, že se dětem na naší škole líbí. Samozřejmě v rámci možností a s ohledem na všechny známé okolnosti. Většina ukrajinských žáků přesto nepřestává věřit, že se jednou do své vlasti vrátí. Přejeme jim to z celého srdce.

      

22. prosince 2022

Vánoce na Masarykově škole
 
Poslední školní den roku 2022 byl na Masarykově škole zcela v područí vánoční atmosféry. Děti z I. stupně se hned ráno sešly v kostele sv. Vojtěcha, aby si zde zazpívaly tradiční i méně známé koledy. Hlavní sbor dirigovala paní učitelka Pešoutová, o hudbu se postaraly paní učitelky Hašková a Rojkovičová, programem pak provázela paní učitelka Golová. Když se duchovním prostorem rozléhaly dětské hlasy pějící příběhy o Štědrém večeru, Bílém slonovi či Víle Anděle, musela vánoční atmosféra zasáhnout i tu nejméně naladěnou osůbku (pakliže zde vůbec taková byla).
 
Sváteční sedánek II. stupně se odehrál ve spořilovské hale. Každá třída měla připravený vlastní program zahrnující zpěv písní či ztvárnění živého vánočního obrazu ve stylových kulisách. Moderátorské pozice se zkušeně ujal pan učitel Aleš Kučera, hlavní nástrojové obsazení zastaly paní učitelky Kuřátková (housle), Andršová (klávesy) a pan učitel Muzikář (akust. kytara). K tomuto hudebnímu triu se postupně připojili i někteří hudebně nadaní (a méně bojácní) žáci, na závěr programu pak přišli zahrát bývalí studenti naší školy, kteří svým "mazáckým" výkonem udělali parádní tečku za celým představením.
 
                                                                     
 

21. prosince 2022

Třetí série fotek z lyžáku. (na horách bylo nevlídno, bylo proto nutné zabavit se uvntiř chaty)

20. prosince 2022

Druhá série fotografií z lyžařského výcviku.

19. prosince 2022

Matematická soutěž

Na II. stupni proběhla matematická soutěž s názvem "Errando discimus" ("chybami se člověk učí"). S náročnými úlohami se pokusilo poprat několik žáků, z nichž si na pomyslné stupně vítězů stoupli Adam Macháček (bronz), Tomáš Huba/Dorota Hůlková (dělené 2. místo) a "zlatá" Klára Hůlková. Sladkou odměnu předal žákům pan učitel Zbyněk Muzikář, který celou akci zorganizoval a držel nad ní odborný dohled.

               

18. prosince 2022

První pozdrav z právě začínajícího lyžáku poslala paní učitelka Vladislava Valešová.

                             

9. prosince 2022

8. prosince navštívil naši školu por. Mgr. Miroslav Mervart, člen Policie České republiky a preventista pro Náchodsko. Ve dvou oddělených dvouhodinových blocích se mohli žáci osmých a devátých tříd dozvědět řadu cenných informací o příslušné problematice, hledat konkrétní paragrafy nebo se formou hraných scének stylizovat do práce policisty. Výklad pana Mervarta měl spád a byl přínosný nejen pro mladé školáky, ale zcela jistě i pro přísedící učitele.

     

5. prosince 2022

Dnes naší školu navštívily dvě Mikulášské party. Ta první - milá a přátelská - podarovala děti I. stupně, druhá - o něco drsnější - obcházela třídy starších žáků.

                 

1. prosince 2022

Vánoční atmosféru na II. stupni s tradiční grácií zajišťuje paní učitelka Kubásková...

     

25. listopadu 2022

Vánoční zpívání na I. stupni

Po dvou letech může na naší škole proběhnout Vánoční zpívání. Každý pátek před adventní nedělí se děti I. stupně sejdou a společně si zanotují některé koledy, s tradičním doprovodem paní učitelky Rojkovičové a paní učitelky Haškové. 

 

14. listopadu 2022

Sběr krmiva pro zvěř
 
Obdivuhodný sběračský kousek se povedl žákům I. stupně. Během měsíce října nakupili celkem 18 pytlů s kaštany a žaludy! Vzácnou přírodní surovinu si postupně odvážel pan Středa z Hejtmánkovic coby krmivo pro zvěř. Na oplátku od něj dostaneme vánoční stromečky, které budou zdobit prvostupňové chodby. Na fotografii vidíme žáky 4.B, kteří se účastnili ranních služeb na sběračském plácku. Děkujeme všem, kteří se na říjnové akci podíleli, nejen dětem, ale i jejich rodičům!

 

10. listopadu 2022

Výlet za kulturou

Na divadelní hru bratří Mrštíků "Maryša" se do Hradce Králové zajeli podívat kulturně naladění žáci II. stupně.

 

5. lisotpadu 2022

Nové číslo školního časopisu
 
Komenďáček je školní časopis, o který se jako šéfredaktorka stará paní učitelka Jindřiška Vašáková. Jde o občasník vycházející zhruba jednou za dva měsíce v nákladu 60 kusů, o něž je mezi žáky velký zájem. Aby také ne, vždyť redaktorský tým daného časopisu tvoří právě oni. V nejnovějším čísle Komenďáčku, jež vyšlo tento pátek, najdeme zajímavý a rozmanitý obsah. Nechybí seriózní témata jako Halloween (od redaktorky Naty Klicnarové) nebo Krystaly a jejich vliv na člověka (Jana Holečková), ani odlehčené listy s křížovkou (Tereza Marková), komiksem (Nikča) či receptem na špagety z dýně, který připravila Eliška z 5.B. Za přečtení každopádně stojí všechny články, nejen díky obsahu, ale také atraktivnímu vizuálnímu zpracování.
 
   
 

31. října 2022

Pel-mel prvostupňových nástěnek s podzimní a halloweenskou tematikou.

             

30. října 2022

Schodiště na II. stupni je lemováno galerií obrazů, jejichž obsah stvořili současní i bývalí žáci při hodinách výtvarné výchovy.

                   

26. října 2022

Exkurze do Prahy
 
25. října jsme se s žáky II. stupně vydali na exkurzi do Prahy. Hlavním cílem naší návštěvy bylo Národní muzeum, konkrétně expozice Zázraky evoluce a Okno do pravěku. Nadmíru zajímavá prohlídka nás zaujala mj. i tím, že jsme zde zahlédli několik zkamenělin nalezených v našem nejbližším okolí, např. v Otovicích či Olivětíně. Po návštěvě muzea jsme si prohlédli sochu sv. Václava, dále Stavovské divadlo, orloj a Staroměstskou radnici, pomník Jana Husa, Týnský chrám a Dům U Kamenného zvonu. Cesta historickou částí Prahy pokračovala Celetnou ulicí k Prašné bráně, divadlu Hybernia a Obecnímu domu. Počasí nám přálo a celou exkurzi jsme si velmi užili.
Jindřiška Vašáková
 
     
 

22. října 2022

Florbalový trunaj v Polici nad Metují

Na dívčím florbalovém turnaji v Polici nad Metují, který proběhl v uplynulém týdnu, naši školu reprezentoval tým deváťaček. Holky svedly ostré sportovní bitvy, a byť medaile nakonec necinkla, z akce se vracely spokojené a v dobré náladě.

 

18. října 2022

O "parapetní" halloweenskou výzdobu se na II. stupni tradičně stará paní učitelka Kubásková.

     

15. října 2022

Čtenářské rande sedmáků

Spolupráce Městské knihovny s naší školou jede naplno, aktuální tematický okruh se nazývá "Čtenářské rande". Jeho cílem je inspirovat žáky k nalézání knih, které jim budou blízké a k celkovému objevování kouzla četby. 14. října knihovnu navštívily 7. třídy.

     

14. října 2022

II. část florbalového turnaje

Druhá část florbalového turnaje, tentokrát určená pro žáky 8. - 9. tříd, se ve spořilovské hale odehrála 13. října. Na plac opět vyběhly týmy ze čtyř škol, které se svými výkony zasloužily o následující pořadí: 1. místo: Gymnázium Broumov, 2. ZŠ Hradební, 3. ZŠ Masarykova, 4. ZŠ Meziměstí. Nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášen Lukáš Hofman z 9.B a nejlepším střelcem Ondra Kubásek (8.A).

     

13. října 2022

Šachový mini-turnaj

11. října proběhl na naší škole šachový mini-turnaj, kterého se zúčastnilo "sedmero statečných" žáků, z nichž čtyři nejlepší postupují do okresního kola. Jsou to Jonáš Jirman z 8.A, Matěj Krejčí (3.B), Jan Burdych (4.B) a Jakub Strnad (3.B). Všem žákům děkujeme za účast!

     

12. října 2022

Florbalový turnaj - I. část

11. října proběhl ve spořilovské hale florbalový turnaj žáků 6. a 7. tříd. Akce se zúčastnily hned čtyři školy, jejichž mančafty mezi sebou svedly tuhé boje. Výsledky zápasů nakonec ustanovily následující pořadí: 1. místo: Gymnázium Broumov, 2. ZŠ Meziměstí, 3. ZŠ Hradební a 4. ZŠ Masarykova. Poděkování patří nejen žákům, ale také paní učitelce Monice Sloupenské, která celý turnaj zorganizovala.

   

5. října 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci opustila kolegyně a kamarádka Yveta Nemešová. Yveta na naší škole pracovala jako speciální pedagožka. Vyznačovala se citlivým, srdečným a především lidským přístupem k dětem, které ji měly velmi rády. A nejen děti. Yveto, budeš nám moc chybět.

3. října 2022

Sběr kaštanů a žaludů

Na 1. stupni probíhá sběr kaštanů a žaludů. Každé ráno bude čekat v přízemí pod schody dvojčlenná služba, která pomůže menším dětem se sypáním plodin do pytle. Vzácnou surovinu si potom odveze pan Středa z Hejtmánkovic, nakrmí jí zvířátka v lese a na oplátku nám před adventem přiveze do školy vánoční stromečky. Sběr trvá až do konce října, tak neváhejte a noste!

     

26. září 2022

22. září se žáci vyšších ročníků zúčastnili přespolního běhu, jenž se konal v Polici nad Metují na tzv. Nebíčku. Medaile sice necinkla, ale zde se cení především snaha a my proto děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy!

         

23. září 2022

Dnes proběhla ve školním amfiteátru tradiční akce "Vítání podzimu", kde děti 1. stupně zpívají tematické písničky, aby přivítaly barevné, ale už také dosti chladné - jak potvrdilo dnešní ráno - roční období. 

           

15. září 2022

Představení volnočasových aktivit

V klášterní zahradě, sále Dřevník a v prostorách Skriptoria dnes proběhla akce "Den volného času aneb jak se bavit po škole". Děti si mohly vyzkoušet řadu nejrůznějších aktivit jako judo, box, golf, hraní na hudební nástroje, tanec nebo šachy. Dozvěděly se, co nabízejí volnočasové a čtenářské kroužky v Broumově a Meziměstí, a to přímo od jejich vedoucích. Akci pořádala organizace MAS Broumovsko+.

                                         

10. září 2022

Jak si zatím vede školní jídelna?


Společnost GTH, která obstarává obědy pro naše žáky, se zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“ se závazkem, že "jídlo bude zdravější a kvalitnější, co do přípravy, pestrosti, tak zastoupením ovoce a zeleniny." Po prvním týdnu je možná předčasné činit jakékoli závěry, nicméně prozatím se onen slogan daří naplnit. Nabídka pokrmů je skutečně zajímavější, přičemž se v ní objevují nečekané a zároveň zdravé kreace jako indické květákové curry, sójové výpečky s celozrnným knedlíkem a červeným zelím, nebo brambory pečené ve slupce s bylinkovým tvarohem. V nabídce samozřejmě nemůže absentovat maso, ani zde přitom vedle standardních jídel nechybí moment překvapení, viz např. položka kuřecí stehýnko na pomerančích s kukuřičnou polentou. Autor tohoto článku měl možnost okusit většinu z popsaných pokrmů, a prozatím jsou na místě jenom slova chvály (což potvrzují i mnozí další). Jídlo je chutné, včetně opravdu vynikajících polévek, tedy v minulosti největší slabině školní kuchyně. Z dostupných zdrojů víme, že došlo k personální obměně. O skladbu pokrmů se nyní stará pan Marek Čížek, a to za velmi provizorních podmínek, kdy zatím není k dispozici dostatek kuchařů. I z tohoto pohledu jde tedy o obdivuhodný výkon. Opět je nutné zopakovat, že na finální soudy je brzy, pokud se však povede udržet nastavenou laťku, půjde ve všech ohledech o změnu k lepšímu a stravování ve školní jídelně se po delší době stane okamžikem, na který se lze opravdu těšit.
P. Štěpnička

   

1. září 2022

Naše škola prošla během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Její součástí byla krom opravy střechy a vylepšení sociálního zázemí na I. stupni také instalace předokenních žaluzií, které dodaly škole moderní a elegantní vzhled, nemluvě o jednoduchém ovládání pomocí malého ovladače.