5. a 9. ročník - Přijímací zkoušky - INFORMACE

13. května 2020

Jednotné přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky vykonají žáci na škole uvedené v přihlášce na prvním místě

datum:
čtyřleté obory – 8. 6. 2020
osmileté gymnázium – 9. 6. 2020
(školní přijímací zkoušky dle rozhodnutí ředitele SŠ) Ředitel SŠ zasílá pozvánky

Test z českého jazyka…..70 minut
Test z matematiky……85 minut

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na webu střední školy
Čtyřleté obory  -   nejpozději do 16. 6. 2020
Osmileté gymnázium   -  nejpozději do 17. 6. 2020

Odevzdání zápisového lístku
Čtyřleté  - nejpozději do 23. 6. 2020
Osmileté gymnázium -  nejpozději do 24. 6. 2020 

V případě nepřijetí – další kola přijímacího řízení.

Odvolání bylo nahrazeno Žádostí o nové rozhodnutí.

Další informace v případě potřeby a výdej zápisových lístků Ing. Renata Veselá – v kanceláři školy denně od 7.30 hodin do 14.00 hodin (v jinou dobu po domluvě)

Mobil 604 228 023

Fotografie

Zpět