Zápis do prvních tříd

11. 6. 2020
Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás pozval na úvodní schůzku s třídními učitelkami prvních tříd a vedením školy, která proběhne 22. 6. 2020 v 16:00 hodin v budově školy (hlavní vchod).
Na schůzce budete informováni o rozdělení žáků do jednotlivých tříd a rovněž vám budou poskytnuty další informace v souvislosti s nástupem žáků 1. tříd do školy.
Těšíme se na Vaši účast.

S pozdravem
Mgr. Jan Voborník
ředitel