Konzultace pro žáky 9. tříd

Vážení rodiče,

vláda ČR umožnila od 11. 5. 2020 osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy, tzv. KONZULTACE. Naše škola bude konzultace zajišťovat, pokud bude ze strany žáků zájem. Docházka na konzultace bude nepovinná, ve skupinách v maximálním počtu 15 osob.

Konzultace budou probíhat pravidelně:
Český jazyk 9. A,B - čtvrtek 13:00 - 14:30
Matematika 9. A - úterý 11:00 - 12:30
Matematika 9. B - středa 11:00 - 12:30

Zákonný zástupce odevzdá škole do 11. 5. 2020 „Čestné prohlášení“, které zároveň plní funkci přihlášky ke konzultacím.

POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠENÍ NENÍ MOŽNÉ!!!!! SKUPINA SE NESMÍ MĚNIT!!!

Žák s sebou do školy, vždy po 14 dnech,  přinese vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“, ve kterém zákonný zástupce podpisem potvrdí seznámení s vymezením rizikových skupin a prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce prohlášení nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Soubory ke stažení