Dětský den ve školní družině

13. června 2024

V pátek, 31. 5. 2024, jsme s dětmi oslavili jejich svátek. Děti se losem rozdělily do 4 družstev. Každé mělo jinou barvu. Po zahradě hledalo každé družstvo 6 svých barevných kartiček s nápovědami.

Z těchto nápověd mělo každé družstvo vyluštit pohádkovou postavu, zvíře a povolání. Když toto měly děti vyřešeno, hledaly dále po zahradě obálku barvy svého družstva, ve které byl popis cesty. Tato cesta vedla do míst, kde byl schovaný poklad. Během cesty děti plnily též různé úkoly. V pokladu bylo také schováno několik písmen, tzn. anagram, ze kterých měly děti vyluštit slovo, další překvapení pro ně.

Vše se vydařilo. Déšť nedorazil. Dětem i nám se to moc líbilo. Vyluštěný anagram na závěr byl „zmrzlina“. Tu si děti společně vychutnaly na závěr programu v amfiteátru.

Gabriela Teichmanová

Zpět