Výsledky zápisu do 1. tříd 2024-2025

Pokud jste podávali on-line přihlášku k zápisu, na email jste obdrželi registrační číslo. Pokud jste podávali žádosti v papírové podobě, registrační číslo číslo Vám bylo přiděleno u zápisu. Každé registrační číslo patří jednomu dítěti.

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci mohou požádat o jeho vydání, popřípadě nahlédnout do spisu dítěte po telefonické domluvě v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání a odkladu povinné školní docházky bude zasláno v písemné podobě.

Anonymizovaný seznam přijatých dětí do 1. tříd 2024-2025

Registrační čísla přijatých žáků:

55 2O5LS      ICDIH      662YE      TNVL8      MZS 32    
02IF8      60 KN5SJ      58 3P56D      54
A0UG9      MZS 48     MZS 31     WX39G      CQYVG      MAQNP     
JI8OV      52 59 UAKAR      DOT37      31K7K     
D35P0      56 MZS 49     V59Z9      P01DB       
61ZBI      ZU3PN      7RHOX      UXUGO      NUVLI       
9BCW2      NO76H      87J6F      M39GY      VL86U       
MZS 34     1QFIF      ZSPB0      URRR0      HE95N       
57 W7ZCM      53 99V29      UK60T       
MZS100     51 DIDEK      6YE13      MZS 33      

Rozdělení žáků do tříd proběhne v průběhu května.

Dopředu upozorňuji zákonné zástupce dětí, že v letošním roce není možné zohlednit všechny požadavky na výběr třídní učitelky.

V červnu budou zákonní zástupci pozváni do školy, kde budou seznámeni s třídními učitelkami a také budou informováni o průběhu vzdělávání od září 2024.