Čarodějnice

4. května 2024

Poslední dubnový den se tradičně konal čarodějnicky rej.

Žáci druhého stupně pod vedením pí.Volákové a pí.Kubáskové připravili pro své mladší spolužáky z prvního stupně dopoledne plné zábavy. Malé čarodějnice a čarodějové tančili, závodili v namotávání pavouků, létali na koštěti, skákali v čarodějném pytli a plnili spoustu dalších zábavných úkolů v okolí školy. Počasí nám mimořádně přálo a nejen děti si čaro hry náramně užily. Děkujeme všem, kteří nám s přípravou jakkoliv pomohli. Tak zase za rok na shledanou!    
 
Libuše Kubásková

 

Zpět