6. třídy (A. Knytlová, Z. Muzikář)

14. září 2023

Pozdrav třídy 6.A, která po svých spolužácích z "béčka" nastoupila na 3denní adaptační pobyt v Teplicích nad Metují.

                      

12. září 2023

Pozdrav od třídy 6.B, která právě v Teplicích nad Metují absolvuje adaptační pobyt.

                       

4. září 2023

Šesťákům se dnes přišel představit učitelský sbor II. stupně, se kterým budou mít co do činění po následující čtyři roky. Nejvíce se ale samozřejmě uvidí se svými třídními učiteli, jimiž jsou paní Andrea Knytlová (6.A) a pan Zbyněk Muzikář (6.B).