Společné

23. září 2023

Charitativní "knihobraní"
 
Některé třídy 1. stupně se zapojily do charitativní akce, jejímž cílem je získání finančních prostředků na rehabilitační pomůcky pro Martina Rozuma z Hejtmánkovic. Pokud chcete, do akce se můžete zapojit také. Jedná se o sbírku knih, které už doma nemají své potřebné místo, už je nebudete číst a mohly by udělat radost někomu jinému. Takové knihy můžete odevzdávat na výběrním místě v Hejtmánkovicích, nebo na našem 1. stupni. Shromážděné knihy budou na konci října hromadně odvezeny a předány organizátorům akce.
(P. Hašková)
 
   
 

22. září 2023

Vítání podzimu
 
Den před příchodem nejzralejšího ročního období se ve školní zahradě uskutečnilo jeho přivítání. Děti I. stupně zazpívaly několik tematických skladeb a ladily se tak nejen na start podzimu, ale svým způsobem i na nástup celého školního roku. Celou akci tradičně suverénním způsobem moderovala paní učitelka Golová, klávesový doprovod a samply zajistila paní učitelka Rojkovičová, o technické zázemí se postarali naši školníci.
 
     
 

12. září 2023

Noví pracovníci na naší škole - Mgr. Andrea Knytlová

Další novou posilou na naší škole je Mgr. Andrea Knytlová. Pokud někomu přijde její tvář povědomá, je to proto, že u nás již před časem učila (tenkrát ještě pod jménem Marcaníková). Andrea od září nastoupila jako třídní 6.A, učit bude zeměpis, angličtinu a španělštinu.

10. září 2023

Noví pracovníci na naší škole - Mgr. Alžběta Pelánová

Mgr. Alžběta Pelánová je od září novou posilou našeho týmu, a to na pozici speciální pedagožky. Přejeme jí hodně úspěchů a těšíme se na dlouholetou spolupráci!

6. září 2023

Po mateřské dovolené se do našeho kolektivu vrací psycholožka Michaela Krutilová, která se nyní bude střídat s kolegyní Barborou Krtičkovou. Míša se hned zapojila do plného procesu - na fotkách dnešní aktivita na školní zahradě s třídou 1.B.