Výsledky zápisu do 1. tříd 2021-2022

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

všem podaným žádostem o přijetí do první třídy na školní rok 2021-2022 bylo vyhověno.

Rozhodnutí o odkladu Vám bude zasláno poštou.

Pokud to nastalá situace dovolí, budeme se pro Vás a Vaše děti snažit zorganizovat alespoň prohlídku školy (den otevřených dveří).

Pokud se tento záměr nepodaří realizovat, tak schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne v září první školní den po slavnostním přivítání nových žáků. Organizace prvního školního dne bude upřesněna.

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě je možno si v případě zájmu vyzvednout ve dnech 12.5. - 14.5. v době od 8 do 14 hodin v kanceláři školy (nutná předchozí domluva).


Informace o rozdělení dětí do tříd budou zveřejněny v průběhu prázdnin.

V případě zájmu o školní družinu je nutné doručit žádost do 31. 5. 2021.

Více informací na: https://mzsbroumov.cz/zadosti-prijeti-odhlaseni