Bloudím pohádkou ...

15. června 2024

Tak se jmenoval projekt 1. oddělení školní družiny, kterým jsme se zabývali v měsíci květnu. Povídali jsme si o knížkách, o pohádkových postavách, o knihovně, o tom, co kdo čte sám nebo s rodiči a sourozenci, jaké pohádky mají děti rády.

Zkoušeli jsme vymýšlet a ilustrovat své příběhy. Vše vyvrcholilo soutěží. Děti dostaly list s úkoly. Na jedné straně byly obrázkové řady, ze kterých měly vyluštit název pohádky, a na druhé straně byly otázky z pohádek nebo pohádkových příběhů, o kterých jsme si s dětmi povídali. V každé své odpovědi měly děti zakroužkovat jedno písmeno dle pořadí a potom se zakroužkovaných písmen sestavit slovo – tajenku. Soutěžili jsme ve dvou kategoriích, 1. a 3. třída, děti pracovaly též na čas. Z výsledků jsem sestavila pořadí, odměnila děti vlastnoručně vyrobenými pohádkovými medailemi a drobností. Užili jsme si to společně.

G. Teichmanová, školní družina

Zpět