Výsledky zápisu do 1. tříd 2022-2023

Pokud jste podávali on-line přihlášku k zápisu, tak jste na email obdrželi registrační číslo. Pokud jste podávali žádosti v papírové podobě, registrační číslo číslo Vám bylo přiděleno u zápisu. Každé registrační číslo patří jednomu dítěti.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte po telefonické domluvě v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a odkladu povinné školní docházky bude zasláno v písemné podobě.

Anonymizovaný seznam přijatých dětí do 1. tříd 2022-2023

Registrační čísla přijatých žáků:

MZS41      CLGSA      mzs45      TI36C     
OKXT2      W5USZ      MZS-N-1    ZHPNI     
66IMW      NHEOG      LB2YR      OMC9C     
mzs42      54C3X      mzs41      YOY2V     
mzs49      EMODY      BP2WG      OY4PU     
B7MOJ      JMVUL      KR3QT      42FXY     
V2Z6X      mzs51      mzs31      PHFIP     
mzs44      1 7WZ88      RR74L     
mzs47      QRYYO      AHDSO      mzs48     
YKQGK      IGPUU      B8M66      BOZ9E     
FP1SO      mzs43      MZS42      mzs50     
      4Q78A