Školní výdejna - informace

31. srpna 2022

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,

dovolte mi Vás informovat o tom, že od 01.09.2022 dochází k navýšení cen obědů ve školní
jídelně/výdejně. Navýšení cen je způsobeno nárůstem cen vstupů. Na úhradě nákladů souvisejících
s nárůstem cen vstupů se podílí i město Broumov. Novinkou pro školní rok 2022/2023 je i to, že se
společnost GTH zařízení školního stravování, spol. s r. o. zapojila do projektu „Zdravá školní jídelna“ –
jídlo bude zdravější a kvalitnější, co do přípravy, pestrosti, tak zastoupením ovoce a zeleniny.
Na Váš názor na zvýšení cen jste byli dotázáni prostřednictvím Bakalářů začátkem roku 2022. Získali
jsme 243 odpovědí, z toho 61 % s navýšením ceny souhlasilo za předpokladu, že jídlo bude kvalitnější,
bude více čerstvého ovoce a zeleniny, bude zdravější strava apod. Z výsledku dotazníkového šetření
bylo patrné, že je zájem o kvalitní a zdravější stravování a v tomto duchu jsme se zástupci společnosti
GTH jednali.
Od 01.09.2022 budou ceny obědů:
strávníci do 6 let 30 Kč/oběd,
strávníci 7 – 10 let 39 Kč/oběd,
strávníci 11 – 14 let 41 Kč/oběd,
strávníci 15 a více let 45 Kč/oběd.


Věříme, že s novým konceptem školního stravování budete spokojeni.
Gabriela Vytlačilová
MěÚ Broumov
odbor finanční a školství

Soubory ke stažení

Zpět