Společné

24. prosince 2023

Žáci 7.A a 8.A nezapomněli před Vánoci na opuštěné psy a kočky. Nashromáždili krmivo, které pak osobně doručili do místního útulku.

     

23. prosince 2023

IV. adventní zpívání
 
Krásný zážitek si včera odnesli školáci i jejich paní učitelky. Užili si úžasnou atmosféru posledního adventního zpívání v kostele sv. Vojtěcha. Krásným prostorem se nesly koledy i vánoční písničky. Za možnost zazpívat si na tomto nádherném místě patří poděkování panu děkanu ThLic. Martin Lanžimu, paní Pavle Faltejskové za vstřícnost a organizaci a jejím kolegům za ozvučení. Přejeme všem krásné a klidné Vánoce, v novém roce především pevné zdraví.
Pedagogové a žáci 1.stupně Masarykovy ZŠ Broumov
 
     
 

22. prosince 2023

Třetí, a poslední várka fotografií z lyžařksého výcviku.

                                   

20. prosince 2023

Další várka fotografií, tentokrát z II. a III. dne lyžařského výcviku.

                                              

18. prosince 2023

Milovníci zimních sportů se v rámci lyžařského výcviku přesunuli do Krkonoš. První snímky nafotily paní učitelky Valešová a Veselá.

             

16. prosince 2023

Na 1. stupni proběhlo III. adventní zpívání. Video ukázky z akce můžete zhlédnout na facebookovém profilu naší školy.

         

14. prosince 2023

Připomínka Projektového dne s vánoční tematikou, který na naší škole proběhl 4. prosince (viz příspěvek u příslušného datumu), tentokrát ze skupiny (a objektivem) paní učitelky Barbory Rojkovičové.

                     

11. prosince 2023

V nejnovějším čísle školního časopisu Komenďáček byla k nalezení celá řada zajímavých článků od našich žáků. O časopis byl velký zájem, po celém nákladu se jenom zaprášilo, včetně dotisknuté druhé sady.

         

10. prosince 2023

O vánoční výzdobu na II. stupni se tradičně postarala paní učitelka Libuše Kubásková.

 

9. prosince 2023

Na prvním stupni proběhlo II. adventní zpívání. Video ukázku najdete na facebookových stránkách školy. 

 

5. prosince 2023

Čertovská návštěva na I. stupni.

       

4. prosince 2023

Projektový den s vánoční tematikou
 
Dnešní den se na naší škole neučilo. Místo toho žáky čekala příprava nejrozmanitějších projektů, jejichž spojovacím motivem byly Vánoce. Mezi jednotlivými tématy, které si děti vybíraly předem podle svého gusta, nechyběla výroba pečeného i nepečeného cukroví, zkoušení koled a vánočních pohádek, výzdoba sváteční tabule, zhotovení betlémů, pedigových andělů či jmenovek na dárky, a nezapomnělo se ani na ptáčky, pro které děti vyrobily líbivá krmítka. Krom navození vánoční atmosféry byla pointou dnešní akce spolupráce mezi žáky všech věkových kategorií, od prvňáčků až po ty nejstarší, což se při pohledu do jednotlivých tříd víceméně dařilo. (pš)
 
                                                                                                                                                     
 

1. prosince 2023

Adventní zpívání na 1. stupni
 
Blíží se 1. adventní neděle, a to pro naše mladší žáky znamená začátek pátečních setkávání, které doprovází zpěv vánočních písní. Tentokrát došlo na "Prosinec" a "Bílého slona". Nechybělo rozsvícení stromečku a zapálení 1. adventní svíčky.
 
             
 

30. listopadu 2023

Vánoční stromečky od pana Středy z Hejtmánkovic už zdobí 1. stupeň. Zítra ráno dojde ke slavnostnímu rozsvícení, a to v rámci tradičního adventního zpívání.

          

29. listopadu 2023

Žáci Masarykovy školy si včera udělali vzdělávací výlet, jehož cílem bylo Národní technické muzeum v Praze.

             

21. listopadu 2023

Žáci na utkání české fotbalové reprezentace

Fotbaloví nadšeni z Masarykovy školy včera vyjeli podpořit domácí reprezentaci do 21 let na přátelský zápas se Slovenskem, který se konal na stadionu "Pod lízátky" v Hradci Králové. Žáci do svého fandění dali vše, náš tým podporovali po celou dobu utkání, a možná i proto Češi nakonec zvítězili 2:1.

16. listopadu 2023

Do školy přišel dopis, který nás opravdu potěšil:
 
Vážený pane řediteli,
dovolte mi, abych následujícími řádky vyjádřila svou velkou radost a ještě větší poděkování. Když jsem v září letošního roku oslovila paní učitelku Petru Haškovou s žádostí o rozdání letáčků zvoucích na akci „Knihobraní“, netušila jsem, jakého skvělého pomocníka v ní najdu. Paní učitelka sdílela letáček mezi svými kolegyněmi, rodiči i samotnými žáky. Zorganizovala sbírku přímo ve škole, sdílela informace o akci na webových stránkách a facebookovém profilu Masarykovy základní školy. Nakonec osobně sesbírané knihy dovezla do naší knihovny s naprosto mylným pocitem, že knih je málo. Jsem jí za to velice vděčná a patří jí obrovské poděkování.
 
Poděkování patří samozřejmě také jejím kolegyním, rodičům i žákům. Každý, kdo se do Knihobraní zapojil jakýmkoli způsobem, velice pomohl. Moc si toho vážím. Nesmírně mě těší, s jakým ohlasem se myšlenka Knihobraní setkala. Celkově se podařilo získat 972 knih různých žánrů! V sobotu 11. listopadu 2023 se konal hlavní prodej knih. Vzhledem k tomu, že tato akce byla naprosto premiérová, bylo těžké odhadovat, jak by mohla dopadnout. Nezbývalo nic jiného než doufat, že se snad povede. Dnes mohu s potěšením konstatovat, že dopadla přímo skvěle. Účast návštěvníků byla hojná a vybraná částka předčila veškerá moje očekávání. Během dvou hodin se podařilo pro Martina Rozuma získat 23.734,- Kč! Je to nádherný výsledek a velkou zásluhu na něm má i Masarykova základní škola. Všem proto velice děkuji za skvělou spolupráci.
 
Knihobraní však ještě není u konce. Jak bylo avizováno na letácích, prodej knih bude pokračovat až do konce listopadu každé pondělí v hejtmánkovické knihovně. Kdo tak nestihl Knihobraní navštívit v sobotu, má ještě šanci vybrat si krásnou knihu a přispět. Celková částka pak bude Martinovi předána na začátku prosince.
 
Zjištění, kolik dobra máme v sobě, je ohromující. Je skvělé vědět, že když je zapotřebí, dokážeme se jako společnost spojit pro dobrou věc i u nás na Broumovsku. Bylo krásné a dojemné sledovat, že ti kteří přispěli, tak činili s láskou a radostí. Přála bych nám všem, aby nám empatie a pospolitost vydržely i nadále.
 
Velmi oceňuji pomoc všech a ještě jednou upřímně děkuji!
Za Obecní knihovnu v Hejtmánkovicích
S úctou a pozdravem
Martina Zelenková
 
 

14. listopadu 2023

Okrsková kola ve florbalu 
 
Jako každoročně pořádala naše škola turnaj v okrskovém kole florbalu mladších a starších chlapců. V úterý 7.11.2023 se konal turnaj starších chlapců a náš tým se umístil na 3.místě. Mladší chlapci bojovali ve čtvrtek 9.11. a výsledek je ještě o stupínek lepší, úžasné 2.místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen Tadeáš O. ze 7.A. Děkuji všem za reprezentaci školy. (M. Sloupenská)
 
       
 

13. listopadu 2023

Příběhy bezpráví
 
V rámci celorepublikového projektu "Příběhy bezpráví" měli žáci osmých a devátých tříd možnost nahlédnout do komunistických dějin Československa. Dvouhodinový program začal dokumentem "Chceme dýchat" od režiséra Karla Strachoty. Atraktivním způsobem zpracovaný snímek o složitosti dospívání a lásce v časech komunistické zlovůle, vtáhl okamžitě do děje a pozornost udržel až do konce své padesátiminutové stopáže. Po projekci následovalo povídání pamětníka Františka Pejřimovského, který žákům popsal vlastní zkušenost s totalitním režimem, včetně šestiměsíčního uvěznění, a následně odpovídal na početné dotazy školáků. Akce, kterou krátkým proslovem orámovala paní učitelka Jindřiška Vašáková, byla cenným vhledem do nedávné historie a připomenutím, že pojem "svoboda" není v žádném případě samozřejmostí. (pš)
 
          
 

7. listopadu 2023

Wuhan gongy v tělocvičně naší školy
 
Žáci Masarykovy školy dnes zažili unikátní akci. Na pozvání paní učitelky Andršové k nám zavítal pan Petr Kohl, jenž si s sebou přivezl čtyři terapeutické Wuhan gongy. Při krátkém úvodním výkladu se děti - rozdělené celkově do tří početných skupin - dozvěděly, že nejlepší pro vnímání širokého spektra zvuků bude "vypnout" myšlení, aby harmonizující vibrace mohly do těla proudit přes emoce a pocity. Ne všichni následnou půlhodinu vydrželi v plném soustředění, mnozí se brzy začali vrtět, pár dětí dokonce muselo místnost opustit. Oproti tomu se našli tací, kteří zaujali pohodlnou ležící polohu a poslech si evidentně užívali, a ve skupince diváků šlo zahlédnout i meditující jedince. Dunivě hluboký či naopak vysokofrekvenčně chrastivý zvuk gongů zkrátka není pro každého, jen málokdo však může tvrdit, že v něm dnešní "koncert" nezanechal jakýkoli dojem. (pš)
 
                 
 

4. listopadu 2023

Obsah nejnovějšího čísla Komenďáčku je tradičně napěchován zajímavými texty od našich žáků. Kupujte ve sborovně II. stupně.

            

2. listopadu 2023

Charitativní Knihobraní je u konce
 
Před časem probíhalo na několika místech, včetně naší školy, tzv. Knihobraní. Shromážděné knihy byly k poslednímu říjnu předány paní Zelenkové, hejtmánkovické organizátorce akce a knihovnici v jedné osobě. Zde jsou její slova: "Veliké díky všem žákům a rodičům, kteří knižním darem přispěli na charitativní sbírku pro Martina Rozuma!". Milým zjištěním bylo, že nejen naši žáci, ale mnoho obyvatel Broumovska a přilehlého okolí svými darovanými knihami zaplnili prostory Obecní knihovny v Hejtmánkovicích. Knižní publikace se dají počítat na stovky. Charitativní prodej knih se uskuteční dne 11.11. v prostorách hejtmánkovické knihovny a obecního sálu v době od 14. do 16. hodin. Nedílnou součástí prodeje knih budou dílničky pro děti a svatomartinské pohoštění (rohlíčky, víno), na které organizátoři akce srdečně zvou širokou veřejnost. (P. Hašková)
 
               
 

1. listopadu 2023

Žáci na zápase české reprezentace
 
Nadšení sportovní fanoušci z Masarykovy školy se včera vydali do Hradce Králové, aby na tamějším stadionu "Pod lízátky" podpořili domácí fotbalové reprezentantky. Zápasu příliš neprospělo počasí, na jeho nepřízeň ale pomohl zapomenout napínavý průběh utkání a nejisté rozuzlení, které trvalo až do závěrečného hvizdu rozhodčího. Česká jedenáctka nakonec v tuhém mači s Bosnou a Hercegovinou remizovala 2:2 (zápas se odehrál v rámci Ligy národů). Jestliže smírný výsledek některého z našich žáků zarmoutil, může jej těšit alespoň skutečnost, že svojí přítomností na zápase přispěl k rekordní návštěvnosti, která byla doposud zapsána na domácím utkání A-týmu ženské reprezentace.
 
 
 

30. října 2023

Škola v barvě podzimu...

      

24. října 2023

Na letošní halloweenské výzdobě si dala paní učitelka Kubásková opravdu záležet.

                   

16. října 2023

Turnaj ve fotbale
 
Dne 11. 10. vyběhli na trávník žáci a žákyně II. stupně, aby se utkali s okolními školami v okresním finále ve fotbalu (pořadatel FAČR). Naši školu reprezentovali opravdu statečně a nakonec se umístili na krásném 3.místě. Všem děkujeme za účast! (K.Sluka a M.Sloupenská)
 
 
 

14. října 2023

Sběr kaštanů
 
Na I. stupni probíhá sběr kaštanů, a děti k tomuto úkolu tradičně přistupují velmi svědomitě. Pytle se vzácným krmivem utěšeně kynou, už nyní se jejich obsah počíná na stovky kil, a každým dnem přibývají další. Pan Středa z Hejtmánkovic, ke kterému kaštany putují ("výměnou" za vánoční stromky pro celý I. stupeň), bude mít z této úrody jistě velkou radost!
 
         
 

13. října 2023

Šachový turnaj (I. stupeň)

Dne 12.10. se konal v broumovské Sokolovně šachový turnaj pro děti z I. stupně. Zúčastnilo se ho 11 statečných žáků a to: Anežka Cvikýřová (2.A), Roman Kudry (3.B), Jakub Jirman (3.B), Martin Krupička (4.A), Nikola Chalupníčková (4.A), Matěj Krejčí (4.B), Viktorie Grohová (4.B), Kateřina Králová (4.B), Jakub Strnad (4.B), Jan Burdych (5.B), Lukáš Kunc (5.B). Souboj o titul "šachového mistra" byl velice vyrovnaný. Na stupních vítězů se s minimálním rozdílem bodů umístili: 1. Lukáš Kunc, 2. Matěj Krejčí, 3. Jan Burdych. Všem žákům děkujeme za účast. (V. Bakešová)
 
 

10. října 2023

Mezinárodní poznávací soutěž
 

Dne 9.10.2023 se žáci II. stupně Šimon Kučera, Claudie Tietzová, Eliška Krupičková a Martin Thér zúčastnili Mezinárodní soutěže o Polsku a České republice v Nové Rudě. Školáci absolvovali písemný test a poté praktickou ústní část. Obsadili nakonec 4.místo. Na přípravě žáků se podílely paní učitelky Kubásková a Knytlová a pan učitel Kučera. (A. Knytlová)

 

7. říjen 2023

Šachový miniturnaj
 
V uplynulém týdnu se hrstka nadšenců z II. stupně sešla v broumovské Sokolovně, aby navzájem otestovala své šachové dovednosti. Účastníci ve složení Michaela Fillipi, Adam a Matyáš Macháčkovi, Jonáš Jirman, Tadeáš Osoba a Dominik Jaroš svedli tuhé, ale férové boje, ze kterých nakonec jako vítěz vzešel Jonáš Jirman z 9. třídy. Příští týden jsou na řadě prvostupňoví žáci.
 
     
 

5. října 2023

Přespolní běh

Dne 3.10.2023 proběhlo okresní finále v přespolním běhu v Polici nad Metují ("Na Nebíčku"). Do boje jsme vyslali tři družstva - mladší a starší žáky, mladší žákyně. Boj to byl urputný.  I když to na přední příčky nestačilo, užili jsem si slunečný den a potkali se s kamarády z jiných škol. (K.Sluka + M.Sloupenská)

              

2. října 2023

Symbolickou podzimní výzdobu na II. stupni tradičně zajistila paní učitelka Libuše Kubásková.

     

23. září 2023

Charitativní "knihobraní"
 
Některé třídy 1. stupně se zapojily do charitativní akce, jejímž cílem je získání finančních prostředků na rehabilitační pomůcky pro Martina Rozuma z Hejtmánkovic. Pokud chcete, do akce se můžete zapojit také. Jedná se o sbírku knih, které už doma nemají své potřebné místo, už je nebudete číst a mohly by udělat radost někomu jinému. Takové knihy můžete odevzdávat na výběrním místě v Hejtmánkovicích, nebo na našem 1. stupni. Shromážděné knihy budou na konci října hromadně odvezeny a předány organizátorům akce.
(P. Hašková)
 
   
 

22. září 2023

Vítání podzimu
 
Den před příchodem nejzralejšího ročního období se ve školní zahradě uskutečnilo jeho přivítání. Děti I. stupně zazpívaly několik tematických skladeb a ladily se tak nejen na start podzimu, ale svým způsobem i na nástup celého školního roku. Celou akci tradičně suverénním způsobem moderovala paní učitelka Golová, klávesový doprovod a samply zajistila paní učitelka Rojkovičová, o technické zázemí se postarali naši školníci.
 
     
 

12. září 2023

Noví pracovníci na naší škole - Mgr. Andrea Knytlová

Další novou posilou na naší škole je Mgr. Andrea Knytlová. Pokud někomu přijde její tvář povědomá, je to proto, že u nás již před časem učila (tenkrát ještě pod jménem Marcaníková). Andrea od září nastoupila jako třídní 6.A, učit bude zeměpis, angličtinu a španělštinu.

10. září 2023

Noví pracovníci na naší škole - Mgr. Alžběta Pelánová

Mgr. Alžběta Pelánová je od září novou posilou našeho týmu, a to na pozici speciální pedagožky. Přejeme jí hodně úspěchů a těšíme se na dlouholetou spolupráci!

6. září 2023

Po mateřské dovolené se do našeho kolektivu vrací psycholožka Michaela Krutilová, která se nyní bude střídat s kolegyní Barborou Krtičkovou. Míša se hned zapojila do plného procesu - na fotkách dnešní aktivita na školní zahradě s třídou 1.B.