Nejbohatší ekosystémy planety Země

7. května 2024

Ve čtvrtek 2.5. se na naší škole uskutečnily zeměpisné přednášky pořádané organizací Nejbohatší ekosystémy planety Země.

Tento výchovně vzdělávací environmentální projekt mají na starosti týmy lektorů, kteří jsou zároveň strážci přírody, či členy monitorovacích týmů na třech kontinentech. Šesté ročníky si vyslechly povídání o tropických deštných lesích, sedmáci o oceánech a osmé třídy a devítky o lesích mírného pásu. Žáci se dověděli mnoho zajímavých a překvapivých informací o ochraně přírody na naší planetě.

Mgr. Andrea Knytlová

Zpět