Zápis č 1./2021

Zápis z jednání Výboru SRPŠ ze dne 9. 9. 2021
 
Přítomní:
Zástupce ředitelství ZŠ – Ing. Veselá
Předseda a hospodář – Monika Lukašáková
 
Za rodiče: 1.A - Matěková L. 1.B – Panchartková M, 2.A – Habartová. T., 2.B. - Tremčinská, S., 3.A-
Sloupenská, M. 3.B – Fajstlová. M. , 4.A –Sloupenská, K. 4.B – Matěková. L., 5.A- Musilová. M. , 5.B.
 
nezvoleno, 6.A -Durdincová. J., 6.B. nezvoleno, 7.A -Thérová. I., 7.B - Macháčková., 8. A - nezvoleno, 8. B
nezvoleno. 9. A nezvoleno, 9. B nezvoleno
Nepřítomní:
členové za SRPŠ za třídy:
 
Obsah projednávání na schůzi:
1. Výbor SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) jednohlasně schválil nové Stanovy SRPŠ.
2. Výbor SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) jednohlasně zvolil novou předsedkyni SRPŠ paní Terezu
Habartovou. Předávání bodů a formalit mezi odstupující předsedkyní SRPŠ paní Monikou Lukašákovou
a nově zvolenou předsedkyní paní Terezou Habartovou bude dohodnuto na další schůzce SRPŠ dne 4.
11. 2021. Zároveň také bude dohodnuto předání a zařízení nového podpisového vzoru u účtu SRPŠ u ČS.
3. Výbor SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) jednohlasně schválil jmenování nové hospodářky SRPŠ paní Lenky
Matěkové. Předávání dokladů a účetního zpracování mezi odstupující hospodářkou SRPŠ paní Monikou
Lukašákovou a nově zvolenou hospodářkou paní Lenkou Matěkovou bude dohodnuto na další schůzce
SRPŠ dne 4. 11. 2021
4. Seznámení o současné stavu peněžních prostředků paní Lukašákovou.
5. Výbor SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) jednohlasně schválil udělení čestného členství odstupující
předsedkyni SRPŠ Monice Lukašákové.
6. Výbor SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) jednohlasně schválil spolufinancování akce z rozpočtu Sdružení
rodičů a přátel Masarykovy základní školy v Broumově a to vstupenky do divadla v částce 15.400,-Kč.
7. Výbor SRPŠ (zástupci jednotlivých tříd) jednohlasně schválil výši členského příspěvku na 200,-Kč za školní
rok. Pokud mají rodiče v ZŠ Masarykova více dětí, platí členský příspěvek jen jednou.
 
Příští setkání se uskuteční 4. 11. 2021.
Zapsala: Monika Lukašáková
Ověřila: Tereza Habartová