Úplata za školní družinu - informace

Úplata ve výši 149 měsíčně je splatná za období:

září – prosinec 2020 – 596,- Kč, nejpozději do 30. září aktuálního školního roku

leden – červen 2020 – 894,- Kč, nejpozději do 31. ledna  aktuálního školního roku

Variabilní symbol: pokud jste souhlasili - rodné číslo žáka bez lomítka (Při platbě uvádějte do poznámek příjmení žáka)

 

Úplatu za školské služby lze uhradit buď:

1, bankovním převodem na číslo účtu 43-9165260207/0100 pod uvedeným variabilním symbolem

2, složenkou pod uvedeným variabilním symbolem

V případě neuvedení variabilního symbolu není možné platbu přiřadit k žákovi!!!!!!

Budete vyzvání k doložení platby!!!!

Soubory ke stažení