Výsledky zápisu do 1. tříd 2020-2021

Pokud jste podávali on-line přihlášku k zápisu, tak jste na email obdrželi registrační číslo. Pokud jste podávali žádosti v papírové podobě, registrační číslo číslo Vám bylo zasláno emailem nebo SMS nebo poštou. Každé registrační číslo patří jednomu dítěti.

Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno poštou.

Anonymizovaný seznam přijatých dětí do 1. tříd 2020-2021

Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo   Registrační číslo
KLI46        mzs4         mzs1         JU4ES     
mzs7         mzs20        1BJEP        5NN3G     
mzs26        mzs30        FB1JG        mzs35     
WS2DH        mzs6         EPLTO        R63E4     
ONAYX        HCN7B        mzs21        1KCJD     
mzs31        8QQDY        mzs2         mzs36     
549SY        mzs22        mzs32        mzs8      
mzs5         CT6OS        AM3W7        EJQYM     
CDXJD        YVE0T        mzs34        NAU8B     
BOXEO        mzs25        3LQ5Y        4P4MN     
7K24T        5ZGAX             

Pokud to nastalá situace dovolí, budeme se pro Vás a Vaše děti snažit zorganizovat alespoň prohlídku školy (den otevřených dveří).

Pokud se tento záměr nepodaří realizovat, tak schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v září první školní den po slavnostním přivítání nových žáků. Organizace prvního školního dne bude upřesněna.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě je možno si v případě zájmu vyzvednout ve dnech 12.5. - 14.5. v době od 8 do 14 hodin v kanceláři školy.


Informace o rozdělení dětí do tříd budou zveřejněny v průběhu prázdnin.