6. třídy (A. Knytlová, Z. Muzikář)

Školní výlet tříd 6.A a 6.B v Zemi Keltů v Nasavrkách u Pardubic se vydařil!

Děti si vyzkoušely vyrobit mince podobným způsobem jako Keltové v minulosti. Oblékly na sebe šaty, které byly pro tehdejší dobu typické a dokonce se nazdobily make-upem, který si ženy dříve vyráběly samozřejmě z naprosto přírodních ingrediencí.


Výlet jsme si užili a odvezli jsme si mnoho zajímavých informací o této dávné historii.


Andrea Knytlová

 

6.A - Zeměpis jinak

výroba modelů půdních horizontů

   

6.A při hodině Zeměpisu


Výroba modelu oběhu vody v krajině.

 

5. února 2024

Žáci 6.A v hodině Občanské výchovy - společná práce na téma "Najdi si své místo na ostrově ". Cílem této aktivity bylo vytvořit třídě prostor pro společnou tvorbu a zážitky.

8. leden 2024

Žáci 6.A. zavítali do Městské knihovny, kde byl pro ně připraven další z programů, tentokrát na téma "Jak na referát".

19. října 2023

6.B v knihovně na programu "Regionální pověsti- Panna v Koruně".

     

8. října 2023

Čtenářské rande

Tzv. "čtenářské rande", aneb objevování potenciálně oblíbených literárních publikací, si tentokrát v místní knihovně dala třída 6.B.

     

14. září 2023

Pozdrav třídy 6.A, která po svých spolužácích z "béčka" nastoupila na 3denní adaptační pobyt v Teplicích nad Metují.

                      

12. září 2023

Pozdrav od třídy 6.B, která právě v Teplicích nad Metují absolvuje adaptační pobyt.

                       

4. září 2023

Šesťákům se dnes přišel představit učitelský sbor II. stupně, se kterým budou mít co do činění po následující čtyři roky. Nejvíce se ale samozřejmě uvidí se svými třídními učiteli, jimiž jsou paní Andrea Knytlová (6.A) a pan Zbyněk Muzikář (6.B).

     

6.B. v knihovně 19. ledna 2024

29.01.2024

19. ledna 2024 

6.B. navštívila knihovnu, tentokrát dílnu na téma KOMIKS.