Aktuality

18. října 2021

Prezentace Středních škol se uskuteční v náchodské Sokolovně 22. – 23. října. Odkaz na stránky s kompletním programem: ...zde...

17. října 2021

Seznamte se! Toto je “naše” Italka Martina Fantini, která přinesla nový vítr do hodin Aj na 1.stupni. Děkuji všem dětem za vřelé přijetí Martiny a Martině za nadšení s námi trávit letošní čtvrteční dopoledne.

15. října 2021

Na začátku října naši třídu navštívila školní psycholožka Bára. Měla pro žáčky 2.B připravený "zvířátkový" program. Nejprve jsme se protáhli jako kočky, kutáleli jako méďové a skákali jako žabky...

14. října 2021

Výtvarná tvorba prvních tříd nabírá na obrátkách. Děti pod vedením třídních učitelek Golové a Sekelské tvořily např. pestrobarevné bubliny...

12. října 2021

Dvě úterní hodiny s psycholožkou Barborou Krtičkovou se nesly ve znamení her, při kterých byla klíčovým bodem domluva a spolupráce dětí z 6.A.

11. října 2021

V rámci výuky přírodovědy, vlastivědy, českého jazyka a výtvarné výchovy jsme si s žáky 5.A povídali o způsobu a možnostech života lidí v dřívějších dobách a dnes...

7. října 2021

Třída 3.B prožila skvělé dopoledne se školní psycholožkou Bárou Krtičkovou. Vzhledem ke špatnému počasí jsme nemohli jít ven, ale 2 hodiny v tělocvičně...

5. října 2021

I v letošním školním roce je výtvarná tvorba třídy paní učitelky Petry Haškové v plném proudu...

3. října 2021

Ve čtvrtek 30. září proběhly v Dřevníku žákovské - tentokrát nesoutěžní - prezentace Příběhů našich sousedů. Za Masarykovu školu se této výzvy chopila Klára Lukašáková (pod pedagogickým vedením Jindřišky Vašákové)...

30. září 2021

Třída 4.A pod vedením paní učitelky Barbory Rojkovičové nalezla inspiraci v díle nizozemského malíře Pieta Mondriana, potažmo v propojení výtvarné výchovy s matematikou, a výsledné práce jsou vskutku atraktivní a zajímavé...

29. září 2021

Máme za sebou první měsíc. Naši první schůzku, která proběhla 6. září, jsme zahájili návštěvou městské knihovny v Broumově. Seznámili jsme se s knižními žánry a knihami samotnými. Každý si vybral jednu knížku, kterou jsme si mohli zapůjčit s sebou...

24. září 2021

Tradiční a meteorologicky opět stylové vítání podzimu proběhlo dnes ve školním amfiteátru. Osvědčené hitovky si s chutí zazpíval celý I. stupeň.

23. září 2021

Ve 2.B vykvetl záhon slunečnic...

22. září 2021

Vstupní místnost u hlavního vchodu zdobí krom dvou velikánů české a světové historie nově také logo školy.
 

20. září 2021

Fotografie z adaptačního pobytu 6.B...

19. září 2021

3.B navštívila akci "Den volného času aneb jak se bavit po škole", která se 15.9. konala v klášterní zahradě...

16. září 2021

Ve středu 15.9. jsme se s žáčky 2.B zúčastnili akce "Den volného času aneb jak se bavit po škole", která se konala v klášterní zahradě. Pro děti byly připraveny ukázky zájmových aktivit, kterými se mohou zabývat po výuce. Vyzkoušeli jsme si prokličkovat překážkovou dráhou jako pejsci, zahrát si na trubku a housle a odehrát šachovou partii...

15. září 2021

Ve dnech od 13. do 15. září proběhl v teplickém penzionu Metuje adaptační pobyt 6.A. Nesl se ve znamení slunečného počasí, které nahrávalo venkovním aktivitám. Program připravený paní zástupkyní Renatou Veselou, paní učitelkou Soňou Mackovou, paní psycholožkou Barborou Krtičkovou a paní třídní učitelkou Monikou Sloupenskou...

12. září 2021

Prázdniny skončily a my jsme se opět setkali ve školních lavicích. Někteří naši spolužáci třídu opustili, jiní k nám zavítali a my jsme měli možnost se hned první školní pondělí seznamovat a užívat si společné chvíle při adaptačním programu...

9. září 2021

Třída 3.B se mohla se mohla díky výhře Elišky Pátkové v soutěži Čtenářské bingo těšit z hodnotných cen, jež do třídy zanesly organizátorky akce Jana Lacina Jenková a Lenka Wilkeová.

2. září 2021

První školní den byl protkán těšením i drobnou nejistotou. Vše ale dobře dopadlo a doufáme, že nás bude provázet pohoda a úsměv na tváři po celý rok tak, jak tomu bylo 1. září. Zvládli jsme i práci bez rodičů....teď už jsme opravdovými školáky! (Květoslava Golová)
 

2. září 2021

Stejně jako v 1.A, i v 1.B začal pro nejmenší žáky první školní rok. S úsměvem přišli téměř všichni, slzičky se po tváři nekutálely, i když trošku nejistoty bylo vidět. A co řekly druhý školní den děti o svém prvním školní dni? 
 

1. září 2021

Novopečeným šesťákům se dnes přišel představit učitelský sbor II. stupně.

24. srpna 2021

Jako každý (normální) rok, i letos naše škola pořádá lyžařský výcvik. V případě zájmu si přihlášky vyzvedněte u zástupce ředitele, paní Ing. Renaty Veselé. Závaznou přihlášku prosím odevzdejte do konce září.
Termín: 12. – 17. 12. 2021
Odjezd: v neděli 12. 12. ve 13.00 hodin
Příjezd: v pátek 17. 12. kolem 15.00 hodin
Místo: Pec pod Sněžkou – chata Vraní bouda (www.vranibouda.cz).
Cena: 4700,-Kč zahrnuje ubytování, stravu (plná penze – pitný režim zajištěn), vleky a dopravu.
 

1. července 2021

Den před vysvědčením se třída 5.A vydala na školní výlet do Zdoňova. Vystoupili jsme na vlakovém nádraží v Adršpachu a přes Křížový vrch došli až ke zdoňovskému kostelu. Při jednotlivých zastávkách nám paní učitelka Golová četla pověsti, které se vázaly k daným místům. Počasí bylo tak akorát, chvilku pršelo, ale šlo jenom o lehký letní deštík, který znamenal vítané osvěžení.

30. června 2021

Poté, co našla na školní zahradě tajemné předměty, měla za úkol přijít na to, kam se vydá. Páťáci to dali na první dobrou. Útulek! Ano, vyrazili do Městského útulku se spoustou dobrot pro jeho obyvatele. Paní Slováková je provedla a ukázala obyvatele zařízení. Pak páťáci pokračovali směr Martínkovice.

30. června 2021

Aktivity školní družiny souhrnně za období květen-červen.

29. června 2021

Včera to v okolí Masaryčky žilo. Děti z II. stupně přichystaly pro své mladší spolužáky bohatý program. Ti nejmladší trávili dopoledne ve Schrollově parku, který se proměnil na ZOO. Po celé ploše bylo umístěno několik stanovišť, každé pojmenované po nejrůznějších zvířatech, čemuž odpovídala i náplň skupinových či individuálních úkolů...

29. června 2021

Přestože je ČR vnitrozemský stát, dnes jsme si toho moře, alespoň obrazem a slovem, trochu užili ve firmě pana Rouče, který je majitelem broumovské firmy zabývající se výrobou lodních zařízení, která dokáží z mořské vody vyrobit (vyfiltrovat, odsolit) vodu pitnou...

28. června 2021

I navzdory ne zcela příznivému počasí si páťáci užili páteční dopoledne na místním golfovém hřišti.

27. června 2021

S životem a dílem Aloise Jiráska, rodáka z nedalekého Hronova, jsme se seznámili zjara během distanční výuky. Podařilo se nám přečíst jeho nejznámější pověsti: O Libuši a Přemyslovi, O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O Horymírovi, O Bivojovi...

26. června 2021

Žáci sedmých a osmých tříd Masarykovy ZŠ ve výtvarné výchově dokázali svojí zručností a kreativitou ozdobit strom, který nám zpestřuje prostředí školní chodby...

 

25. června 2021

O nadmíru příjemné útulnosti prostor nového oddělení dětské knihovny, případně ochotě tamějších pracovnic, toho již bylo na našich stránkách napsáno dost...

24. června 2021

Jelikož se od září 2021 uzavírá olivětínská ZŠ, rozhodli jsme se jít naše budoucí spolužáky pozdravit. V pondělí (21.6.) po druhé vyučovací hodině jsme přes Černou stezku, s batůžky na zádech, vyrazili do Olivětína...

23. června 2021

Do školy dorazil kamion FabLab Experience se zážitkovým návěsem, jenž byl až po okraj naplněný moderními technologiemi. Žáci II. stupně si vedle vyslechnutí teoretického bloku, který lektoroval Tomáš Hamberger...

22. června 2021

O tom, jakým rájem na zemi je náš Ráj na Broumovsku, jsme se přesvědčili ve čtvrtek 17.6. Podnikli jsme výpravu z Ruprechtic kolem Laudonovy kaple směrem ke škole.

21. června 2021

Prvňáčci děkují třídě 2.B za organizaci a možnost účasti na kvízovém poznávání domácích zvířat na naší zahradě.

19. června 2021

Využili jsme krásného slunečného počasí a ve čtvrtek 10.6. vyrazili s batůžky na zádech do terénu. Cíl byl předem stanoven – vsadit malý dub, který jsme si přinesli z klášterní zahrady. První zastávku jsme měli naplánovanou u firmy Hrábek...

18. června 2021

...byl název programu, na který nás knihovnice do městské knihovny pozvaly. Pracovali jsme ve skupinách celkem zdařile, protože nás to bavilo. Již při příchodu jsme viděli, že se dětské oddělení změnilo.

17. června 2021

Žáci 3.B vyráběli - za pomoci paní učitelky Šárky Matějové a asistentky Ivety Thérové - "lapače snů".

15. června 2021

Pramod je chlapec, který žije pouze se svou matkou, otec od rodiny odešel. Matka pracuje jako kuli (nekvalifikovaný dělník) a dostává velmi nízký plat...

12. června 2021

Na návštěvu Městské knihovny jsme se moc těšili, protože nám paní knihovnice slibovala velká překvapení. A to fakt bylo, vnitřní prostory jsme nepoznávali! Vše nové, čisté, úžasné. A co nás úplně dostalo, tak to byla dřevěná palanda s velkými polštáři. Paní knihovnice nám ukázaly spoustu nových a zajímavých knížek...

10. června 2021

Byl duben, distanční výuka běžela plným proudem a jaro se ujalo své práce. Posmutnělá krajina se proměnila v barevnou a veselejší, vzduch byl po dlouhé zimě voňavější, zábavnější. V ten čas dostali žáci 4.A třídy nevšední úkol. „Pokuste se vyrobit z bylin v okolí med, sirup či likér, který by mohl posílit vaše zdraví.“...

8. června 2021

Michaela Krutilová, psycholožka Masarykovy ZŠ, odchází na mateřskou dovolenou. Její nástupkyní se stala Barbora Krtičková, která na naší škole již před časem pracovala. Báru srdečně vítáme a Míše za její veškerou práci děkujeme a v další životní etapě přejeme hojně radosti a pohody!

5. června 2021

Z živočichů, kteří žijí v oceánu, nás nejvíce zaujala velryba. A to nejen proto, že jsme se o ní učili, ale i proto, že je jí pořádný kousek, nebo spíše několik tun. Nevěřili byste, kolik zajímavých informací jsme se o ní při projektových hodinách dozvěděli...

3. června 2021

Na 1. června připravila Maiwaldova akademie Osvětový Den dětí v klášterní zahradě, jenž by zaměřený na téma Dub...

 

1. června 2021

Žáci 4.B pokračují ve výtvarném mapování historie, po portrétech českých knížat a králů z období Přemyslovců přišla řada na znázornění architektonického odkazu, který zanechal Karel IV.

28. května 2021

Paní učitelka Irena Krejčová vyráběla se svými prvňáky labutě a motýly.

25. května 2021

17. května 2021

Páťáci tvořili kouzelné míče, do jejichž částí vkreslili to, co mají rádi. Poté míče umístili do barevné snové abstrakce, aby se posílil magický účinek.

13. května 2021

Konečně tu máme jaro! Svítí slunko, je teplo. Příroda se probudila. Kvetou květiny, lidé na svých zahrádkách sejí semínka zeleniny. V prvouce se učíme o jarní přírodě a o práci na zahradě...

11. května 2021

Komentář netřeba.

11. května 2021

Dne 30.4. vládla v 1.A tajuplná atmosféra. Naši prvňáčci hned po příchodu do školy tušili, že tento den bude něčím jiný. Aby ne! Vždyť byl poslední dubnový den - čarodějnický...

9. května 2021

Děti z 2.B a 3.A přejí vše nejlepší ke Dni matek! A my se k nim připojujeme...

3. května 2021

V pátek jsme si v onlinovém vyučování vytvořili čarodějnické hodiny. Užili jsme si čarodějnická podstatná jména a čarovné počítání. Sdíleli jsme 4 videa s písničkami a úkoly...

2. května 2021

Školáci harmonicky proplouvají mezi distanční a prezenční výukou...

1. května 2021

Třída 3.A uklízela v rámci Dne Země okolí školy...

27. dubna 2021

V sobotu, 20. března, bylo venku nevlídno, zima, a dokonce i sněžilo. Nic nenapovídalo tomu, že by zrovna tohle měl být první jarní den. Proto jsme se s třídou 3.A rozhodli, že vyhlásíme velkou pátrací akci a začneme hledat důkazy vypovídající o tom, že jaro opravdu začalo...
 

26. dubna 2021

Paní učitelka Barbora Rojkovičová (3.A) tvořila se svými žáky květinové jarní mozaiky, ve kterých děti využily znalost geometrických tvarů.

23. dubna 2021

Do školy přišla potěšující zpráva:
 
Dobrý den,
 
s velkou radostí bych Vás ráda informovala, že proběhlo losování vítěze v soutěži Čtenářské bingo...

17. dubna 2021

V dubnu probíhá zápis do 1. tříd, a tak je na místě zmínit několik informací o naší škole:
Masarykova základní škola má dlouholetou tradici.
V současné době jsou budovy školy moderně vybaveny...

10. dubna 2021

Žáci z 5.A dostali za úkol nakreslit svoji oblíbenou knižní postavu a poslat jí dopis. Většina dětí se svěřovala s nelehkou aktuální situací a touhou vidět své kamarády ze třídy...

náhled fotografie

16. března 2021

Žáci pátých tříd popisovali místo, kde žijí. Všímali si jedinečnosti svého okolí, Broumováci se zaměřili na klášter a hřbitovní kostel Panny Marie, nezapomněli ani na krásu broumovské přírody, jmenovali řeku Stěnavu, Broumovské stěny i vzdálenější cíle, jako Ruprechtický Špičák nebo Ostaš. Do pátých tříd ale nechodí jenom děti z Broumova...

16. února 2021

Ani v tzv. distančním režimu nemohlo chybět připomenutí masopustu. Děti pátých tříd se nazdobily do nejrůznějších kostýmů, nechyběla květinářka, rockový kytarista, uklízečka, baletka, několik pirátů, kuchař nebo kočka. Přidaly se i učitelky Květoslava Golová a Helena Sekelská. Nakonec došlo i na muziku, to když Damián Jukl zahrál na kytaru a Josef Hejniš na tubu...

   

7. února 2021

"Když nemůžete Vy do knihovny, můžeme přijít my k Vám do třídy. Přineseme nové knížky, připravíme s nimi nějakou aktivitu." Tak zněla nabídka z Městské knihovny v Broumově, kterou paní učitelka Freiwaldová pro své druháky využila...

20. ledna 2021

Děti z vyšších prvostupňových tříd dostaly za úkol nějakým vizuálně zajímavým způsobem ztvárnit aktuální letopočet, případně využít sněhové nadílky a trochu si s bílým materiálem vyhrát. Zde jsou některé výsledky, které dokazují tvořivou nápaditost našich žáků...

20. prosince 2020

Protože vláda stihla z prosincového školního režimu utnout „pouhé“ dva dny, žáci – především ti prvostupňoví – se měli opět možnost pravidelně vídat. Volný pohyb byl sice značně okleštěn, třídy se nemohly mísit, nešlo si zazpívat ani zacvičit. Nic ale nemohlo zabránit vánočnímu ladění, které bylo logicky hlavním tématem daného měsíce. A protože je adventní rozjímání především stavem duše, neměly tentokrát restriktivní zásahy až tak zásadní dopad...

18. prosince 2020

V 1. oddělení školní družiny se spojily obě první třídy a společně trávily adventní čas. Vyrobili jsme si adventní věnec a seznámili se též s jeho symbolikou. Každý den jsme zapalovali adventní svíce a četli si adventní příběhy, losovali z adventního osudí jednotlivce, kteří si mohli vzít z adventního stromečku sladkou ozdobičku....

16. prosince 2020

Ani učitelé II. stupně nezapomněli na své žáky. Každý den byl vyhrazen pro jednu třídu, a to u sborovny na stromečku, kde byly - vždy o velké přestávce - k nalezení symbolické dárky.

10. prosince 2020

Žáci pátých tříd navštívili tento týden Ulitu, aby zde pod laskavým a nekonečně trpělivým dohledem dvojice instruktorek splétali drátěné kapry s korálkovými šupinami a z hlíny hnětli andělské světlonoše, kteří ještě dojdou finálního vypálení...

5. prosince 2020

Dnes byl speciální den. Již od rána bylo možné na chodbách I. stupně cítit napjaté očekávání a slyšet živé polemiky o tom, jestli navštíví třídy Mikuláš, anděl a čert. Děti se dočkaly, mohly však zůstat v klidu, neboť i čert dodržoval distanční odstup, a proto letos hrozil jenom na dálku.

18. listopadu 2020

Úspěch nejmenších žáků
Na začátku léta spustilo nakladatelství Grada "Velkou prázdninovou soutěž" určenou malým čtenářům od 6 do 15 let. Akce, která probíhala až do konce září, se zúčastnili také tehdejší prvňáčci pod vedením paní učitelky Dany Freiwaldové...

20. října 2020

Dne 13. 10. se žáci 4. tříd zúčastnili akce na náchodském dopravním hřišti. V chladném, ale nedeštivém počasí se děti učily cyklistická pravidla, jezdily po vyznačených trasách a orientovaly se podle značek či semaforů...

19. října 2020

17. září zaznamenaly žačky 2. stupně - Anita Středová, Elisabeth Středová, Klára Lukašáková a Anna Skřivanová významný úspěch, když dokázaly zvítězit v projektu "Příběhy našich sousedů", který pořádá společnost Post Bellum...

5. října 2020

Symbolem covidové epidemie jsou jednoznačně roušky. Nedávným nařízením vlády České republiky byla zavedena povinnost nosit roušky i během vyučování na druhém stupni základních škol...

25. září 2020

Žáci pátých tříd byli od pondělí do pátku na pobytu v Horním Maršově. Ekologicky zaměřený program probíhal v malebném horském prostředí, ve kterém děti hrály tematicky zaměřené hry a debatovaly o šetrném přístupu k životnímu prostředí, ve čtvrtek pak podnikly poznávací výlet s detektivní zápletkou, jež měla dobrodružné vyústění v nočním lese...

18. září 2020

V pátek, 18. září, proběhlo na 1. stupni tradiční vítání podzimu. Třídy se z důvodu aktuálních opatření scházely postupně a po celou dobu mezi sebou udržovaly potřebné rozestupy, na celkovém zážitku to ale žádnou kaňku nezanechalo...

16. září 2020

Ve středu, 16. září, proběhl na 1. stupni sportovní den. Žáci testovali své fyzické schopnosti na deseti stanovištích, jež byly rozesety na nově zrekonstruovaném sportovním hřišti vedle školy, a mezi kterými nechyběly disciplíny jako skok do dálky nebo posilování činkami...