Masopust

15. února 2024

„Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu….“

Tak začíná jedna z masopustních písní, jejíž obsah se nám v dobrém podařilo naplnit. Ve
všech třídách na prvním stupni se tančilo, luštilo, dovádělo, jednoduše řečeno, užívali jsme si
MASOPUST.
Program v jednotlivých třídách si paní učitelky přizpůsobily pro své žáky. Společná část se
odehrávala v tělocvičně, kde bylo nutné prokázat odvahu, obratnost, rychlost a zručnost. Ve
společných prostorách budovy prvního stupně probíhalo pátraní po masopustních koblihách.
Dopoledne jsme si patřičně užili!
 
Kolektiv 1.stupně

   

Zpět