Víkendové sportovní odpoledne s rodiči

20. června 2024

V neděli 16. 6. proběhlo u Masarykovy ZŠ sportovní odpoledne. Příchozí si mohli na jednotlivých stanovištích vyzkoušet různé tradiční i netradiční sporty a poznat vyučující naší školy.

Odpoledne bylo velmi příjemné , zakončené opékáním špekáčků na ohništi u Ulity. U ohně nám zahrála děvčata s panem učitelem Muzikářem na kytary. Počasí nám přálo a budeme se těšit na další ročník, kdy paní učitelka Sloupenská připraví další netradiční sporty.

Za kolektiv pedagogů Renata Veselá

Zpět