Společné

30. června 2023

Společné fotografie všech tříd.

                             

28. června 2023

Sportovní dopoledne pro II. stupeň
 
Po prvostupňových dětech, které si užívaly nejrůznější sportovní aktivity v pondělí, přišla dnes řada i na jejich starší spolužáky. Někteří odešli ve skupinkách na procházku, jejíž hlavní destinaci zvolili příslušní učitelé, ostatní na školním hřišti zkoušeli své schopnosti ve fotbalu a přehazované. V první kategorii ukořistil vítězství kombinovaný tým chlapců z osmých tříd (napínavé finále se 7.B rozhodly až penalty), ve druhé se dařilo dívkám z 9.B. Všem děkujeme za pohodové, i když chvílemi lehce zamračené sportovní dopoledne.
 
                 
 

26. června 2023

Sportovní dopoledne pro I. stupeň
 
Dnešní dopoledne trávili mladší žáci na školním hřišti a v přilehlém parku. Čekala tam na ně spousta nejrozmanitějších sportovně/zábavných zastávek, které si pro ně nachystali deváťáci se svými učiteli a asistenty. Prosluněný prostor hřiště tradičně patřil cyklistickým disciplínám, přívětivý stín pak nabídly stanoviště rozmístěné ve Schrollově parku. Deváťáci si dali na přípravě záležet a výborně obstáli i jako "moderátoři" jednotlivých sportovišť. Poděkování za povedenou akci tak patří hlavně jim!

                                         

23. června 2023

Třídíme s Želvou Bellou
 
V červnu jsme zúčastnili XIV. ročníku soutěže „Třídíme s želvou Bellou“, a to v kategorii "Čistý kraj". Účelem soutěže je podpořit zájem o třídění odpadů žáků základních škol Královehradeckého kraje. Za naši školu se zúčastnily 2 týmy: žáci 6.A a 6.B (pod vedením paní učitelky Kubáskové) a 9.A (A. Kučera). Úkolem bylo vytvořit zvíře z odpadků a připojit k němu krátký příběh nebo básničku. Z 20 soutěžících jsem se umístili na krásném 11., resp. 9. místě. Těšíme se na další ročník! (L. Kubásková)
 
   
 

20. června 2023

Kreativní výzva
 
V květnu jsme přihlásili tým dětí do kreativní výzvy na téma „Moje velké přání pro místo, kde žiju". Žáci 6.A a 6.B vytvořili koláž, jak by mohlo město Broumov v budoucnu vypadat. Dílo je k vidění v Městské knihovně v Broumově. Originál je vystaven v Masarykově ZŠ. (L. Kubásková)
 

     

19. června 2023

Sportovní akci, která se u nás konala během včerejšího odpoledne, si nenechalo ujít několik desítek návštěvníků. Ti si mohli svoji fyzičku otestovat na několika rozmanitých zastávkách a sportovní výkon následně "vyrovnat" konzumací opečeného buřta. Všem děkujeme za účast a příští rok se těšíme na viděnou!

                     

13. června 2023

Nové číslo Komenďáčku je opět napěchované pestrým a zábavným obsahem. K dostání ve sborovně II. stupně.

      

11. června 2023

Výlet do Nasavrk
 
Dne 6. června 2023 se zájemci z řad druhostupňových žáků vypravili do Keltského skanzenu v Nasavrkách. Do místa, kde se opravdu v době železné nacházelo keltské hradiště - oppidum. Zde se seznámili s životem v hradišti, s výrobou mincí (duhovek ), a každý si mohl jednu takovou minci sám vyrobit a odnést domů. Prohlédli si keltská obydlí, vyrobená přesně stejným způsobem, jakým se kdysi domy stavěly. Také se mohli převléknout do kostýmů, ozdobit se replikami šperků, vyzkoušet si keltské zbraně, dozvěděli se o hygieně Keltů a prohlédli si různé hygienické pomůcky. Mohli si pohladit kůzlátka i malá divoká selátka, občerstvit se v Hostinci u Kelta a koupit si na památku nějaký suvenýr. Všichni vypadali spokojeně, i když nám počasí moc nepřálo.
(J. Vašáková)
 
                
 

10. června 2023

Rebelové z gymnázia
 
Místní gymnázium si pro žáky základních škol, potažmo jejich rodiče, přichystalo další mimořádné představení. Studenti 2.A a 6.V pod režijní taktovkou Evy Kroupové nacvičili muzikálovou komedii na motivy úspěšného Renčova filmu Rebelové. Pro diváky to znamenalo kaleidoskop atraktivních písniček, vtipných scének a barvité choreografie, které dala krom režisérky vzniknout Daniela Valešová. Neméně povedené kulisy, jež byly rozprostřené po sálu restaurace Střelnice, měla na svědomí Dáša Zbořilová. Bezmála hodinové představení nepostrádalo dynamiku a detailní propracovanost, na které byly dobře znát dlouhé půlroční přípravy. Nezbývá než poděkovat za příjemný a netradiční zážitek!
 
              
 

8. června 2023

Minivýlet za kulturou
 
Být pozván na návštěvu je vždy příjemné. Tentokrát jsme byli pozváni do Meziměstí na divadelní představení dramatického kroužku, který vedou Monika a Martin Slavíkovi. S chutí jsme pozvání přijali a ve středu 7.6. jsme popadli batůžky, nasedli do vlaku a vyrazili. V Meziměstí na nádraží nás hned na nástupišti s úsměvem přivítali manželé Slavíkovi. Uvedli nás do sálu a podali potřebné informace. Před samotným představením nám na uvítanou krásně zazpívala členka souboru. Potom jsme si užívali pohádkové představení s názvem „Už máš ten klíč?“. Bylo to čtyřicet minut plných napětí a osobitého humoru, kde si přišli na své jak děti, tak i dospělí. Diváci byli vtaženi do děje a někteří si dokonce v hledišti, spolu s účinkujícími, zatančili a zazpívali. Milá Moniko a Martine, moc vám a celému souboru děkují žáci přípravného ročníku, 1.A, 1.B, 2.A a 2.B se svými třídními učitelkami i asistentkami z Masarykovy ZŠ Broumov!
 
                   
 

31. května 2023

Výlet do Berlína
 
Ve dnech 22. - 23. května jsme se vypravili na zájezd do Berlína. Vyjeli jsme od školy v časných ranních hodinách, abychom si hlavní město Německa užili. Viděli jsme všechny důležité památky - Vítězný sloup, Braniborskou bránu, Říšský sněm, Unter den Linden - hlavní třídu města a její okolí (Operu, Akademické náměstí s památníkem věnovaným knihám, které byly ve 30. letech na tomto náměstí páleny), Muzeum teroru a zbytky Berlínské zdi, muzeum trabantů, místo, kde byl přechod mezi východním a západním Berlínem, tzv. Checkpoint Charlie, Památník holocaustu a náměstí Potsdamer Platz, které se stalo přehlídkou nejmodernější architektury v Berlíně. Den jsme zakončili prohlídkou berlínské ZOO, kde nás nejvíce zaujali žraloci a pandy. Druhý den jsme zahájili plavbou po řece Sprévě, odkud jsme si mohli prohlédnout významná berlínská muzea, pozorovat pozůstatky II. světové války nebo obdivovat moderní architekturu současného Berlína. Poté jsme si prohlédli Berlínský zámek německých císařů, který byl obnoven po stržení Paláce republiky, místa sjezdů německých komunistů. Prohlídku jsme zakončili na náměstí Alexanderplatz - nejznámějším náměstí východního Berlína. Tam jsme si prohlédli Hodiny světa, nakoupili a na závěr jsme se vyvezli výtahem do výšky 200 metrů na televizní věž, kde jsme se mohli kochat tím, co jsme viděli při procházení Berlína. Odvezli jsme si spoustu zážitků a už se těším na další zájezd!
J. Vašáková (foto: M. Sloupenská)
 
                      
 

23. května 2023

Představení Matka Země
 
Naši žáci dnes navštívili představení Matka Země, které pro ně v klášterním Dřevníku připravila místní "Zuška". Tematicky komponované hudebně/taneční vystoupení bylo dle zvyku bohatým diváckým a posluchačským zážitkem, jež dělalo čest účinkujícím i jejich lektorům (přípravy podobně složitých choreografií musí zabrat ohromnou dávku času). Neméně zajímavé bylo samotné téma, které akcentovalo ekologické aspekty, mnohdy s dojemným duchovním podtextem. Ve spojitosti s výtečně zvolenou hudbou (vyslechli jsme např. Petra Hapku, Michaela Jacksona, zmodernizovaného Vivaldiho nebo čarokrásnou pianovou kompozici "Mariage d´amour" od Paula de Sennevilla) šlo o nadmíru příjemně strávených 60 minut. Děkujeme!

     

19. května 2023

Turnaj v přehazované
 
16. května se ve spořilovské hale odehrálo okresní finále v přehazované, a to v kategoriích D III. (mladší dívky) + D IV. (starší dívky). O pohár se popralo 12 družstev v celkovém počtu 109 hráček. V I. kategorii získala vítězství ZŠ Krčín, ve II. ZŠ Nové Město nad Metují. Všem dívkám děkujeme za účast a paní učitelce Sloupenské za organizaci akce.
 
 
 

16. května 2023

Divadelní hra Peter Black
 
Žáci naší školy měli možnost zhlédnout divadelní představení Peter Black. Jak název hry napovídá, jde o anglicko-českou záležitost, která je navíc koncipována jako učební pomůcka. Trojice herců z Divadelního centra představila školákům komediální taškařici, které nechyběl humor a spád. Krom česky znějících předělů, které sloužily zejména k přestavbě jednoduché, ale rafinované scény, se celé představení odehrálo ve srozumitelné angličtině, do níž herci jako bonus mísili vtipně stylizované cizojazyčné přízvuky i zdomácnělé britské akcenty. Někteří žáci dle svých slov rozuměli víc, jiní méně, díky tvůrčí nápaditosti dané inscenace ale můžeme doufat, že vyloženě zklamaný neodcházel z představení snad vůbec nikdo.

     

16. května 2023

Návrat k Projektovému dni - část 3. - další várka obrázků pořízených napříč skupinami.

                                                          

15. května 2023

Návrat k Projektovému dni - část 2. - pel mel obrázků z různých skupin.

                                  

Návrat k Projektovému dni - část 1. - pečení buchet s paní učitelkou Golovou a paní učitelkou Jenkovou.

                                    

13. května 2023

Projektový den
 
Pátek 12. 5. se na naší škole neučilo. Paní učitelka Voláková totiž pro tento den vymyslela program, jehož podstatou byla oslava 30letého výročí samostatné České republiky. Děti se rozdělily do 18 skupinek, které si vybraly podle témat, jež jim byly blízké. Na výběr měly kupříkladu české pohádky a filmy, vynálezce a objevitele, kroje a ruční práce, turistiku nebo české nápoje. V jednotlivých třídách poté vznikly obdivuhodné výtvarné práce, jinde se žáci učili dramatizaci českých pověstí, pekli buchty, zkoušeli vymyslet vlastní vynález nebo secvičili hudebně/taneční číslo. Pro některé skupinky - např. pro "rybáře" - bylo naopak vhodnější trávit čas venku. Hodnotou programu bylo nejen jeho tematické zaměření, ale i propojení žáků od prvních až po deváté třídy.
 
                                         
 

7. května 2023

Přednáška na téma "kyberšikana" pro 8. třídy

Pan por. Mgr. Miroslav Mervart, člen Policie České republiky a preventista pro Náchodsko, se na naši školu vrací opakovaně. Tentokrát si jeho více než 2hodinový výklad na téma "kyberšikana" vyslechli osmáci. 

     

6. května 2023

Čarodějnice
 
V pátek dne 28.4. se konal v okolí školy čarodějnický rej. Slétly se čarodějnice téměř ze všech tříd. Čarovaly, tančily, závodily, a především si zábavné dopoledne náležitě užívaly. Velké poděkování a obdiv si zaslouží osmáci pod vedením paní učitelky Volákové. S obrovským nasazením neúnavně vysvětlovali, předváděli, pomáhali a bavili své mladší spolužáky. Za celý kolektiv 1.stupně moc děkujeme. (K. Golová, H. Sekelská)
 
   
 

4. května 2023

S dětmi proti suchu...
 
...tak se jmenovala akce pořádaná Maiwaldovou akademií. Vyučující 1.stupně se seznámili s novou metodikou na dané téma. Šárka Vávrová s Evou Hrubou připravily workshop s ukázkami aktivit. Moc děkujeme za inspirativní setkání a nové nápady. (K. Golová)
 
     
 

1. května 2023

Turnaj ve vybíjené
 
Minulý týden hostila spořilovská hala okresní finále turnaje ve vybíjené, tzv. II. open pro 4. - 5. třídy. Akce, která probíhala pod záštitou naší školy, dopadla následovně: 1. místo patří ZŠ B.N. Jaroměř, 2. místo ukořistili naši borci (viz foto) a 3. příčka náleží týmu ze sousedské ZŠ Hradební. Sportovcům děkujeme za účast a paní učitelce Sloupenské za organizaci celé akce.
 
 
 

24. dubna 2023

McDonald´s Cup

Ve čtvrtek 20. dubna se na hřišti Emericha Ratha v Broumově uskutečnil okrskový meziškolní turnaj ve fotbale. Naše škola se snažila o prvenství v obou kategoriích - "A" 1. - 3. třídy, "B" 4. - 5. třídy. Nakonec obsadili krásná druhá místa. Kluky i Sáru Květoňovou musím velice pochválit. Sportovní nasazení, radost ze hry, soudržnost týmu, disciplína. Nic z toho nescházelo. Veliké poděkování našim školákům. (P. Hašková)
 
         
 

21. dubna 2023

Úklid poutnické stezky

 
Zítra je Den Země. Šesťáci a sedmáci z áček proto dnes vyrazili na úklid koryta řeky Stěnavy a přilehlého okolí ve směru k martínkovickému mlýnu Na Písku. Akci iniciovala Agentura pro rozvoj Broumovska/Broumov 2028 (zvláštní dík Pavle Jenkové, která nás na cestě doprovázela), a to v rámci Svatojiřské pouti (uklízený úsek je součástí poutnické stezky z Broumova do Otovic). Na Písku bylo pro žáky přichystáno pohoštění ve formě opékaných špekáčků. Nutno dodat, že si děti "svůj kousek masa" zasloužily, některé z nich se totiž do úklidu vyloženě zakously a pro smetí byly ochotny slézat i nebezpečně vyhlížející místa ve stráních. Výsledkem byla více než desítka naplněných odpadkových pytlů a několik menších skládek, které obratem svážely Technické služby města Broumov.
 

                         

20. dubna 2023

Odznak všestrannosti
 
Dne 18.4.se vybraní žáci 6.- 8. tříd zúčastnili Odznaku všestrannosti v Polici nad Metují. Utkali se v různých disciplínách jako byl trojskok, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, kliky a běh na 1000m. Naše děti se daných úkolů zhostily velmi zodpovědně a rvaly se o každý bod až do konce. Na vítězné příčky to sice nestačilo, ale konečné pořadí se hodnotilo součtem všech bodů z disciplín, a tak jsme měli v průběžném hodnocení jednotlivců alespoň první a třetí místo v trojskoku. Celé dopoledne proběhlo v deštivém počasí, ale všichni jsme si to parádně užili, načerpali nové zkušenosti a potkali se s kamarády z ostatních škol. (K. Sluka)
 
 
 

11. dubna 2023

Žáci z 8. a 9. tříd se minulý týden zúčastnili okresního finále v minifotbale, jež se konalo v Náchodě. Medaile necinkla, ale tým se držel statečně a minimálně za to patří klukům náš dík!

   

10. dubna 2023

Velikonoční výzdobu na II. stupni tradičně zajistila paní učitelka Kubásková.

     

7. dubna 2023

Výzdoba nástěnek na 1. stupni má v tomto ročním období jasně dané téma...

           

5. dubna 2023

Pracují na naší škole
 
Radek Pleva pracuje na naší škole jako asistent pedagoga. Když k nám před třemi lety nastupoval, bylo jeho hlavní touhou pracovat s dětmi, a to přesto, že jeho původní profese je úplně jiná. Začátky byly pro Radka těžké a sžívání se sedmou třídou mělo k původnímu ideálu daleko. Postupem času si ale ke "svým" žákům našel cestu. Vždy s nimi jednal jako rovný s rovným a ke každému přistupoval s otevřeným srdcem. Tuhle Radkovu vlastnost vycítili nejen sedmáci (nyní už deváťáci), ale i ostatní žáci naší školy. Radek se brzy stal oblíbencem mnoha z nich. Nyní je běžné, že Radka na chodbě obklopuje skupinka dětí různého věku, a všichni s ním chtějí sdílet své radosti, a mnohdy třeba i starosti. A tak může Radek tvrdit, že jeho mise, se kterou do kolektivu naší školy nastoupil, je splněná. Třída, ve které pracuje, letos končí a Radek se v budoucnu hodlá věnovat zase jiným profesím. Už teď je každopádně jisté, že Radek na naší škole za krátkou dobu svého působení zanechal silný otisk a my mu proto - třebaže s jistým předstihem - musíme poděkovat se stejnou srdečností, se kterou on přistupuje ke všem ostatním.

30. března 2023

Úspěch našich žáků v okresní recitační soutěži
 
Na recitační soutěž do Náchoda se v březnu vydala čtveřice prvostupňových žáků, kteří postoupili ze základního kola, jež se na naší škole konalo v únoru. V kategorii 2. a 3. tříd nás reprezentovali Maxmilián Přibyl a Ondřej Kudry (oba 3.B). V kategorii pro 4. a 5. třídy to byl Matěj Šembera (4.A) a Natálie Klicnarová (5.A). Všichni básníci předvedli výborné výkony, přičemž Ondra za svůj přednes obdržel čestné uznání a Maxmilián Přibyl (na společné fotografii vlevo) dokonce postoupil do krajského kola, které se bude v Hradci Králové konat v dubnu. Je to obdivuhodný úspěch, ke kterému Maxovi gratulujeme a jemu, i všem ostatním děkujeme za účast a důstojnou reprezentaci naší školy!

          

28. března 2023

Den otevřených dveří měl úspěch

Den otevřených dveří je minulostí. Na naši školu, především na I. stupeň, se dnes přišel podívat rekordní počet návštěvníků, a my vám za to moc děkujeme!

                 

27. března 2023

Velikonoční jarmark

 
Tak jako každý (necovidový) rok, i letos vyrobily děti I. stupně krásné velikonoční výrobky, které byly posléze nabízeny na jarmarku, jenž se tentokrát na Mírovém náměstí konal 24. března. Paní prodavačky Renata Veselá a Soňa Macková (plus dvě milé pomocnice) mohly podle zájmu nakupujících potvrdit, že se výrobky našich žáků líbily a měly patřičný úspěch.
 
         
 

26. března 2023

Třídy 8.A a 9.A navštívily broumovské letiště.

     

24. března 2023

Vítání jara

Vítání jara je tradiční akcí naší školy, kdy se sejdou děti z I. stupně, aby si společně zapěly několik písniček na počest probouzející se přírody a (doufejme) teplejších dnů. Kvůli horšímu počasí se letošní setkání nekonalo na zahradě za školou, jak bývá zvykem, ale uvnitř budovy v přízemí I. stupně. K symbolickému zapálení několika Moran ale na ohništi vedle Ulity dojít muselo, to aby bylo jisté, že nás zima navštíví až zase za několik dlouhých měsíců.

       

22. března 2023

Okresní turnaj školních družin ve vybíjené 2023
 
21. března se uskutečnil okresní turnaj školních družin ve vybíjené, který organizovala naše školní družina. Po 4 letech jsme zase mohli poměřit síly s jinými družinami v našem okrese. Zúčastnilo se celkem 8 týmů. My jsme obhajovali pohár, který jsme v turnaji v roce 2019 za první místo získali. Naši školní družinu reprezentovali Lukáš Tošnar a Tadeáš Sidor z 1.A, Filip Tomáš z 2.A, Martin Krupička a Pavel Heinzel ze 3.A, Josef Pejchal, Jakub Strnad a Veronika Dražinovská z 3.B, Pavel Sloupenský a Matěj Šembera ze 4.A, Jan Ditě z.B a Natálie Klicnarová z 5.A. Všichni byli šikovní, bojovali do posledních chvil. Musím říct, že nás moc překvapili spoluprácí v poli. Byli prostě tým. Vybojovali krásné 3. místo. My děkujeme za reprezentaci naší školy a
blahopřejeme ke krásnému umístění.
G. Teichmanová
 
 
 

21. března 2023

Matematický klokan 2023
 
Každoroční matematickou soutěž letos na naší škole absolvovalo nemalé množství žáků. Děti byly rozděleny do čtyř kategorií. Ve skupině "Cvrček" pro 2. a 3. třídy obsadili první tři místa: Petr Matěka (2.A), Jakub Vilhelm (2.B) a Mariana Kurtusheva (3.A). Umístění v dalších kategoriích bylo následující:
"Klokánek" pro 4. a 5. třídy: Diana Dyachenko (5.B), Jan Burdych (4.B) a Tobiáš Seidlman (5.A).
"Benjamín" pro 6. a 7. třídy: Jiří Demeter (6.B), Luděk Mroček (6.B) a Jakub Stach (7.B).
"Kadet" pro 8. a 9. třídy: Adam Macháček (8.B), Veronika Pelánová (9.B) a David Tala (9.B).
Všem žákům patří poděkování za účast i za odvahu popasovat se s náročnými početními úlohami.

16. března 2023

Zeměpisná olympiáda

Dnes 28. 2. se žáci II. stupně zúčastnili okresního kola zeměpisné olympiády v Náchodě. Statečně se popasovali se slepou mapou, souřadnicemi i prací s atlasem. I když z toho nakonec nebyly přední příčky, přesto děti odjížděly plné dojmů a nových zkušeností. Za reprezentaci školy děkujeme Glaudii Tietzové a Elišce Krupičkové (obě 6.B), Šimonu Kučerovi (7.A), Elišce Poledníkové (9.B) a Lukáši Hofmanovi (9.B).

8. března 2023

Nové číslo Komenďáčku

O nejnovější číslo Komenďáčku se opět - vedle šéfredaktorky Jindřišky Vašákové - postarali žáci naší školy. Díky rozmanitým a vizuálně atraktivně zpracovaným tématům na své přijde každý čtenář. K dostání ve sborovně II. stupně za 8 Kč.

       

3. března 2023

Není plech jako plech
 
Že žáci ZUŠ Broumov výborně zvládají náročnou disciplínu, jakou je hra na žesťové nástroje, jsme se přesvědčili během jejich návštěvy na naší škole. Přišli v doprovodu paní učitelky Němcové, která se svým svěřencům po celý školní rok věnuje. Díky její iniciativě byl našim žákům zprostředkován nejen hudební zážitek, ale i hravou a zábavnou formou představeny hudební nástroje. Za shledání velice děkujeme a přejeme hodně úspěchů a radostných zážitků z hudby.
(kolektiv učitelek 1. a 2. tříd)
 
        
 

2. března 2023

Přednáška na téma kyberšikana
 
Na naší školu opět po čase zavítal por. Mgr. Miroslav Mervart, člen Policie České republiky a preventista pro Náchodsko. Tématem setkání tentokrát byla "kyberšikana". Žáci šestých a sedmých tříd se dozvěděli řadu užitečných informací o nástrahách, které na ně mohou číhat ve virtuálním prostoru. Pan Mervart školáky suverénním a zábavným výkladem vtáhl do děje a přiměl k aktivní účasti a pozornému naslouchání i původně zakřiknuté či méně naladěné žáky. Za jeho téměř nadlidský výkon (přednáška probíhala ve dvou několikahodinových blocích) děkujeme a těšíme se na další setkání!

     

1. března 2023

Olympiáda v anglickém jazyce
 
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem žákům, kteří se dne 14. a 15. února 2023 zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. Akce se zúčastnilo celkem 18 žáků. V kategorii 6. a 7. tříd se na 3. místě umístila Míša Fillipi ze 6.B., na 2. místě Hana Ben Nacer ze 7.A. a na 1. místě Jakub Stach ze 7.B. V kategorii 8. a 9. tříd se na 3. místě umístil Matěj Kindl z 9.B., na 2. místě Eliška Žbánková z 8.A. a na 1. místě Kristýna Malá z 8.A. Vítězové obou kategorií budou školu reprezentovat na okresním kole olympiády v Náchodě. Ještě jednou děkujeme všem zúčastněným, byli jste skvělí! (K. Šrůtková)

 

23. února 2023

Nástěnky se závažnými ekologickými tématy

O nástěnky na II. stupni se stará paní učitelka Libuše Kubásková. Její nejnovější práce se nese v područí ekologických témat, jež díky vizuální nápaditosti lákají ke zhlédnutí, přečtení a snad i podnětu k uvažování nad necitlivým přístupem současné společnosti k planetě Zemi.

             

17. února 2023 

Masopust na Masarykově škole
 
Dnešní masopustní slavnost se opět proměnila ve velkolepou přehlídku nejrozmanitějších postaviček a kostýmů. Po ranním společném zpívání se jednotlivé třídy postupně přesouvaly do tělocvičny, kde pro ně byly připraveny zábavné úkoly, za jejichž splnění čekala na žáky sladká odměna. Snad každé dítko mělo do detailů propracovaný převlek a bylo opravdu znát, že k této akci přistoupili svědomitě nejen školáci, ale hlavně jejich rodiče. Moc vám za to děkujeme!

                                     

16. února 2023

Letem světem
 
Včera a dnes se žáci naší školy měli možnost odreagovat při představení "Letem světem", jenž propojuje projekt On-Stage – Na jeviště! se ZUŠ Broumov, Ulitou Broumov a místními školami. Hodinka nejrozmanitějších a hlavně zábavných hudebně/tanečních vystoupení nám utekla jako voda a my za tuto možnost moc děkujeme!
 
           
 

14. února 2023

Recitační soutěž

13. února proběhla na naší škole recitační soutěž pro I. stupeň. Vybraní účastníci z jednotlivých tříd recitovali své příspěvky před svými spolužáky a učiteli. To zasluhuje velkou odvahu a každý z "básníků" proto z pódia odešel jako vítěz. Oficiální výsledky jsou nicméně následující:

Kategorie 1. tříd: 1. místo: Anna Dvořáková (1.A), 2. místo: Elenka Hájková (1.B), 3. místo: Anna Humlová (1.A) a Jonáš Havel (1.B).
 
Kategorie 2. a 3. tříd: 1. místo: Maxmilián Přibyl (3.B), 2. místo: Ondřej Kudry (3.B), 3. místo: Věra Cvikýřová (3.B) a Emilie Rojkovičová (2.A). Čestné uznání: Barbora Brahová (2.B) a Josef Franc (3.A).
 
Kategorie 4. a 5. tříd: 1. místo: Matěj Šembera (4.A), 2. místo: Ema Sloupenská (4.B) a Natálie Klicnarová (5.A), 3. místo: Eliška Jurásková (5.B). Čestné uznání: Emma Valášková (5.A).
 
Speciální kategorie ukrajinských žáků: 1. místo: Mark Lehky (1.A), 2. místo: Danilo Litvishkov (2.A) a Michailo Kurta (3.A), 3. místo: Diana Dyachenko (5.A).
 
Vítězům gratulujeme a všem básníkům děkujeme za účast!
 
                                                   
 

13. února 2023

Nové logo ŠPP

Nové logo pro školní poradenské pracoviště vytvořila paní učitelka Kubásková. Její práce vychází z vlastního výtvarného řešení oficiálního školního loga (viz vedlejší obrázek).

 

29. ledna 2023

Nové číslo Komenďáčku

Vyšlo nové číslo školního časopisu Komenďáček! Na jeho tvorbě se opět podíleli naši žáci, díky kterým je obsah aktuálního plátku rozmanitým a zábavným čtením pro všechny. Shánějte ve sborovně u hlavní redaktorky, paní učitelky Jindřišky Vašákové.

           

26. ledna 2023

Návštěva Klicperova divadla
 
V pondělí 23. ledna, kolem půl jedné odpoledne, jsme vyrazili do Klicperova divadla v Hradci Králové na představení antické tragédie s názvem „Orestés“. Cesta rychle ubíhala a co nevidět jsme usedali do prvních řad v sále a s napětím očekávali, kdy se na jevišti s temnými kulisami objeví první herci. Byli jsme svědky toho, že život v dobách antiky nebyl vůbec lehký, že neštěstí, smutek a trápení se nevyhýbaly ani bohatým rodům, kde byl často boj o holý život denním chlebem. Vleklé spory a rodinné vztahy nakonec urovnal bůh Apollón. Po představení se vedly rozpačité debaty, ze kterých bylo zřejmé, že u každého z účastníků vyvolala tato hra vlastní dojmy a rozličné emoce. (A. Matějčková)

25. ledna 2023

Adopce na dálku

V projektu Adopce na dálku i nadále podporujeme indického chlapce Pramoda Hindalmaniho, kterému bude letos 11 let a pro něhož je finanční pomoc zcela zásadní. Za každou, byť sebemenší částku, děkujeme. (příspěvky vybírají třídní učitelé)

     

13. ledna 2023

Výstava hudebních nástrojů

Na naší škole je k vidění výstava hudebních nástrojů, které žáci vlastnoručně vyráběli na vánoční hudební sedánek. Mezi vystavenými předměty nechybí kousky zhotovené na 3D tiskárně (viz kazu od Štěpána Horáka ze 6.A). Expozici připravila paní učitelka Andršová.

             

10. ledna 2023

Průvodce Broumovem

Žáci naší školy se mohli při krátké přednášce seznámit s projektem "Průvodce Broumovem". Hlavní slovo patřilo Dáše Zbořilové, která dětem představila nejzajímavější architektonická místa našeho města, a to včetně vizuální dokumentace a vytištěných textů. Setkání proběhlo ve skleněném altánku Schrollova parku. Za zajímavou přednášku děkujeme!

     

7. ledna 2023

Tříkrálová sbírka

Ani letos děti z I. stupně neopomněly přispět svým výtvarným dílem k Tříkrálové sbírce, kterou budou kolednické skupinky roznášet po Broumově a přilehlém okolí právě dnes.

       

4. ledna 2022

Nástěnky na II. stupni

O nástěnky v přízemí hlavní budovy se stará paní učitelka Vašáková. Díky ní vyhrazenou plochu každý měsíc zaplní obrázky a informace, které se vážou k významným výročím nejrůznějších osobností, potažmo k historickým událostem, o nichž by žáci měli mít alespoň základní povědomí.

     

3. ledna 2022

Jak jsme se měli na lyžáku….
 
Odjížděli jsme v sobotu 17. prosince a návrat byl ve čtvrtek 22. prosince. Počasí nám přálo a sněhu bylo dost. Po příjezdu do Pece pod Sněžkou nás i naše zavazadla odvezly rolby na chatu Seibert.
Chata je na sjezdovce Zahrádky. Po příjezdu jsme se šli projít po hřebenech Krkonoš a rozhlédli se po okolí. Samozřejmě jsme se radovali ze sněhové nadílky, koulovali…
Po příchodu na chatu jsme se ubytovali a zabydleli na pokojích. Po večeři se všichni seznámili s tím, jak budou vypadat další dny. S budíčkem o půl osmé nám pomáhali prvňáčci, a to s velkým nasazením (doufáme, že to předvedli po příjezdu i doma rodičům). Potom krátká rozcvička, v osm hodin snídaně a v devět už jsme mířili na svah. Lyžujeme do půl dvanácté, poté spěcháme vyhládlí na oběd. Po obědě následuje odpolední klid – odpočinek, četba, karty na pokoji nebo hry v jídelně. Ve dvě hodiny znovu na lyže – lyžujeme do čtyř, než nám vypnou vleky. V úterý je odpolední lyžování nahrazeno vycházkou s plněním úkolů. Ve středu odpoledne proběhly závody, které byly po večeři slavnostně vyhodnoceny. Vítězové obdrželi diplom a sladkou odměnu. Večery jsme trávili společně při soutěžích ve skupinách, stolních hrách nebo při výrobě vánočních vizitek. Večer jsme četli pohádky, počítali ovečky (jednou jich bylo 400) a bylo nám spolu hezky.
Lyžák se nám moc líbil, žáci byli disciplinovaní, krásně lyžovali v jakémkoliv počasí, nepotřebovali jsme mobil ani televizi. Nestal se žádný úraz, všichni přijeli vyfoukaní, spokojení a my doufáme, že za rok pojedeme znovu.
Společně se sejdeme ve čtvrtek 5. prosince ve škole a přátelsky popovídáme o tom, co jsme zažili.
Za skvělý týden vám všem DĚKUJEME!
R. Veselá, S. Macková, Vl. Valešová, D. Pancner

(fotogalerie na stránce níže)

30. prosince 2022

Ukrajinské děti na naší škole

Na Masarykovu školu v současnosti dochází několik ukrajinských žáků. Děti se s novým prostředím sžívají dle vlastních možností a nátury, pro žádné z nich ale nejde o snadný proces. Třebaže se mnozí tváří usměvavě a radostně, není pochyb o tom, že uvnitř jejich duší leží těžký balvan a dusivé psychické břímě, které není možné podceňovat či dokonce bagatelizovat. I proto jsme na naší školu "povolali" zkušenou lektorku Helenu Vnukovou, jež s dětmi tráví několik hodin týdně. Paní Vnuková učí žáky komunikovat v češtině, poznávat naší zemi a pokud možno jim usnadnit, možná i zpříjemnit pobyt na naší škole. O to samé se snaží třídní učitelky, učitelé a asistenti. Jde o cestu plnou výzev pro všechny zúčastněné, přesto věříme, že se dětem na naší škole líbí. Samozřejmě v rámci možností a s ohledem na všechny známé okolnosti. Většina ukrajinských žáků přesto nepřestává věřit, že se jednou do své vlasti vrátí. Přejeme jim to z celého srdce.

      

22. prosince 2022

Vánoce na Masarykově škole
 
Poslední školní den roku 2022 byl na Masarykově škole zcela v područí vánoční atmosféry. Děti z I. stupně se hned ráno sešly v kostele sv. Vojtěcha, aby si zde zazpívaly tradiční i méně známé koledy. Hlavní sbor dirigovala paní učitelka Pešoutová, o hudbu se postaraly paní učitelky Hašková a Rojkovičová, programem pak provázela paní učitelka Golová. Když se duchovním prostorem rozléhaly dětské hlasy pějící příběhy o Štědrém večeru, Bílém slonovi či Víle Anděle, musela vánoční atmosféra zasáhnout i tu nejméně naladěnou osůbku (pakliže zde vůbec taková byla).
 
Sváteční sedánek II. stupně se odehrál ve spořilovské hale. Každá třída měla připravený vlastní program zahrnující zpěv písní či ztvárnění živého vánočního obrazu ve stylových kulisách. Moderátorské pozice se zkušeně ujal pan učitel Aleš Kučera, hlavní nástrojové obsazení zastaly paní učitelky Kuřátková (housle), Andršová (klávesy) a pan učitel Muzikář (akust. kytara). K tomuto hudebnímu triu se postupně připojili i někteří hudebně nadaní (a méně bojácní) žáci, na závěr programu pak přišli zahrát bývalí studenti naší školy, kteří svým "mazáckým" výkonem udělali parádní tečku za celým představením.
 
                                                                     
 

21. prosince 2022

Třetí série fotek z lyžáku. (na horách bylo nevlídno, bylo proto nutné zabavit se uvntiř chaty)

20. prosince 2022

Druhá série fotografií z lyžařského výcviku.

19. prosince 2022

Matematická soutěž

Na II. stupni proběhla matematická soutěž s názvem "Errando discimus" ("chybami se člověk učí"). S náročnými úlohami se pokusilo poprat několik žáků, z nichž si na pomyslné stupně vítězů stoupli Adam Macháček (bronz), Tomáš Huba/Dorota Hůlková (dělené 2. místo) a "zlatá" Klára Hůlková. Sladkou odměnu předal žákům pan učitel Zbyněk Muzikář, který celou akci zorganizoval a držel nad ní odborný dohled.

               

18. prosince 2022

První pozdrav z právě začínajícího lyžáku poslala paní učitelka Vladislava Valešová.

                             

9. prosince 2022

8. prosince navštívil naši školu por. Mgr. Miroslav Mervart, člen Policie České republiky a preventista pro Náchodsko. Ve dvou oddělených dvouhodinových blocích se mohli žáci osmých a devátých tříd dozvědět řadu cenných informací o příslušné problematice, hledat konkrétní paragrafy nebo se formou hraných scének stylizovat do práce policisty. Výklad pana Mervarta měl spád a byl přínosný nejen pro mladé školáky, ale zcela jistě i pro přísedící učitele.

     

5. prosince 2022

Dnes naší školu navštívily dvě Mikulášské party. Ta první - milá a přátelská - podarovala děti I. stupně, druhá - o něco drsnější - obcházela třídy starších žáků.

                 

1. prosince 2022

Vánoční atmosféru na II. stupni s tradiční grácií zajišťuje paní učitelka Kubásková...

     

25. listopadu 2022

Vánoční zpívání na I. stupni

Po dvou letech může na naší škole proběhnout Vánoční zpívání. Každý pátek před adventní nedělí se děti I. stupně sejdou a společně si zanotují některé koledy, s tradičním doprovodem paní učitelky Rojkovičové a paní učitelky Haškové. 

 

14. listopadu 2022

Sběr krmiva pro zvěř
 
Obdivuhodný sběračský kousek se povedl žákům I. stupně. Během měsíce října nakupili celkem 18 pytlů s kaštany a žaludy! Vzácnou přírodní surovinu si postupně odvážel pan Středa z Hejtmánkovic coby krmivo pro zvěř. Na oplátku od něj dostaneme vánoční stromečky, které budou zdobit prvostupňové chodby. Na fotografii vidíme žáky 4.B, kteří se účastnili ranních služeb na sběračském plácku. Děkujeme všem, kteří se na říjnové akci podíleli, nejen dětem, ale i jejich rodičům!

 

10. listopadu 2022

Výlet za kulturou

Na divadelní hru bratří Mrštíků "Maryša" se do Hradce Králové zajeli podívat kulturně naladění žáci II. stupně.

 

5. lisotpadu 2022

Nové číslo školního časopisu
 
Komenďáček je školní časopis, o který se jako šéfredaktorka stará paní učitelka Jindřiška Vašáková. Jde o občasník vycházející zhruba jednou za dva měsíce v nákladu 60 kusů, o něž je mezi žáky velký zájem. Aby také ne, vždyť redaktorský tým daného časopisu tvoří právě oni. V nejnovějším čísle Komenďáčku, jež vyšlo tento pátek, najdeme zajímavý a rozmanitý obsah. Nechybí seriózní témata jako Halloween (od redaktorky Naty Klicnarové) nebo Krystaly a jejich vliv na člověka (Jana Holečková), ani odlehčené listy s křížovkou (Tereza Marková), komiksem (Nikča) či receptem na špagety z dýně, který připravila Eliška z 5.B. Za přečtení každopádně stojí všechny články, nejen díky obsahu, ale také atraktivnímu vizuálnímu zpracování.
 
   
 

31. října 2022

Pel-mel prvostupňových nástěnek s podzimní a halloweenskou tematikou.

             

30. října 2022

Schodiště na II. stupni je lemováno galerií obrazů, jejichž obsah stvořili současní i bývalí žáci při hodinách výtvarné výchovy.

                   

26. října 2022

Exkurze do Prahy
 
25. října jsme se s žáky II. stupně vydali na exkurzi do Prahy. Hlavním cílem naší návštěvy bylo Národní muzeum, konkrétně expozice Zázraky evoluce a Okno do pravěku. Nadmíru zajímavá prohlídka nás zaujala mj. i tím, že jsme zde zahlédli několik zkamenělin nalezených v našem nejbližším okolí, např. v Otovicích či Olivětíně. Po návštěvě muzea jsme si prohlédli sochu sv. Václava, dále Stavovské divadlo, orloj a Staroměstskou radnici, pomník Jana Husa, Týnský chrám a Dům U Kamenného zvonu. Cesta historickou částí Prahy pokračovala Celetnou ulicí k Prašné bráně, divadlu Hybernia a Obecnímu domu. Počasí nám přálo a celou exkurzi jsme si velmi užili.
Jindřiška Vašáková
 
     
 

22. října 2022

Florbalový trunaj v Polici nad Metují

Na dívčím florbalovém turnaji v Polici nad Metují, který proběhl v uplynulém týdnu, naši školu reprezentoval tým deváťaček. Holky svedly ostré sportovní bitvy, a byť medaile nakonec necinkla, z akce se vracely spokojené a v dobré náladě.

 

18. října 2022

O "parapetní" halloweenskou výzdobu se na II. stupni tradičně stará paní učitelka Kubásková.

     

15. října 2022

Čtenářské rande sedmáků

Spolupráce Městské knihovny s naší školou jede naplno, aktuální tematický okruh se nazývá "Čtenářské rande". Jeho cílem je inspirovat žáky k nalézání knih, které jim budou blízké a k celkovému objevování kouzla četby. 14. října knihovnu navštívily 7. třídy.

     

14. října 2022

II. část florbalového turnaje

Druhá část florbalového turnaje, tentokrát určená pro žáky 8. - 9. tříd, se ve spořilovské hale odehrála 13. října. Na plac opět vyběhly týmy ze čtyř škol, které se svými výkony zasloužily o následující pořadí: 1. místo: Gymnázium Broumov, 2. ZŠ Hradební, 3. ZŠ Masarykova, 4. ZŠ Meziměstí. Nejlepším gólmanem turnaje byl vyhlášen Lukáš Hofman z 9.B a nejlepším střelcem Ondra Kubásek (8.A).

     

13. října 2022

Šachový mini-turnaj

11. října proběhl na naší škole šachový mini-turnaj, kterého se zúčastnilo "sedmero statečných" žáků, z nichž čtyři nejlepší postupují do okresního kola. Jsou to Jonáš Jirman z 8.A, Matěj Krejčí (3.B), Jan Burdych (4.B) a Jakub Strnad (3.B). Všem žákům děkujeme za účast!

     

12. října 2022

Florbalový turnaj - I. část

11. října proběhl ve spořilovské hale florbalový turnaj žáků 6. a 7. tříd. Akce se zúčastnily hned čtyři školy, jejichž mančafty mezi sebou svedly tuhé boje. Výsledky zápasů nakonec ustanovily následující pořadí: 1. místo: Gymnázium Broumov, 2. ZŠ Meziměstí, 3. ZŠ Hradební a 4. ZŠ Masarykova. Poděkování patří nejen žákům, ale také paní učitelce Monice Sloupenské, která celý turnaj zorganizovala.

   

5. října 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás po dlouhé nemoci opustila kolegyně a kamarádka Yveta Nemešová. Yveta na naší škole pracovala jako speciální pedagožka. Vyznačovala se citlivým, srdečným a především lidským přístupem k dětem, které ji měly velmi rády. A nejen děti. Yveto, budeš nám moc chybět.

3. října 2022

Sběr kaštanů a žaludů

Na 1. stupni probíhá sběr kaštanů a žaludů. Každé ráno bude čekat v přízemí pod schody dvojčlenná služba, která pomůže menším dětem se sypáním plodin do pytle. Vzácnou surovinu si potom odveze pan Středa z Hejtmánkovic, nakrmí jí zvířátka v lese a na oplátku nám před adventem přiveze do školy vánoční stromečky. Sběr trvá až do konce října, tak neváhejte a noste!

     

26. září 2022

22. září se žáci vyšších ročníků zúčastnili přespolního běhu, jenž se konal v Polici nad Metují na tzv. Nebíčku. Medaile sice necinkla, ale zde se cení především snaha a my proto děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy!

         

23. září 2022

Dnes proběhla ve školním amfiteátru tradiční akce "Vítání podzimu", kde děti 1. stupně zpívají tematické písničky, aby přivítaly barevné, ale už také dosti chladné - jak potvrdilo dnešní ráno - roční období. 

           

15. září 2022

Představení volnočasových aktivit

V klášterní zahradě, sále Dřevník a v prostorách Skriptoria dnes proběhla akce "Den volného času aneb jak se bavit po škole". Děti si mohly vyzkoušet řadu nejrůznějších aktivit jako judo, box, golf, hraní na hudební nástroje, tanec nebo šachy. Dozvěděly se, co nabízejí volnočasové a čtenářské kroužky v Broumově a Meziměstí, a to přímo od jejich vedoucích. Akci pořádala organizace MAS Broumovsko+.

                                         

10. září 2022

Jak si zatím vede školní jídelna?


Společnost GTH, která obstarává obědy pro naše žáky, se zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“ se závazkem, že "jídlo bude zdravější a kvalitnější, co do přípravy, pestrosti, tak zastoupením ovoce a zeleniny." Po prvním týdnu je možná předčasné činit jakékoli závěry, nicméně prozatím se onen slogan daří naplnit. Nabídka pokrmů je skutečně zajímavější, přičemž se v ní objevují nečekané a zároveň zdravé kreace jako indické květákové curry, sójové výpečky s celozrnným knedlíkem a červeným zelím, nebo brambory pečené ve slupce s bylinkovým tvarohem. V nabídce samozřejmě nemůže absentovat maso, ani zde přitom vedle standardních jídel nechybí moment překvapení, viz např. položka kuřecí stehýnko na pomerančích s kukuřičnou polentou. Autor tohoto článku měl možnost okusit většinu z popsaných pokrmů, a prozatím jsou na místě jenom slova chvály (což potvrzují i mnozí další). Jídlo je chutné, včetně opravdu vynikajících polévek, tedy v minulosti největší slabině školní kuchyně. Z dostupných zdrojů víme, že došlo k personální obměně. O skladbu pokrmů se nyní stará pan Marek Čížek, a to za velmi provizorních podmínek, kdy zatím není k dispozici dostatek kuchařů. I z tohoto pohledu jde tedy o obdivuhodný výkon. Opět je nutné zopakovat, že na finální soudy je brzy, pokud se však povede udržet nastavenou laťku, půjde ve všech ohledech o změnu k lepšímu a stravování ve školní jídelně se po delší době stane okamžikem, na který se lze opravdu těšit.
P. Štěpnička

   

1. září 2022

Naše škola prošla během prázdnin rozsáhlou rekonstrukcí. Její součástí byla krom opravy střechy a vylepšení sociálního zázemí na I. stupni také instalace předokenních žaluzií, které dodaly škole moderní a elegantní vzhled, nemluvě o jednoduchém ovládání pomocí malého ovladače.